Νεεμίας 3:1-32

3  Και σηκώθηκαν ο Ελιασίβ+ ο αρχιερέας και οι αδελφοί του, οι ιερείς, και έχτισαν την Πύλη των Προβάτων.+ Οι ίδιοι την αγίασαν+ και έστησαν τις πόρτες της· και μέχρι τον Πύργο Μεά+ την αγίασαν, μέχρι τον Πύργο του Χανανήλ.+  Και δίπλα τους έχτισαν οι άντρες της Ιεριχώς.+ Και δίπλα τους έχτισε ο Ζακχούρ, ο γιος του Ιμρί.  Και την Πύλη των Ψαριών+ την έχτισαν οι γιοι του Ασσεναά· οι ίδιοι έκαναν τις ξυλουργικές εργασίες της+ και κατόπιν έστησαν τις πόρτες της,+ τους σύρτες της και τις αμπάρες της.+  Και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Μερημώθ,+ ο γιος του Ουριγία,+ γιου του Ακκώς· και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Μεσουλλάμ,+ ο γιος του Βερεχία, γιου του Μεσηζαβήλ· και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Σαδώκ, ο γιος του Βαανά.  Και δίπλα τους έκαναν επισκευές οι Θεκωίτες·+ αλλά αυτοί που ήταν μεγαλοπρεπείς+ ανάμεσά τους δεν έβαλαν τον αυχένα τους στην υπηρεσία των κυρίων τους.  Και την Πύλη της Παλιάς Πόλης+ την επισκεύασαν ο Ιεχωδαέ, ο γιος του Φασεά, και ο Μεσουλλάμ, ο γιος του Βεσωδία· οι ίδιοι έκαναν τις ξυλουργικές εργασίες της και κατόπιν έστησαν τις πόρτες της και τους σύρτες της και τις αμπάρες της.+  Και δίπλα τους έκαναν επισκευές ο Μελαθίας ο Γαβαωνίτης+ και ο Ιαδών ο Μερωνοθίτης,+ άντρες της Γαβαών+ και της Μισπά,+ οι οποίοι υπάγονταν στο θρόνο εκείνου που ήταν κυβερνήτης+ πέρα από τον Ποταμό.+  Δίπλα του έκανε επισκευές ο Οζιήλ, ο γιος του Αρχαΐα, ένας από τους χρυσοχόους·+ και δίπλα του έκανε επισκευές ο Ανανίας, ένα μέλος των μυροποιών·+ και έστρωσαν με πλάκες την Ιερουσαλήμ μέχρι το Πλατύ Τείχος.+  Και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Ρεφαΐας, ο γιος του Χουρ, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Ιερουσαλήμ. 10  Και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Ιεδαΐας, ο γιος του Αρουμάφ, μπροστά από το σπίτι του·+ και δίπλα του έκανε επισκευές ο Χαττούς, ο γιος του Ασαβνεΐα. 11  Ένα άλλο μετρημένο τμήμα το επισκεύασαν ο Μαλχίας, ο γιος του Χαρίμ,+ και ο Ασσούβ, ο γιος του Φαάθ-μωάβ·+ το ίδιο και τον Πύργο των Φούρνων.+ 12  Και δίπλα του έκανε επισκευές ο Σαλλούμ, ο γιος του Αλλωής, άρχοντας+ της μισής περιφέρειας της Ιερουσαλήμ, αυτός και οι κόρες του. 13  Την Πύλη της Κοιλάδας+ την επισκεύασαν ο Ανούν και οι κάτοικοι της Ζανωά·+ οι ίδιοι την έχτισαν και κατόπιν έστησαν τις πόρτες+ της, τους σύρτες+ της και τις αμπάρες+ της· επίσης, χίλιους πήχεις στο τείχος μέχρι την Πύλη των Σωρών της Στάχτης.+ 14  Και την Πύλη των Σωρών της Στάχτης την επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος του Ρηχάβ, άρχοντας της περιφέρειας της Βαιθ-ακκερέμ·+ ο ίδιος την έχτισε και έστησε τις πόρτες της, τους σύρτες της και τις αμπάρες της. 15  Και την Πύλη της Πηγής+ την επισκεύασε ο Σαλλούν, ο γιος του Χολχοζέ, άρχοντας της περιφέρειας της Μισπά·+ αυτός την έχτισε και της έφτιαξε στέγη και έστησε τις πόρτες+ της, τους σύρτες της και τις αμπάρες της· το ίδιο και το τείχος της Δεξαμενής+ του Καναλιού μέχρι τον Κήπο του Βασιλιά+ και ως τα Σκαλιά+ που κατεβαίνουν από την Πόλη του Δαβίδ.