Νεεμίας 10:1-39

10  Αυτοί, λοιπόν, που την επικύρωσαν με σφραγίδα+ ήταν: Ο Νεεμίας+ ο Θιρσαθά,+ ο γιος του Αχαλία,+ Και ο Σεδεκίας,  ο Σεραΐας,+ ο Αζαρίας, ο Ιερεμίας,  ο Πασχώρ, ο Αμαρίας, ο Μαλχίας,  ο Χαττούς, ο Σεβανίας, ο Μαλλούχ,  ο Χαρίμ,+ ο Μερημώθ, ο Αβδιού,  ο Δανιήλ,+ ο Γιννεθών, ο Βαρούχ,  ο Μεσουλλάμ, ο Αβιά, ο Μιαμίν,  ο Μααζίας, ο Βιλγαΐ και ο Σεμαΐας· αυτοί ήταν οι ιερείς.  Επίσης οι Λευίτες: ο Ιησούς+ ο γιος του Αζανία, ο Βιννουί από τους γιους του Ηναδάδ,+ ο Καδμιήλ 10  και οι αδελφοί τους—ο Σεβανίας,+ ο Οδίας, ο Κελιτά, ο Φελαΐας, ο Ανάν, 11  ο Μιχά, ο Ρεώβ, ο Ασαβίας, 12  ο Ζακχούρ, ο Σερεβίας,+ ο Σεβανίας, 13  ο Οδίας, ο Βανί και ο Βενινού. 14  Οι κεφαλές του λαού: ο Φαρώς, ο Φαάθ-μωάβ,+ ο Ελάμ, ο Ζατθού, ο Βανί, 15  ο Βουννί, ο Αζγάδ, ο Βηβαΐ, 16  ο Αδωνίας, ο Βιγβαΐ, ο Αδίν, 17  ο Ατήρ, ο Εζεκίας, ο Αζούρ, 18  ο Οδίας, ο Ασούμ, ο Βεσαΐ, 19  ο Αρίφ, ο Αναθώθ, ο Νεβαΐ, 20  ο Μαγφίας, ο Μεσουλλάμ, ο Εζείρ, 21  ο Μεσηζαβήλ, ο Σαδώκ, ο Ιαδδουά, 22  ο Φελατίας, ο Ανάν, ο Αναΐας, 23  ο Ωσιέ, ο Ανανίας, ο Ασσούβ, 24  ο Αλλωής, ο Φιλεά, ο Σωβήκ, 25  ο Ρεούμ, ο Ασαβνά, ο Μαασίας 26  και ο Αχιά, ο Ανάν, ο Ηνάν, 27  ο Μαλλούχ, ο Χαρίμ, ο Βαανάχ. 28  Και ο υπόλοιπος λαός, οι ιερείς,+ οι Λευίτες,+ οι πυλωροί,+ οι υμνωδοί,+ οι Νεθινίμ+ και όποιος είχε αποχωριστεί από τους λαούς των τόπων+ για να προσκολληθεί στο νόμο+ του αληθινού Θεού, οι γυναίκες τους, οι γιοι τους και οι κόρες τους, όποιος είχε γνώση και κατανόηση,+ 29  συμφώνησαν με τους αδελφούς τους,+ αυτούς που ήταν μεγαλοπρεπείς ανάμεσά τους,+ και δέχτηκαν να υπόκεινται σε κατάρα+ και σε όρκο,+ ότι θα περπατούν σύμφωνα με το νόμο του αληθινού Θεού, ο οποίος είχε δοθεί με το χέρι του Μωυσή, του υπηρέτη του αληθινού Θεού,+ και ότι θα τηρούν+ και θα εκτελούν όλες τις εντολές του Ιεχωβά του Κυρίου+ μας και τις δικαστικές του αποφάσεις και τις διατάξεις του·+ 30  και ότι δεν πρέπει να δίνουμε τις κόρες μας στους λαούς του τόπου, και τις κόρες τους δεν πρέπει να τις παίρνουμε για τους γιους μας.+ 31  Όσο για τους λαούς του τόπου,+ οι οποίοι έφερναν πραμάτειες και κάθε είδους δημητριακά την ημέρα του σαββάτου για να τα πουλήσουν, δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα από αυτούς το σάββατο+ ή κάποια άγια ημέρα+ και πρέπει να παραιτούμαστε από το έβδομο έτος+ και από την πληρωμή του χρέους κάθε χεριού.