Ιησούς του Ναυή 8:1-35

8  Κατόπιν ο Ιεχωβά είπε στον Ιησού: «Μη φοβηθείς ούτε να τρομοκρατηθείς.+ Πάρε μαζί σου όλους τους πολεμιστές και σήκω, ανέβα στη Γαι. Δες! Έδωσα στο χέρι σου το βασιλιά της Γαι και το λαό του και την πόλη του και τη γη του.+  Και πρέπει να κάνεις στη Γαι και στο βασιλιά της ακριβώς όπως έκανες στην Ιεριχώ και στο δικό της βασιλιά.+ Ωστόσο μπορείτε να πάρετε τα λάφυρά της και τα κατοικίδια ζώα της.+ Στήσε μια ενέδρα εναντίον της πόλης στα νώτα της».+  Ο Ιησούς, λοιπόν, και όλοι οι πολεμιστές+ σηκώθηκαν να ανεβούν στη Γαι, και ο Ιησούς διάλεξε τριάντα χιλιάδες άντρες, γενναίους και κραταιούς άντρες,+ και τους έστειλε τη νύχτα.  Και τους διέταξε, λέγοντας: «Δείτε! Θα ενεδρεύσετε+ εναντίον της πόλης, στα νώτα της πόλης. Μην πάτε πολύ μακριά από την πόλη, και να βρίσκεστε όλοι σας σε ετοιμότητα.  Εγώ δε και όλος ο λαός που είναι μαζί μου, θα πλησιάσουμε στην πόλη. Και σε περίπτωση που βγουν να μας αντιμετωπίσουν όπως πρώτα,+ εμείς θα τραπούμε σε φυγή μπροστά τους.  Και αυτοί θα βγουν πίσω από εμάς, ώσπου τελικά θα τους απομακρύνουμε από την πόλη, γιατί θα πουν: “Τρέπονται σε φυγή μπροστά μας όπως πρώτα”.+ Και εμείς θα τραπούμε σε φυγή μπροστά τους.  Τότε εσείς θα σηκωθείτε από την ενέδρα και θα πάρετε την πόλη στην κατοχή σας· και ο Ιεχωβά ο Θεός σας θα τη δώσει οπωσδήποτε στα χέρια σας.+  Και μόλις καταλάβετε την πόλη, πρέπει να βάλετε φωτιά στην πόλη.+ Σύμφωνα με το λόγο του Ιεχωβά πρέπει να ενεργήσετε. Δείτε! Σας διέταξα».+  Έπειτα ο Ιησούς τούς εξαπέστειλε, και εκείνοι βάδισαν προς τον τόπο της ενέδρας και κατέλυσαν ανάμεσα στη Βαιθήλ και στη Γαι, στα δυτικά της Γαι, ενώ ο Ιησούς έμενε εκείνη τη νύχτα ανάμεσα στο λαό. 10  Κατόπιν ο Ιησούς σηκώθηκε νωρίς το πρωί+ και επιθεώρησε το λαό και ανέβηκε, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, μπροστά από το λαό προς τη Γαι. 11  Και όλοι οι πολεμιστές+ που ήταν μαζί του ανέβηκαν, ώστε να πλησιάσουν και να φτάσουν μπροστά στην πόλη, και στρατοπέδευσαν στα βόρεια της Γαι, με την κοιλάδα ανάμεσα στους ίδιους και στη Γαι. 12  Στο μεταξύ, αυτός πήρε περίπου πέντε χιλιάδες άντρες και τους έβαλε ως ενέδρα+ ανάμεσα στη Βαιθήλ+ και στη Γαι, στα δυτικά της πόλης. 13  Έτσι λοιπόν, ο λαός έστησε το κυρίως στρατόπεδο που βρισκόταν στα βόρεια της πόλης+ και το πίσω άκρο του που βρισκόταν στα δυτικά της πόλης,+ και ο Ιησούς πήγε εκείνη τη νύχτα στη μέση της κοιλάδας. 14  Και μόλις ο βασιλιάς της Γαι το είδε αυτό, οι άντρες της πόλης έκαναν γρήγορα και σηκώθηκαν νωρίς και βγήκαν να αντιμετωπίσουν τον Ισραήλ σε μάχη, εκείνος και όλος ο λαός του, την προσδιορισμένη ώρα, μπροστά στην έρημη πεδιάδα. Δεν ήξερε, όμως, ότι υπήρχε ενέδρα εναντίον του στα νώτα της πόλης.