Ψαλμός 133:1-3

Ύμνος των Αναβάσεων. Του Δαβίδ. 133  Δείτε! Τι καλό και τι ευχάριστο που είναιΝα κατοικούν μαζί οι αδελφοί με ενότητα!+   Είναι σαν το καλό λάδι πάνω στο κεφάλι,+Που κυλάει στη γενειάδα,Τη γενειάδα του Ααρών,+Που κυλάει στο περιλαίμιο των ενδυμάτων του.+   Είναι σαν τη δροσιά+ του Αερμών+Που κατεβαίνει στα βουνά της Σιών.+Διότι εκεί διέταξε ο Ιεχωβά να υπάρχει η ευλογία,+Ναι, ζωή στον αιώνα.+

Υποσημειώσεις