+ 32  Επίσης, επιβάλαμε στον εαυτό μας ως εντολή να δίνουμε ο καθένας μας ένα τρίτο του σίκλου κάθε χρόνο για την υπηρεσία του οίκου του Θεού μας,+ 33  για το ψωμί που τοποθετείται σε στοίβες+ και τη μόνιμη προσφορά σιτηρών+ και τη μόνιμη προσφορά ολοκαυτώματος των σαββάτων,+ της νέας σελήνης,+ για τα προσδιορισμένα γιορταστικά γεύματα+ και για τα άγια+ πράγματα και για τις προσφορές για αμαρτία,+ ώστε να γίνεται εξιλέωση για τον Ισραήλ, και για όλο το έργο του οίκου του Θεού μας.+ 34  Επίσης, ρίξαμε κλήρο+ σχετικά με την προμήθεια των ξύλων+ που πρέπει να φέρνουν οι ιερείς, οι Λευίτες και ο λαός στον οίκο του Θεού μας, κατά τον οίκο των προπατόρων μας, στους προσδιορισμένους καιρούς, κάθε χρόνο, για να καίγονται πάνω στο θυσιαστήριο του Ιεχωβά του Θεού μας,+ σύμφωνα με τα γραφόμενα στο νόμο·+ 35  και να φέρνουμε τους πρώτους ώριμους καρπούς της γης+ μας και τους πρώτους ώριμους καρπούς από όλους τους καρπούς κάθε είδους δέντρου,+ κάθε χρόνο, στον οίκο του Ιεχωβά· 36  και τα πρωτότοκα+ από τους γιους μας και από τα κατοικίδια ζώα μας,+ σύμφωνα με τα γραφόμενα στο νόμο,+ και τα πρωτότοκα από τα βόδια μας και από τα ποίμνιά+ μας να τα φέρνουμε στον οίκο του Θεού μας, στους ιερείς που διακονούσαν στον οίκο του Θεού μας.+ 37  Επίσης, τους πρώτους καρπούς των αλεσμένων δημητριακών+ μας και τις συνεισφορές+ μας και τους καρπούς κάθε είδους δέντρου,+ καθώς και καινούριο κρασί+ και λάδι+ πρέπει να φέρνουμε στους ιερείς, στις τραπεζαρίες+ του οίκου του Θεού μας, όπως και το ένα δέκατο από τη γη μας στους Λευίτες,+ επειδή αυτοί, δηλαδή οι Λευίτες, είναι εκείνοι που λαβαίνουν δέκατο σε όλες τις αγροτικές μας πόλεις. 38  Και ο ιερέας, ο γιος του Ααρών, πρέπει να είναι με τους Λευίτες, όταν οι Λευίτες λαβαίνουν δέκατο· και οι Λευίτες πρέπει να προσφέρουν ένα δέκατο από το δέκατο στον οίκο του Θεού μας,+ στις τραπεζαρίες+ του κτιρίου αποθήκευσης. 39  Διότι στις τραπεζαρίες πρέπει να φέρνουν οι γιοι του Ισραήλ και οι γιοι των Λευιτών τη συνεισφορά+ των σιτηρών, το καινούριο κρασί+ και το λάδι, και εκεί είναι τα σκεύη του αγιαστηρίου και οι ιερείς που διακονούν+ και οι πυλωροί+ και οι υμνωδοί·+ και δεν πρέπει να παραμελούμε τον οίκο του Θεού μας.+

Υποσημειώσεις