Ψαλμός 125:1-5

Ύμνος των Αναβάσεων. 125  Εκείνοι που εμπιστεύονται στον Ιεχωβά+Είναι σαν το Όρος Σιών,+ που δεν μπορεί να κλονιστεί αλλά διαμένει στον αιώνα.+   Η Ιερουσαλήμ—όπως αυτήν την περιβάλλουν βουνά,+Έτσι ο Ιεχωβά περιβάλλει το λαό του,+Από τώρα μέχρι και στον αιώνα.+   Διότι το σκήπτρο της πονηρίας δεν θα παραμένει+ πάνω στον κλήρο των δικαίων,Ώστε οι δίκαιοι να μην απλώσουν το χέρι τους σε αδικοπραγία.+   Πράξε το αγαθό, Ιεχωβά, προς τους αγαθούς,+Προς εκείνους που είναι ευθείς στην καρδιά τους.+   Όσους όμως εκτρέπονται προς τις στρεβλές οδούς τους,+Ο Ιεχωβά θα τους κάνει να φύγουν μαζί με εκείνους που πράττουν βλαβερά πράγματα.+Ειρήνη θα υπάρχει στον Ισραήλ.+

Υποσημειώσεις