Ψαλμός 79:1-13

Μελωδία του Ασάφ. 79  Θεέ, τα έθνη μπήκαν στην κληρονομιά σου·+Μόλυναν τον άγιο ναό σου·+Έκαναν την Ιερουσαλήμ σωρό ερειπίων.+   Έδωσαν τα νεκρά σώματα των υπηρετών σου ως τροφή στα πτηνά των ουρανών,+Τη σάρκα των οσίων σου στα θηρία της γης.+   Έχυσαν το αίμα τους σαν νερόΟλόγυρα στην Ιερουσαλήμ, και δεν υπάρχει κανείς να κάνει την ταφή.+   Γίναμε όνειδος στους γείτονές μας,+Χλευασμός και κοροϊδία στους γύρω μας.+   Ως πότε, Ιεχωβά, θα είσαι εξοργισμένος; Παντοτινά;+Ως πότε θα καίει ο ζήλος σου σαν φωτιά;+   Έκχυσε την οργή σου πάνω στα έθνη που δεν σε έχουν γνωρίσει+Και πάνω στα βασίλεια που δεν έχουν επικαλεστεί το όνομά σου.+   Διότι κατέφαγαν τον Ιακώβ+Και ερήμωσαν τον τόπο της κατοίκησής του.+   Μη θυμηθείς εναντίον μας τα σφάλματα των προγόνων.+Γρήγορα! Ας μας προφτάσουν τα ελέη σου,+Γιατί έχουμε πέσει σε μεγάλη στέρηση.+   Βοήθησέ μας, Θεέ της σωτηρίας μας,+Για χάρη της δόξας του ονόματός σου·+Και ελευθέρωσέ μας και κάλυψε τις αμαρτίες μας λόγω του ονόματός σου.+ 10  Γιατί να πουν τα έθνη: «Πού είναι ο Θεός τους;»+Ανάμεσα στα έθνη ας γίνει γνωστή ενώπιόν μας+Η εκδίκηση για το χυμένο αίμα των υπηρετών σου.+ 11  Ας έρθει ενώπιόν σου ο αναστεναγμός του φυλακισμένου.+Σύμφωνα με τη μεγαλοσύνη του βραχίονά σου, διαφύλαξε τους προορισμένους για θάνατο.+ 12  Και ανταπόδωσε στους γείτονές μας εφταπλάσια μέσα στον κόρφο τους+Τον ονειδισμό τους με τον οποίο σε ονείδισαν, Ιεχωβά.+ 13  Εμείς δε, ο λαός σου και το ποίμνιο της βοσκής σου,+Θα αποδίδουμε σε εσένα ευχαριστίες στον αιώνα·Από γενιά σε γενιά θα διακηρύττουμε τον αίνο σου.+

Υποσημειώσεις