+ 16  Έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Νεεμίας, ο γιος του Αζβούκ, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Βαιθ-σουρ,+ μέχρι μπροστά από τους Τάφους+ του Δαβίδ και μέχρι τη δεξαμενή+ που είχε φτιαχτεί και μέχρι τον Οίκο των Κραταιών.+ 17  Έπειτα από αυτόν έκαναν επισκευές οι Λευίτες,+ ο Ρεούμ, ο γιος του Βανί·+ και δίπλα του έκανε επισκευές για την περιφέρειά του ο Ασαβίας, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Κεϊλά.+ 18  Έπειτα από αυτόν έκαναν επισκευές οι αδελφοί τους, ο Βαβαΐ, ο γιος του Ηναδάδ, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Κεϊλά. 19  Και ο Εζέρ, ο γιος του Ιησού,+ άρχοντας της Μισπά,+ επισκεύασε δίπλα του ένα άλλο μετρημένο τμήμα, μπροστά από τον ανήφορο που οδηγεί στο Οπλοστάσιο το οποίο βρίσκεται στο Αντιστήριγμα.+ 20  Έπειτα από αυτόν ο Βαρούχ, ο γιος του Ζαββαΐ,+ εργάστηκε με ζέση+ και επισκεύασε ένα άλλο μετρημένο τμήμα, από το Αντιστήριγμα μέχρι την είσοδο του σπιτιού του Ελιασίβ+ του αρχιερέα. 21  Έπειτα από αυτόν ο Μερημώθ, ο γιος του Ουριγία,+ γιου του Ακκώς, επισκεύασε ένα άλλο μετρημένο τμήμα, από την είσοδο του σπιτιού του Ελιασίβ μέχρι την άκρη του σπιτιού του Ελιασίβ. 22  Και έπειτα από αυτόν έκαναν επισκευές οι ιερείς, άντρες της Περιφέρειας του Ιορδάνη.+ 23  Έπειτα από αυτούς έκαναν επισκευές ο Βενιαμίν και ο Ασσούβ μπροστά από το σπίτι τους. Έπειτα από αυτούς έκανε επισκευές ο Αζαρίας, ο γιος του Μαασία, γιου του Ανανεία, κοντά στο σπίτι του. 24  Και έπειτα από αυτόν ο Βιννουί, ο γιος του Ηναδάδ, επισκεύασε ένα άλλο μετρημένο τμήμα, από το σπίτι του Αζαρία μέχρι το Αντιστήριγμα+ και μέχρι τη γωνία. 25  [Έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές] ο Φαλάλ, ο γιος του Ουζαΐ, μπροστά από το Αντιστήριγμα και τον πύργο που εξέρχεται από την Κατοικία του Βασιλιά,+ το άνω οικοδόμημα στην Αυλή της Φρουράς.+ Έπειτα από αυτόν ήταν ο Φεδαΐας, ο γιος του Φαρώς.+ 26  Οι δε Νεθινίμ+ ήταν κάτοικοι του Οφήλ·+ αυτοί έκαναν επισκευές μέχρι μπροστά από την Πύλη των Υδάτων+ στην ανατολή και τον πύργο που προεξέχει. 27  Έπειτα από αυτούς οι Θεκωίτες+ επισκεύασαν ένα άλλο μετρημένο τμήμα, αρχίζοντας μπροστά από το μεγάλο πύργο που προεξέχει μέχρι το τείχος του Οφήλ. 28  Πάνω από την Πύλη των Αλόγων+ έκαναν επισκευές οι ιερείς, ο καθένας μπροστά από το σπίτι του. 29  Έπειτα από αυτούς έκανε επισκευές ο Σαδώκ,+ ο γιος του Ιμμήρ, μπροστά από το σπίτι του. Και έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Σεμαΐας, ο γιος του Σεχανία, ο φύλακας της Ανατολικής Πύλης.+ 30  Έπειτα από αυτόν ο Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και ο Ανούν, ο έκτος γιος του Σαλάφ, επισκεύασαν ένα άλλο μετρημένο τμήμα. Έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Μεσουλλάμ,+ ο γιος του Βερεχία, μπροστά από την αίθουσά του.+ 31  Έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Μαλχίας, μέλος της συντεχνίας των χρυσοχόων,+ μέχρι την κατοικία των Νεθινίμ+ και των εμπόρων,+ μπροστά από την Πύλη της Επιθεώρησης και μέχρι το ανώγειο της γωνίας. 32  Και ανάμεσα στο ανώγειο της γωνίας και στην Πύλη των Προβάτων+ έκαναν επισκευές οι χρυσοχόοι και οι έμποροι.

Υποσημειώσεις