Ψαλμός 82:1-8

Μελωδία του Ασάφ. 82  Ο Θεός στέκεται στη σύναξη+ του Θεϊκού Όντος·+Στο μέσο των θεών κρίνει:+   «Ως πότε θα εξακολουθείτε να κρίνετε με αδικία+Και να προσωποληπτείτε υπέρ των πονηρών;+ Σέλαχ.   Να είστε κριτές για τον ασήμαντο και για το αγόρι που είναι ορφανό από πατέρα.+Αποδώστε δικαιοσύνη στον ταλαιπωρημένο και σε αυτόν που έχει λιγοστά υπάρχοντα.+   Προμηθεύστε διαφυγή για τον ασήμαντο και τον φτωχό·+Ελευθερώστε τους από το χέρι των πονηρών».+   Δεν έχουν γνωρίσει και δεν κατανοούν·+Περπατούν στο σκοτάδι·+Όλα τα θεμέλια της γης κλονίζονται.+   «Εγώ είπα: “Είστε θεοί,+Και όλοι εσείς είστε γιοι του Υψίστου.+   Ασφαλώς θα πεθάνετε όπως οι άνθρωποι·+Και σαν τον οποιονδήποτε άρχοντα θα πέσετε!”»+   Ας εγερθείς, Θεέ· κρίνε τη γη·+Διότι εσύ πρέπει να πάρεις στην κατοχή σου όλα τα έθνη.+

Υποσημειώσεις