Ψαλμός 150:1-6

150  Αινείτε τον Γιαχ!+Αινείτε τον Θεό στον άγιο τόπο του.+Αινείτε τον στο εκπέτασμα της ισχύος του.+   Αινείτε τον για τα έργα της κραταιότητάς του.+Αινείτε τον κατά την αφθονία της μεγαλοσύνης του.+   Αινείτε τον με σάλπισμα κέρατος.+Αινείτε τον με έγχορδο και άρπα.+   Αινείτε τον με ντέφι+ και κυκλικό χορό.+Αινείτε τον με χορδές+ και φλογέρα.+   Αινείτε τον με κύμβαλα μελωδικού ήχου.+Αινείτε τον με κύμβαλα κρουστά.+   Καθετί που έχει πνοή ας αινεί τον Γιαχ.+Αινείτε τον Γιαχ!+

Υποσημειώσεις