1 Βασιλέων 15:1-34

15  Και το δέκατο όγδοο έτος του Βασιλιά Ιεροβοάμ,+ του γιου του Ναβάτ,+ έγινε βασιλιάς του Ιούδα ο Αβιάμ.+  Τρία χρόνια βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ· και το όνομα της μητέρας του ήταν Μααχά,+ η εγγονή του Αβισαλώμ.+  Και περπάτησε σύμφωνα με όλες τις αμαρτίες του πατέρα του, τις οποίες έκανε πριν από αυτόν· και η καρδιά του δεν ήταν πλήρης+ απέναντι στον Ιεχωβά τον Θεό του, όπως η καρδιά του Δαβίδ του προπάτορά του.+  Διότι, για χάρη του Δαβίδ,+ ο Ιεχωβά ο Θεός του τού έδωσε λυχνάρι+ στην Ιερουσαλήμ, εγείροντας το γιο του έπειτα από αυτόν και διατηρώντας σε ύπαρξη την Ιερουσαλήμ,+  επειδή ο Δαβίδ έπραξε το σωστό στα μάτια του Ιεχωβά και δεν παρέκκλινε από οτιδήποτε τον είχε διατάξει Εκείνος όλες τις ημέρες της ζωής του,+ παρά μόνο στην υπόθεση του Ουρία του Χετταίου.+  Και υπήρχε πόλεμος μεταξύ του Ροβοάμ και του Ιεροβοάμ όλες τις ημέρες της ζωής του.+  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Αβιάμ και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ιούδα; Επίσης, υπήρχε πόλεμος και μεταξύ του Αβιάμ και του Ιεροβοάμ.+  Τελικά ο Αβιάμ πλάγιασε με τους προπάτορές του και τον έθαψαν στην Πόλη του Δαβίδ·+ και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ασά+ ο γιος του.  Το εικοστό έτος του Ιεροβοάμ, του βασιλιά του Ισραήλ, κυβέρνησε ο Ασά ως βασιλιάς του Ιούδα. 10  Και σαράντα ένα χρόνια βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ· και το όνομα της γιαγιάς του ήταν Μααχά,+ η εγγονή του Αβισαλώμ.+ 11  Και ο Ασά έπραξε το σωστό στα μάτια του Ιεχωβά, όπως ο Δαβίδ ο προπάτοράς του.+ 12  Έτσι λοιπόν, εξέβαλε τους ιερόδουλους των ναών από τη χώρα+ και αφαίρεσε όλα τα κοπρώδη είδωλα+ που είχαν φτιάξει οι προπάτορές του.+ 13  Μάλιστα, τη Μααχά+ τη γιαγιά του την απομάκρυνε από τη θέση που κατείχε ως κυρία,+ επειδή είχε φτιάξει ένα φρικτό είδωλο για τον ιερό στύλο· μετά ο Ασά έκοψε το φρικτό της είδωλο+ και το έκαψε+ στην κοιλάδα του χειμάρρου Κιδρόν.+ 14  Αλλά τους υψηλούς τόπους+ δεν τους αφαίρεσε.+ Εντούτοις, η καρδιά του Ασά ήταν πλήρης απέναντι στον Ιεχωβά όλες τις ημέρες του.+ 15  Και άρχισε να φέρνει στον οίκο του Ιεχωβά όσα είχαν καθαγιαστεί από τον πατέρα του και όσα είχαν καθαγιαστεί από τον ίδιο, ασήμι και χρυσάφι και διάφορα αντικείμενα.+ 16  Και υπήρχε πόλεμος μεταξύ του Ασά και του Βαασά,+ του βασιλιά του Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους. 17  Γι’ αυτό, ο Βαασά, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκε εναντίον του Ιούδα και άρχισε να χτίζει τη Ραμά,+ για να μην αφήνει κανέναν να βγαίνει ή να μπαίνει προς τον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα.+ 18  Τότε ο Ασά πήρε όλο το ασήμι και το χρυσάφι που απέμεναν στους θησαυρούς του οίκου του Ιεχωβά και στους θησαυρούς της κατοικίας του βασιλιά και τα έβαλε στα χέρια των υπηρετών του· κατόπιν ο Βασιλιάς Ασά τούς έστειλε στον Βεν-αδάδ,+ το γιο του Ταβριμμών, γιου του Εζιών, βασιλιά της Συρίας,+ ο οποίος κατοικούσε στη Δαμασκό,+ λέγοντας: 19  «Υπάρχει διαθήκη ανάμεσα σε εμένα και σε εσένα, ανάμεσα στον πατέρα μου και στον πατέρα σου. Ορίστε! Σου έστειλα ως δώρο+ ασήμι και χρυσάφι. Έλα, διάλυσε τη διαθήκη που έχεις με τον Βαασά, το βασιλιά του Ισραήλ, για να αποσυρθεί από εμένα».