Ψαλμός 113:1-9

113  Αινείτε τον Γιαχ!+Αναπέμπετε αίνο, υπηρέτες του Ιεχωβά,+Αινείτε το όνομα του Ιεχωβά.+   Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιεχωβά+Από τώρα μέχρι και στον αιώνα.+   Από την ανατολή του ήλιου ως τη δύση του+Πρέπει να αινείται το όνομα του Ιεχωβά.+   Ο Ιεχωβά υψώθηκε υπεράνω όλων των εθνών·+Η δόξα του είναι υπεράνω των ουρανών.+   Ποιος είναι όμοιος με τον Ιεχωβά τον Θεό μας,+Αυτόν που φτιάχνει την κατοικία του στα ύψη;+   Καταδέχεται να κοιτάζει τον ουρανό και τη γη,+   Σηκώνοντας από το χώμα τον ασήμαντο·+Εξυψώνει από τις στάχτες τον φτωχό,+   Για να τον βάλει να καθήσει μαζί με ευγενείς,+Με τους ευγενείς του λαού του.+   Βάζει τη στείρα γυναίκα να κατοικεί σε σπίτι+Ως χαρούμενη μητέρα γιων.+Αινείτε τον Γιαχ!+

Υποσημειώσεις