1 Βασιλέων 4:1-34

4  Και ο Βασιλιάς Σολομών συνέχισε να είναι βασιλιάς όλου του Ισραήλ.+  Και αυτοί είναι οι άρχοντες+ που είχε: ο Αζαρίας, ο γιος του Σαδώκ,+ ο ιερέας·  ο Ελιορέφ και ο Αχιά, οι γιοι του Σεισά, γραμματείς·+ ο Ιωσαφάτ,+ ο γιος του Αχιλούδ, ο υπομνηματογράφος·  και ο Βεναΐας,+ ο γιος του Ιωδαέ, ήταν επικεφαλής του στρατεύματος,+ και ο Σαδώκ και ο Αβιάθαρ+ ήταν ιερείς·  και ο Αζαρίας, ο γιος του Νάθαν,+ ήταν επικεφαλής των διαχειριστών, και ο Ζαβούδ, ο γιος του Νάθαν, ήταν ιερέας, ο φίλος+ του βασιλιά·  και ο Αχισάρ ήταν ο υπεύθυνος για το σπιτικό, και ο Αδωνιράμ,+ ο γιος του Αβδά, υπεύθυνος των επιστρατευμένων για καταναγκαστική εργασία.+  Και ο Σολομών είχε δώδεκα διαχειριστές για όλο τον Ισραήλ, και αυτοί προμήθευαν τροφή στο βασιλιά και στο σπιτικό του. Ο καθένας είχε την ευθύνη να προμηθεύει την τροφή έναν μήνα το χρόνο.+  Και αυτά ήταν τα ονόματά τους: Ο γιος του Χουρ, στην ορεινή περιοχή του Εφραΐμ·+  ο γιος του Δεκέρ, στη Μακάς και στη Σααλβίμ+ και στη Βαιθ-σεμές+ και στην Αιλών-βαιθ-ανάν· 10  ο γιος του Έσεδ, στην Αρουβώθ (αυτός είχε τη Σωχώχ και όλη τη γη της Χεφέρ)·+ 11  ο γιος του Αβιναδάβ, σε όλη την οροσειρά της Δωρ+ (η Ταφάθ, η κόρη του Σολομώντα, έγινε σύζυγός του)· 12  ο Βαανά, ο γιος του Αχιλούδ, στη Θαανάχ+ και στη Μεγιδδώ+ και σε όλη τη Βαιθ-σεάν,+ που είναι δίπλα στη Ζαρετάν+ κάτω από την Ιεζραέλ,+ από τη Βαιθ-σεάν μέχρι την Αβέλ-μεολά+ μέχρι την περιοχή της Ιοκμεάμ·+ 13  ο γιος του Γεβέρ, στη Ραμώθ-γαλαάδ+ (αυτός είχε τα χωριά του Ιαείρ, του γιου του Μανασσή, τα οποία αποτελούνταν από σκηνές+ και ήταν στη Γαλαάδ·+ είχε την περιοχή Αργόβ,+ η οποία είναι στη Βασάν:+ εξήντα μεγάλες πόλεις με τείχος και χάλκινες αμπάρες)· 14  ο Αχιναδάβ, ο γιος του Ιδδώ, στη Μαχαναΐμ·+ 15  ο Αχιμάας, στον Νεφθαλί+ (και αυτός επίσης πήρε κόρη του Σολομώντα για σύζυγο, τη Βασεμάθ)·+ 16  ο Βαανά, ο γιος του Χουσαΐ, στον Ασήρ+ και στη Βεαλώθ· 17  ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Φαρούα, στον Ισσάχαρ·+ 18  ο Σιμεΐ,+ ο γιος του Ελά, στον Βενιαμίν·+ 19  ο Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, στη γη της Γαλαάδ,+ στη γη του Σηών,+ του βασιλιά των Αμορραίων,+ και του Ωγ,+ του βασιλιά της Βασάν·+ και ένας διαχειριστής ήταν επικεφαλής όλων των άλλων διαχειριστών που υπήρχαν στη χώρα. 20  Ο Ιούδας και ο Ισραήλ ήταν πολυάριθμοι, σαν τους κόκκους της άμμου δίπλα στη θάλασσα σε πλήθος,+ και έτρωγαν και έπιναν και χαίρονταν.