Ψαλμός 123:1-4

Ύμνος των Αναβάσεων. 123  Προς εσένα σήκωσα τα μάτια μου,+Εσένα που κατοικείς στους ουρανούς.+   Ορίστε! Όπως τα μάτια των υπηρετών είναι στραμμένα προς το χέρι του κυρίου τους,+Όπως τα μάτια της υπηρέτριας είναι στραμμένα προς το χέρι της κυρίας της,+Έτσι είναι τα μάτια μας στραμμένα προς τον Ιεχωβά τον Θεό μας+Ώσπου να μας δείξει εύνοια.+   Δείξε μας εύνοια, Ιεχωβά, δείξε μας εύνοια·+Διότι χορτάσαμε υπερβολικά από περιφρόνηση.+   Η ψυχή μας χόρτασε υπερβολικά από το χλευασμό εκείνων που μένουν αμέριμνοι,+Από την περιφρόνηση εκείνων που είναι αλαζόνες.+

Υποσημειώσεις