Ψαλμός 149:1-9

149  Αινείτε τον Γιαχ!+Ψάλλετε στον Ιεχωβά έναν νέο ύμνο,+Τον αίνο του στην εκκλησία των οσίων.+   Ας χαίρεται ο Ισραήλ σε σχέση με τον Μεγαλειώδη Δημιουργό του,+Οι γιοι της Σιών ας ευφραίνονται σε σχέση με τον Βασιλιά τους.+   Ας αινούν το όνομά του με χορό.+Με ντέφι και άρπα ας αναπέμπουν μελωδία σε αυτόν.+   Διότι ο Ιεχωβά ευαρεστείται στο λαό του.+Κοσμεί τους πράους με σωτηρία.+   Ας αγάλλονται οι όσιοι με δόξα·Ας κραυγάζουν χαρούμενα πάνω στα κρεβάτια τους.+   Στο λάρυγγά τους ας είναι οι ύμνοι που εγκωμιάζουν τον Θεό,+Και στο χέρι τους δίκοπο σπαθί+   Για να εκτελέσουν εκδίκηση πάνω στα έθνη,+Επιπλήξεις στις εθνότητες,+   Για να δέσουν τους βασιλιάδες τους με δεσμά+Και τους δοξασμένους τους με σιδερένια ποδόδεσμα,   Για να εκτελέσουν πάνω τους τη γραμμένη δικαστική απόφαση.+Τέτοια λαμπρότητα ανήκει σε όλους τους οσίους του.+Αινείτε τον Γιαχ!+

Υποσημειώσεις