1 Βασιλέων 16:1-34

16  Και ήρθε ο λόγος του Ιεχωβά στον Ιηού,+ το γιο του Ανανί,+ εναντίον του Βαασά, λέγοντας:  «Επειδή σε σήκωσα από το χώμα+ για να σε καταστήσω ηγέτη του λαού μου του Ισραήλ,+ αλλά εσύ περπάτησες στην οδό του Ιεροβοάμ+ και έκανες έτσι το λαό μου τον Ισραήλ να αμαρτήσει προσβάλλοντας εμένα με τις αμαρτίες του,+  εγώ σαρώνω τα πάντα πίσω από τον Βαασά και πίσω από τον οίκο του και θα καταστήσω τον οίκο του σαν τον οίκο του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ.+  Όποιος από τον Βαασά πεθάνει στην πόλη, θα τον φάνε οι σκύλοι· και όποιος δικός του πεθάνει στον αγρό, θα τον φάνε τα πτηνά των ουρανών».+  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Βαασά και όσα έκανε και την κραταιότητά του, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ;  Τελικά ο Βαασά πλάγιασε με τους προπάτορές του και θάφτηκε στη Θερσά·+ και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ηλά ο γιος του.  Και μέσω του Ιηού, του γιου του Ανανί, του προφήτη, ο λόγος του Ιεχωβά είχε έρθει εναντίον του Βαασά και του οίκου του,+ τόσο εξαιτίας όλου του κακού που διέπραξε στα μάτια του Ιεχωβά προσβάλλοντάς+ τον με το έργο των χεριών του,+ για να γίνει σαν τον οίκο του Ιεροβοάμ, όσο και επειδή τον πάταξε.+  Το εικοστό έκτο έτος του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Ηλά, ο γιος του Βαασά, στη Θερσά, επί δύο χρόνια.  Και συνωμότησε εναντίον του ο υπηρέτης του ο Ζιμβρί,+ ο αρχηγός των μισών αρμάτων, τότε που αυτός ήταν στη Θερσά πίνοντας και μεθώντας+ στο σπίτι του Αρζά, του υπεύθυνου για το σπιτικό+ στη Θερσά. 10  Και μπήκε ο Ζιμβρί και τον χτύπησε+ και τον θανάτωσε το εικοστό έβδομο έτος του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και άρχισε να βασιλεύει εκείνος στη θέση του. 11  Και όταν άρχισε να βασιλεύει, μόλις κάθησε στο θρόνο του, πάταξε όλο τον οίκο του Βαασά. Δεν άφησε να απομείνει κανείς δικός του που ουρεί σε τοίχο,+ ούτε οι εκδικητές+ του αίματός του ούτε οι φίλοι του. 12  Έτσι λοιπόν, ο Ζιμβρί αφάνισε ολόκληρο τον οίκο του Βαασά,+ σύμφωνα με το λόγο του Ιεχωβά+ τον οποίο είχε πει εναντίον του Βαασά μέσω του Ιηού του προφήτη,+ 13  εξαιτίας όλων των αμαρτιών του Βαασά και των αμαρτιών του Ηλά+ του γιου του, με τις οποίες αμάρτησαν και με τις οποίες έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει προσβάλλοντας τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ, με τα μάταια είδωλά τους.+ 14  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ηλά και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 15  Το εικοστό έβδομο έτος του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς ο Ζιμβρί επί εφτά ημέρες+ στη Θερσά, ενώ ο λαός στρατοπέδευε εναντίον της Γιββεθών,+ που ανήκε στους Φιλισταίους. 16  Κάποια στιγμή ο λαός που ήταν στρατοπεδευμένος άκουσε να λένε: «Ο Ζιμβρί συνωμότησε και μάλιστα πάταξε το βασιλιά». Έτσι λοιπόν, όλος ο Ισραήλ έκανε τον Αμρί,+ τον αρχηγό του στρατεύματος, βασιλιά του Ισραήλ εκείνη την ημέρα στο στρατόπεδο. 17  Κατόπιν ο Αμρί και μαζί του όλος ο Ισραήλ ανέβηκαν από τη Γιββεθών και πολιόρκησαν+ τη Θερσά. 