Ψαλμός 101:1-8

Του Δαβίδ. Μελωδία. 101  Για τη στοργική καλοσύνη και την κρίση θα ψάλλω.+Σε εσένα, Ιεχωβά, θα αναπέμπω μελωδία.+   Θα ενεργώ με φρόνηση βαδίζοντας σε άψογη οδό.+Πότε θα έρθεις σε εμένα;+Θα περπατώ σύμφωνα με την ακεραιότητα της καρδιάς μου μέσα στο σπίτι μου.+   Δεν θα βάλω μπροστά στα μάτια μου τίποτα άχρηστο.+Τα έργα όσων αποσκιρτούν τα έχω μισήσει·+Δεν μπορούν αυτά να προσκολληθούν πάνω μου.+   Η στρεβλή καρδιά απομακρύνεται από εμένα·+Τίποτα κακό δεν γνωρίζω.+   Όποιον συκοφαντεί κρυφά τον πλησίον του,+Αυτόν τον κατασιωπώ.+Όποιον έχει υπεροπτικά μάτια και αλαζονική καρδιά,+Αυτόν δεν μπορώ να τον αντέξω.+   Τα μάτια μου είναι στραμμένα πάνω στους πιστούς της γης+Ώστε να κατοικούν μαζί μου.+Όποιος περπατάει σε άψογη οδό,+Αυτός θα με διακονεί.+   Δεν θα κατοικεί μέσα στο σπίτι μου κανένας εργάτης της δολιότητας.+Όποιος λέει ψεύδη δεν θα εδραιωθεί+Ενώπιον των ματιών μου.+   Κάθε πρωί θα κατασιωπώ όλους τους πονηρούς της γης+Ώστε να εκκόψω από την πόλη+ του Ιεχωβά όλους όσους πράττουν βλαβερά πράγματα.+

Υποσημειώσεις