Ψαλμός 117:1, 2

117  Αινείτε τον Ιεχωβά, όλα τα έθνη·+Επαινείτε τον, όλες οι φυλετικές ομάδες.+   Διότι υπήρξε κραταιά προς εμάς η στοργική του καλοσύνη·+Και η φιλαλήθεια+ του Ιεχωβά παραμένει στον αιώνα.Αινείτε τον Γιαχ!+

Υποσημειώσεις