Ψαλμός 131:1-3

Ύμνος των Αναβάσεων. Του Δαβίδ. 131  Ιεχωβά, η καρδιά μου δεν υπήρξε υπεροπτική+Ούτε τα μάτια μου επηρμένα·+Ούτε περπάτησα σε πράγματα πολύ μεγάλα+Ούτε σε πράγματα πολύ θαυμαστά για εμένα.+   Ασφαλώς ηρέμησα και ησύχασα την ψυχή μου+Σαν το απογαλακτισμένο παιδί πάνω στη μητέρα του.+Η ψυχή μου είναι σαν απογαλακτισμένο παιδί πάνω μου.+   Ας προσμένει ο Ισραήλ τον Ιεχωβά+Από τώρα μέχρι και στον αιώνα.+

Υποσημειώσεις