+ 21  Ο δε Σολομών ήταν ο άρχοντας όλων των βασιλείων από τον Ποταμό+ ως τη γη των Φιλισταίων και ως το όριο της Αιγύπτου. Αυτοί έφερναν δώρα και υπηρετούσαν τον Σολομώντα όλες τις ημέρες της ζωής του.+ 22  Και η τροφή του Σολομώντα για κάθε ημέρα ήταν τριάντα κορ+ λεπτό αλεύρι και εξήντα κορ αλεύρι, 23  δέκα παχιά βόδια και είκοσι βόδια βοσκής και εκατό πρόβατα, καθώς και μερικά ελάφια+ και γαζέλες+ και ζαρκάδια και θρεμμένοι κούκοι. 24  Διότι είχε σε υποταγή τα πάντα από αυτή την πλευρά του Ποταμού,+ από τη Θιψά μέχρι τη Γάζα,+ μάλιστα, όλους τους βασιλιάδες από αυτή την πλευρά του Ποταμού·+ και είχε ειρήνη+ σε κάθε περιοχή του, ολόγυρα. 25  Και ο Ιούδας+ και ο Ισραήλ κατοικούσαν με ασφάλεια,+ ο καθένας κάτω από το κλήμα του και κάτω από τη συκιά του,+ από τη Δαν μέχρι τη Βηρ-σαβεέ,+ όλες τις ημέρες του Σολομώντα. 26  Και ο Σολομών απέκτησε σαράντα χιλιάδες θέσεις σταβλισμού για τα άλογα+ των αρμάτων+ του και δώδεκα χιλιάδες ιππείς. 27  Και αυτοί οι διαχειριστές+ εφοδίαζαν με τροφή τον Βασιλιά Σολομώντα και όλους τους προσερχομένους στο τραπέζι του Βασιλιά Σολομώντα, ο καθένας στο μήνα του. Φρόντιζαν να μη λείπει τίποτα. 28  Και το κριθάρι και το άχυρο για τα άλογα και για τις ομάδες των αλόγων+ το έφερναν όπου και αν ήταν το μέρος, ο καθένας σύμφωνα με το διορισμό του.+ 29  Και ο Θεός έδινε στον Σολομώντα σοφία+ και κατανόηση+ σε πολύ μεγάλο βαθμό και ευρύτητα καρδιάς,+ σαν την άμμο στην ακρογιαλιά.+ 30  Η δε σοφία του Σολομώντα ήταν πολύ μεγαλύτερη+ από τη σοφία όλων των κατοίκων της Ανατολής+ και από όλη τη σοφία της Αιγύπτου.+ 31  Ήταν σοφότερος από κάθε άλλον άνθρωπο, από τον Εθάν+ τον Εζραΐτη και τον Αιμάν+ και τον Χαλχόλ+ και τον Δαρδά, τους γιους του Μαώλ· και η φήμη του έφτασε σε όλα τα έθνη ολόγυρα.+ 32  Και μπορούσε να πει τρεις χιλιάδες παροιμίες,+ και τα άσματά+ του έφτασαν τα χίλια πέντε. 33  Και μιλούσε για τα δέντρα, από τον κέδρο που βρίσκεται στον Λίβανο+ ως και τον ύσσωπο+ που βγαίνει πάνω στον τοίχο· και μιλούσε για τα ζώα+ και για τα πετούμενα πλάσματα+ και για τα κινούμενα πλάσματα+ και για τα ψάρια.+ 34  Και έρχονταν από όλους τους λαούς για να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα,+ μάλιστα από όλους τους βασιλιάδες της γης που είχαν ακούσει για τη σοφία του.+

Υποσημειώσεις