+ 20  Και ο Βεν-αδάδ άκουσε τον Βασιλιά Ασά και έστειλε τους αρχηγούς των στρατιωτικών του δυνάμεων εναντίον των πόλεων του Ισραήλ, και χτύπησε την Ιγιών+ και τη Δαν+ και την Αβέλ-βαιθ-μααχά+ και όλη τη Χιννερέθ, ως και όλη τη γη του Νεφθαλί.+ 21  Και μόλις το άκουσε αυτό ο Βαασά, σταμάτησε αμέσως να χτίζει τη Ραμά+ και συνέχισε να κατοικεί στη Θερσά.+ 22  Ο δε Βασιλιάς Ασά κάλεσε όλο τον Ιούδα+—κανείς δεν εξαιρέθηκε—και μετέφεραν τις πέτρες της Ραμά και τα ξύλα της, με τα οποία έχτιζε ο Βαασά· και άρχισε ο Βασιλιάς Ασά να χτίζει με αυτά τη Γααβά+ του Βενιαμίν και τη Μισπά.+ 23  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ασά και όλη την κραταιότητά του και όλα όσα έκανε και τις πόλεις που έχτισε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ιούδα; Όταν γέρασε,+ όμως, προσβλήθηκε από ασθένεια στα πόδια.+ 24  Τελικά ο Ασά πλάγιασε με τους προπάτορές+ του και θάφτηκε με τους προπάτορές του στην Πόλη του Δαβίδ του προπάτορά του·+ και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ιωσαφάτ+ ο γιος του. 25  Ο δε Ναδάβ,+ ο γιος του Ιεροβοάμ, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ το δεύτερο έτος του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα· και βασίλεψε στον Ισραήλ δύο χρόνια. 26  Και έπραξε το κακό+ στα μάτια του Ιεχωβά και περπάτησε στην οδό του πατέρα+ του και σύμφωνα με την αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ 27  Και συνωμότησε εναντίον του ο Βαασά,+ ο γιος του Αχιά από τον οίκο του Ισσάχαρ· και τον πάταξε ο Βαασά στη Γιββεθών,+ που ανήκε στους Φιλισταίους, τότε που ο Ναδάβ και όλος ο Ισραήλ πολιορκούσαν τη Γιββεθών. 28  Τον θανάτωσε, λοιπόν, ο Βαασά το τρίτο έτος του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, και άρχισε να βασιλεύει στη θέση του.+ 29  Και μόλις έγινε βασιλιάς, πάταξε όλο τον οίκο του Ιεροβοάμ. Δεν άφησε να απομείνει από τον Ιεροβοάμ κανείς που είχε πνοή, ώσπου τους αφάνισε, σύμφωνα με το λόγο του Ιεχωβά τον οποίο είχε πει μέσω του υπηρέτη του, του Αχιά του Σηλωνίτη,+ 30  εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, με τις οποίες αμάρτησε+ και με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, και λόγω της προσβλητικότητάς του, με την οποία πρόσβαλε τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ.+ 31  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ναδάβ και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 32  Και υπήρχε πόλεμος μεταξύ του Ασά και του Βαασά, του βασιλιά του Ισραήλ, όλες τις ημέρες τους.+ 33  Το τρίτο έτος του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς όλου του Ισραήλ ο Βαασά, ο γιος του Αχιά, στη Θερσά, επί είκοσι τέσσερα χρόνια.+ 34  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά+ και περπάτησε στην οδό του Ιεροβοάμ+ και σύμφωνα με την αμαρτία του, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+

Υποσημειώσεις