Ματθαίος 1:1-25

1  Το βιβλίο της ιστορίας+ του Ιησού Χριστού, γιου του Δαβίδ,+ γιου του Αβραάμ:+   Ο Αβραάμ έγινε πατέρας του Ισαάκ·+ο Ισαάκ έγινε πατέρας του Ιακώβ·+ο Ιακώβ έγινε πατέρας του Ιούδα+ και των αδελφών του·   ο Ιούδας έγινε πατέρας του Φαρές+ και του Ζερά μέσω της Θάμαρ·ο Φαρές έγινε πατέρας του Εσρών·+ο Εσρών έγινε πατέρας του Ραμ·+   ο Ραμ έγινε πατέρας του Αμμιναδάβ·ο Αμμιναδάβ έγινε πατέρας του Ναασών·+ο Ναασών έγινε πατέρας του Σαλμών·+   ο Σαλμών έγινε πατέρας του Βοόζ μέσω της Ραάβ·+ο Βοόζ έγινε πατέρας του Ωβήδ μέσω της Ρουθ·+ο Ωβήδ έγινε πατέρας του Ιεσσαί·+   ο Ιεσσαί έγινε πατέρας του Δαβίδ+ του βασιλιά.+Ο Δαβίδ έγινε πατέρας του Σολομώντα+ μέσω της συζύγου τού Ουρία·   ο Σολομών έγινε πατέρας του Ροβοάμ·+ο Ροβοάμ έγινε πατέρας του Αβιά·ο Αβιά+ έγινε πατέρας του Ασά·+   ο Ασά έγινε πατέρας του Ιωσαφάτ·+ο Ιωσαφάτ έγινε πατέρας του Ιωράμ·+ο Ιωράμ έγινε πατέρας του Οζία·   ο Οζίας έγινε πατέρας του Ιωθάμ·ο Ιωθάμ+ έγινε πατέρας του Άχαζ·+ο Άχαζ έγινε πατέρας του Εζεκία·+ 10  ο Εζεκίας έγινε πατέρας του Μανασσή·+ο Μανασσής+ έγινε πατέρας του Αμών·+ο Αμών+ έγινε πατέρας του Ιωσία· 11  ο Ιωσίας+ έγινε πατέρας του Ιεχονία+ και των αδελφών του, τον καιρό της εκτόπισης στη Βαβυλώνα.+ 12  Μετά την εκτόπιση στη Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας έγινε πατέρας του Σαλαθιήλ·+ο Σαλαθιήλ έγινε πατέρας του Ζοροβάβελ·+ 13  ο Ζοροβάβελ έγινε πατέρας του Αβιούδ·ο Αβιούδ έγινε πατέρας του Ελιακείμ·ο Ελιακείμ έγινε πατέρας του Αζώρ· 14  ο Αζώρ έγινε πατέρας του Σαδώκ·ο Σαδώκ έγινε πατέρας του Αχείμ·ο Αχείμ έγινε πατέρας του Ελιούδ· 15  ο Ελιούδ έγινε πατέρας του Ελεάζαρ·ο Ελεάζαρ έγινε πατέρας του Ματθάν·ο Ματθάν έγινε πατέρας του Ιακώβ· 16  ο Ιακώβ έγινε πατέρας του Ιωσήφ, του συζύγου της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε+ ο Ιησούς που αποκαλείται Χριστός.+ 17  Όλες οι γενιές, λοιπόν, από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ ήταν δεκατέσσερις γενιές, και από τον Δαβίδ μέχρι την εκτόπιση στη Βαβυλώνα δεκατέσσερις γενιές, και από την εκτόπιση στη Βαβυλώνα μέχρι τον Χριστό δεκατέσσερις γενιές. 18  Η δε γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε με αυτόν τον τρόπο. Τον καιρό που η μητέρα του, η Μαρία, ήταν αρραβωνιασμένη+ με τον Ιωσήφ, βρέθηκε να είναι έγκυος μέσω αγίου πνεύματος,+ προτού αυτοί ενωθούν. 19  Ωστόσο, ο Ιωσήφ ο σύζυγός της, επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την κάνει δημόσιο θέαμα,+ σκόπευε να τη διαζευχθεί+ κρυφά. 20  Αφού όμως σκέφτηκε καλά αυτά τα πράγματα, του εμφανίστηκε άγγελος του Ιεχωβά σε όνειρο, λέγοντας: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις στο σπίτι τη Μαρία τη σύζυγό σου, γιατί αυτό που έχει γεννηθεί μέσα σε αυτήν είναι μέσω αγίου πνεύματος.+ 21  Αυτή θα γεννήσει γιο, και πρέπει να καλέσεις το όνομά του Ιησού,+ γιατί αυτός θα σώσει+ το λαό+ του από τις αμαρτίες τους».+ 22  Όλα δε αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που λέχθηκε από τον Ιεχωβά,+ ο οποίος είπε μέσω του προφήτη+ του: 23  «Δείτε! Η παρθένα+ θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο, και θα καλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ»,+ το οποίο όταν μεταφράζεται σημαίνει «Μαζί Μας Είναι Ο Θεός».+ 24  Τότε ο Ιωσήφ ξύπνησε από τον ύπνο του και έκανε όπως τον είχε κατευθύνει ο άγγελος του Ιεχωβά, και πήρε στο σπίτι τη σύζυγό του. 25  Αλλά δεν είχε σχέσεις+ μαζί της μέχρι που εκείνη γέννησε γιο·+ και αυτός κάλεσε το όνομά του Ιησού.+

Υποσημειώσεις