Ψαλμός 98:1-9

Μελωδία. 98  Ψάλλετε στον Ιεχωβά έναν νέο ύμνο,+Γιατί είναι θαυμαστά όσα έχει κάνει.+Το δεξί του χέρι, ναι, ο άγιος βραχίονάς του, κέρδισε σωτηρία για αυτόν.+   Ο Ιεχωβά έκανε γνωστή τη σωτηρία του·+Ενώπιον των εθνών αποκάλυψε τη δικαιοσύνη του.+   Θυμήθηκε τη στοργική του καλοσύνη και την πιστότητά του προς τον οίκο του Ισραήλ.+Όλα τα πέρατα της γης είδαν τη σωτηρία του Θεού μας.+   Αλαλάξτε θριαμβευτικά προς τον Ιεχωβά, όλοι οι άνθρωποι της γης.+Να είστε εύθυμοι και να κραυγάζετε χαρούμενα και να αναπέμπετε μελωδία.+   Να αναπέμπετε μελωδία στον Ιεχωβά με άρπα,+Με άρπα και φωνή μελωδίας.+   Με τις σάλπιγγες και τον ήχο του κέρατος+Αλαλάξτε θριαμβευτικά ενώπιον του Βασιλιά, του Ιεχωβά.   Ας βροντήσει η θάλασσα και όσα τη γεμίζουν,+Τα παραγωγικά εδάφη και όσοι κατοικούν σε αυτά.+   Ας χειροκροτούν οι ποταμοί·Όλα μαζί τα βουνά ας κραυγάζουν χαρούμενα+   Ενώπιον του Ιεχωβά, διότι έχει έρθει να κρίνει τη γη.+Θα κρίνει τα παραγωγικά εδάφη με δικαιοσύνη+Και τους λαούς με ευθύτητα.+

Υποσημειώσεις