Ψαλμός 136:1-26

136  Αποδώστε ευχαριστίες στον Ιεχωβά, διότι είναι αγαθός:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Αποδώστε ευχαριστίες στον Θεό των θεών:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Αποδώστε ευχαριστίες στον Κύριο των κυρίων:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Σε Αυτόν που κάνει θαυμαστά, μεγάλα πράγματα μόνος του:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Σε Αυτόν που έφτιαξε τους ουρανούς με κατανόηση:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Σε Αυτόν που άπλωσε τη γη πάνω από τα νερά:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Σε Αυτόν που έφτιαξε τα μεγαλοπρεπή φώτα:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Τον ήλιο για να ασκεί εξουσία την ημέρα:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Τη σελήνη και τα άστρα για να ασκούν μαζί εξουσία τη νύχτα:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 10  Σε Αυτόν που πάταξε την Αίγυπτο στα πρωτότοκά της:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 11  Και Αυτόν που έβγαλε τον Ισραήλ μέσα από αυτήν:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 12  Με ισχυρό χέρι και με απλωμένο βραχίονα:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα· 13  Σε Αυτόν που χώρισε την Ερυθρά Θάλασσα σε τμήματα:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 14  Και ο οποίος πέρασε τον Ισραήλ μέσα από αυτήν:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 15  Και ο οποίος τίναξε τον Φαραώ και τη στρατιωτική του δύναμη μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 16  Σε Αυτόν που έκανε το λαό του να πορευτεί μέσα στην έρημο:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 17  Σε Αυτόν που πάταξε μεγάλους βασιλιάδες:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 18  Και ο οποίος θανάτωσε μεγαλοπρεπείς βασιλιάδες:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 19  Τον Σηών, το βασιλιά των Αμορραίων:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 20  Και τον Ωγ, το βασιλιά της Βασάν:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 21  Και ο οποίος έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 22  Κληρονομιά στον Ισραήλ τον υπηρέτη του:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 23  Ο οποίος, όταν ήμασταν σε ταπεινή θέση, μας θυμήθηκε:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 24  Και ο οποίος επανειλημμένα μας απέσπασε από τους αντιδίκους μας:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 25  Ο οποίος δίνει τροφή σε κάθε σάρκα:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 26  Αποδώστε ευχαριστίες στον Θεό των ουρανών:+Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα.+

Υποσημειώσεις