18  Και μόλις ο Ζιμβρί είδε ότι η πόλη καταλήφθηκε, μπήκε στον πύργο της κατοικίας του βασιλιά και έκαψε με φωτιά την κατοικία του βασιλιά, όντας ο ίδιος μέσα, και πέθανε+ 19  για τις αμαρτίες του με τις οποίες είχε αμαρτήσει πράττοντας το κακό στα μάτια του Ιεχωβά,+ με το να περπατήσει στην οδό του Ιεροβοάμ και σύμφωνα με την αμαρτία του την οποία διέπραξε κάνοντας τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ 20  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ζιμβρί και τη συνωμοσία του με την οποία συνωμότησε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 21  Τότε ο λαός του Ισραήλ χωρίστηκε σε δύο μέρη.+ Το ένα μέρος του λαού ακολούθησε τον Θιβνί, το γιο του Γινάθ, για να τον κάνει βασιλιά, και το άλλο μέρος ακολούθησε τον Αμρί. 22  Τελικά ο λαός που ακολουθούσε τον Αμρί υπερίσχυσε του λαού που ακολουθούσε τον Θιβνί, το γιο του Γινάθ· έτσι λοιπόν, ο Θιβνί βρήκε το θάνατο, ενώ ο Αμρί άρχισε να βασιλεύει. 23  Το τριακοστό πρώτο έτος του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Αμρί, επί δώδεκα χρόνια. Στη Θερσά βασίλεψε έξι χρόνια. 24  Και αγόρασε το βουνό της Σαμάρειας από τον Σεμέρ δίνοντας δύο τάλαντα ασήμι, και άρχισε να χτίζει στο βουνό και κάλεσε το όνομα της πόλης που έχτισε σύμφωνα με το όνομα του Σεμέρ, του κυρίου του βουνού, Σαμάρεια.+ 25  Και ο Αμρί έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά και έπραξε χειρότερα πράγματα από όλους τους προγενέστερούς του.+ 26  Και περπάτησε στην οδό του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ,+ και σύμφωνα με την αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει προσβάλλοντας τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ, με τα μάταια είδωλά τους.+ 27  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Αμρί, όσα έκανε και την κραταιότητά του με την οποία ενήργησε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 28  Τελικά ο Αμρί πλάγιασε με τους προπάτορές του και θάφτηκε στη Σαμάρεια· και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Αχαάβ+ ο γιος του. 29  Έτσι λοιπόν, ο Αχαάβ, ο γιος του Αμρί, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ το τριακοστό όγδοο έτος του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα· και βασίλεψε ο Αχαάβ, ο γιος του Αμρί, στον Ισραήλ από τη Σαμάρεια+ είκοσι δύο χρόνια. 30  Και ο Αχαάβ, ο γιος του Αμρί, έπραξε χειρότερα πράγματα στα μάτια του Ιεχωβά από όλους τους προγενέστερούς του.+ 31  Και, σαν να ήταν τελείως ασήμαντο+ για αυτόν το να περπατάει σύμφωνα με τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ,+ του γιου του Ναβάτ, πήρε επίσης για σύζυγο+ την Ιεζάβελ,+ την κόρη του Εθβάαλ, του βασιλιά των Σιδωνίων,+ και άρχισε να πηγαίνει και να υπηρετεί τον Βάαλ+ και να τον προσκυνάει. 32  Ακόμη, έστησε ένα θυσιαστήριο για τον Βάαλ στον οίκο+ του Βάαλ τον οποίο έχτισε στη Σαμάρεια. 33  Και στη συνέχεια ο Αχαάβ έφτιαξε τον ιερό στύλο·+ και ο Αχαάβ έκανε περισσότερα για να προσβάλει+ τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ, από όλους τους προγενέστερους βασιλιάδες του Ισραήλ. 34  Στις ημέρες του, ο Χιήλ ο Βαιθηλίτης έχτισε την Ιεριχώ. Με την απώλεια του Αβιρών, του πρωτότοκου γιου του, έθεσε το θεμέλιό της και με την απώλεια του Σεγούβ, του νεότερου γιου του, έστησε τις πόρτες της, σύμφωνα με το λόγο του Ιεχωβά τον οποίο είχε πει μέσω του Ιησού, του γιου του Ναυή.+

Υποσημειώσεις