Ψαλμός 99:1-9

99  Ο Ιεχωβά έχει γίνει βασιλιάς.+ Ας ταραχτούν+ οι λαοί.Κάθεται πάνω στα χερουβείμ.+ Ας τρέμει+ η γη.   Ο Ιεχωβά είναι μεγάλος στη Σιών+Και είναι υψηλός υπεράνω όλων των λαών.+   Ας εξυμνούν το όνομά σου.+Μεγάλο και φοβερό, άγιο είναι.+   Και με ισχύ βασιλιά αυτός αγάπησε την κρίση.+Εσύ εδραίωσες την ευθύτητα.+Κρίση και δικαιοσύνη στον Ιακώβ εκτέλεσες εσύ.+   Εξυψώστε τον Ιεχωβά τον Θεό μας+ και προσκυνήστε στο υποπόδιό του·+Άγιος είναι αυτός.+   Ο Μωυσής και ο Ααρών ήταν μεταξύ των ιερέων του,+Και ο Σαμουήλ μεταξύ εκείνων που επικαλούνταν το όνομά του.+Φώναζαν προς τον Ιεχωβά και αυτός τους απαντούσε.+   Μέσα από τη στήλη του σύννεφου τους μιλούσε.+Τήρησαν τις υπενθυμίσεις του και τη διάταξη που τους έδωσε.+   Ιεχωβά Θεέ μας, εσύ τους απάντησες.+Θεός συγχωρητικός αποδείχτηκες απέναντί τους+Και εκδικητής για τις ανυπόληπτες πράξεις τους.+   Εξυψώστε τον Ιεχωβά τον Θεό μας+Και προσκυνήστε στο άγιο βουνό του.+Διότι ο Ιεχωβά ο Θεός μας είναι άγιος.+

Υποσημειώσεις