Ψαλμός 67:1-7

Προς τον διευθύνοντα τα έγχορδα. Μελωδία, ύμνος. 67  Ο Θεός θα μας δείξει εύνοια και θα μας ευλογήσει·+Θα κάνει να λάμψει το πρόσωπό του πάνω μας+Σέλαχ   Ώστε να γίνει γνωστή η οδός σου στη γη,+Η σωτηρία σου ανάμεσα σε όλα τα έθνη.+   Ας σε εξυμνούν οι λαοί, Θεέ·+Ας σε εξυμνούν όλοι οι λαοί.+   Ας χαίρονται οι εθνότητες και ας κραυγάζουν με ευφροσύνη,+Διότι θα κρίνεις τους λαούς με ευθύτητα·+Και τις εθνότητες, πάνω στη γη θα τις οδηγείς. Σέλαχ.   Ας σε εξυμνούν οι λαοί, Θεέ·+Ας σε εξυμνούν όλοι οι λαοί.+   Η γη θα δίνει ασφαλώς τα προϊόντα της·+Ο Θεός, ο Θεός μας, θα μας ευλογήσει.+   Ο Θεός θα μας ευλογήσει+Και όλα τα πέρατα της γης θα τον φοβούνται.+

Υποσημειώσεις