Ψαλμός 135:1-21

135  Αινείτε τον Γιαχ!+Αινείτε το όνομα του Ιεχωβά,+Αναπέμπετε αίνο, υπηρέτες του Ιεχωβά,+   Οι οποίοι στέκεστε στον οίκο του Ιεχωβά,+Στις αυλές του οίκου του Θεού μας.+   Αινείτε τον Γιαχ, διότι ο Ιεχωβά είναι αγαθός.+Αναπέμπετε μελωδία στο όνομά του, διότι αυτό είναι ευχάριστο.+   Διότι τον Ιακώβ εξέλεξε ο Γιαχ για τον εαυτό του,+Τον Ισραήλ για ειδική ιδιοκτησία του.+   Διότι εγώ γνωρίζω καλά ότι ο Ιεχωβά είναι μεγάλος+Και ο Κύριός μας είναι πάνω από όλους τους άλλους θεούς.+   Ό,τι ευχαριστούνταν να κάνει ο Ιεχωβά, το έκανε+Στους ουρανούς και στη γη, στις θάλασσες και σε όλα τα υδάτινα βάθη.+   Κάνει να ανεβαίνουν ατμοί από την άκρη της γης·+Έφτιαξε μάλιστα και υδροφράκτες για τη βροχή·+Βγάζει τον άνεμο από τις αποθήκες του,+   Αυτός που πάταξε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου,+Τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα.+   Έστειλε σημεία και θαύματα μέσα σε εσένα, την Αίγυπτο,+Πάνω στον Φαραώ και πάνω σε όλους τους υπηρέτες του·+ 10  Αυτός που πάταξε πολλά έθνη+Και θανάτωσε δυνατούς βασιλιάδες,+ 11  Τον Σηών, το βασιλιά των Αμορραίων,+Και τον Ωγ, το βασιλιά της Βασάν,+Και όλα τα βασίλεια της Χαναάν,+ 12  Και ο οποίος έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά,+Κληρονομιά στον Ισραήλ το λαό του.+ 13  Ιεχωβά, το όνομά σου μένει στον αιώνα.+Το ενθύμημά σου, Ιεχωβά, επί γενεές γενεών.+ 14  Διότι ο Ιεχωβά θα υπερασπίσει την υπόθεση του λαού του+Και θα νιώσει μεταμέλεια σε σχέση με τους υπηρέτες του.+ 15  Τα είδωλα των εθνών είναι ασήμι και χρυσάφι,+Έργο χεριών χωματένιου ανθρώπου.+ 16  Στόμα έχουν, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν·+Μάτια έχουν, αλλά δεν μπορούν να δουν·+ 17  Αφτιά έχουν, αλλά δεν μπορούν να δώσουν ακρόαση.+Επίσης, δεν υπάρχει πνεύμα στο στόμα τους.+ 18  Όμοιοι με αυτά θα γίνουν εκείνοι που τα φτιάχνουν,+Όποιοι εμπιστεύονται σε αυτά.+ 19  Οίκε του Ισραήλ, ευλογείτε τον Ιεχωβά.+Οίκε του Ααρών, ευλογείτε τον Ιεχωβά.+ 20  Οίκε του Λευί, ευλογείτε τον Ιεχωβά.+Εσείς που φοβάστε τον Ιεχωβά, ευλογείτε τον Ιεχωβά.+ 21  Ευλογημένος να είναι από τη Σιών ο Ιεχωβά,+Ο οποίος κατοικεί στην Ιερουσαλήμ.+Αινείτε τον Γιαχ!+

Υποσημειώσεις