Ψαλμός 114:1-8

114  Όταν ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο,+Ο οίκος του Ιακώβ από έναν λαό που μιλούσε ακατανόητα,+   Ο Ιούδας έγινε ο άγιος τόπος του,+Ο Ισραήλ η μεγαλοπρεπής του επικράτεια.+   Η θάλασσα είδε και τράπηκε σε φυγή·+Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω.+   Τα βουνά αναπήδησαν σαν κριάρια,+Οι λόφοι σαν αρνιά.   Τι σου συνέβη, θάλασσα, και τράπηκες σε φυγή;+Και σε εσένα, Ιορδάνη, και στράφηκες προς τα πίσω;+   Σε εσάς, βουνά, και αναπηδήσατε σαν κριάρια;+Και σε εσάς, λόφοι, σαν αρνιά;+   Εξαιτίας του Κυρίου νιώσε δυνατούς πόνους, γη,+Εξαιτίας του Θεού του Ιακώβ,   Που μεταβάλλει το βράχο σε υγρότοπο καλαμιών,+Τον πυρολιθικό βράχο σε πηγή νερού.+

Υποσημειώσεις