+ 15  Όταν ο Ιησούς και όλος ο Ισραήλ χτυπήθηκαν μπροστά τους,+ τράπηκαν σε φυγή παίρνοντας το δρόμο της ερήμου.+ 16  Τότε όλος ο λαός που βρισκόταν στην πόλη κλήθηκε να τους καταδιώξει, και καταδίωκαν τον Ιησού και απομακρύνθηκαν από την πόλη.+ 17  Και δεν απέμεινε άντρας στη Γαι και στη Βαιθήλ που να μη βγει για να κυνηγήσει τον Ισραήλ, ώστε άφησαν την πόλη εντελώς ανοιχτή και καταδίωκαν τον Ισραήλ. 18  Τότε ο Ιεχωβά είπε στον Ιησού: «Άπλωσε το ακόντιο που είναι στο χέρι σου προς τη Γαι,+ γιατί στο χέρι σου θα τη δώσω».+ Ο Ιησούς, λοιπόν, άπλωσε το ακόντιο που ήταν στο χέρι του προς την πόλη. 19  Και οι ενεδρευτές σηκώθηκαν γρήγορα από τον τόπο τους και άρχισαν να τρέχουν τη στιγμή που άπλωσε το χέρι του και μπήκαν στην πόλη και την κατέλαβαν.+ Κατόπιν έσπευσαν να βάλουν φωτιά στην πόλη.+ 20  Και οι άντρες της Γαι στράφηκαν προς τα πίσω και κοίταξαν και είδαν τον καπνό της πόλης να ανεβαίνει στους ουρανούς· και αυτοί δεν μπορούσαν να φύγουν από εδώ ή από εκεί. Και ο λαός που έφευγε προς την έρημο στράφηκε εναντίον αυτών που τους καταδίωκαν. 21  Και ο Ιησούς και όλος ο Ισραήλ είδαν ότι οι ενεδρευτές+ είχαν καταλάβει την πόλη και ότι ανέβαινε ο καπνός της πόλης, και έτσι γύρισαν και άρχισαν να πατάσσουν τους άντρες της Γαι. 22  Και οι άλλοι βγήκαν από την πόλη να τους αντιμετωπίσουν, ώστε αυτοί βρέθηκαν ανάμεσα στον Ισραήλ, έχοντας τους μεν από τη μία πλευρά και τους δε από την άλλη, και εξακολούθησαν να τους πατάσσουν ώσπου δεν απέμεινε από αυτούς κάποιος που να επέζησε ή να διέφυγε.+ 23  Και το βασιλιά+ της Γαι τον έπιασαν ζωντανό και τον έφεραν στον Ιησού. 24  Και ενόσω ο Ισραήλ τελείωνε τη θανάτωση όλων των κατοίκων της Γαι στον αγρό, στην έρημο όπου τους είχαν καταδιώξει, αυτοί συνέχισαν να πέφτουν, όλοι τους, από την κόψη του σπαθιού, ώσπου έφτασαν στο τέλος τους. Έπειτα όλος ο Ισραήλ επέστρεψε στη Γαι και την πάταξε με την κόψη του σπαθιού. 25  Και όλοι όσοι έπεσαν εκείνη την ημέρα, από άντρα ως γυναίκα, έφτασαν τους δώδεκα χιλιάδες, όλος ο λαός της Γαι. 26  Και ο Ιησούς δεν τράβηξε πίσω το χέρι του με το οποίο άπλωσε το ακόντιο+ μέχρι που αφιέρωσε όλους τους κατοίκους της Γαι στην καταστροφή.+ 27  Ωστόσο, τα κατοικίδια ζώα και τα λάφυρα εκείνης της πόλης τα πήρε ο Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Ιεχωβά, τον οποίο είχε δώσει ως εντολή στον Ιησού.+ 28  Κατόπιν ο Ιησούς έκαψε τη Γαι και την έκανε σωρό που παραμένει στον αιώνα,+ ερημότοπο μέχρι αυτή την ημέρα. 29  Και κρέμασε το βασιλιά της Γαι+ πάνω σε ξύλο και τον άφησε μέχρι την ώρα που βράδιαζε·+ και καθώς ο ήλιος ήταν έτοιμος να δύσει, ο Ιησούς έδωσε εντολή και κατέβασαν το νεκρό σώμα του+ από το ξύλο και το έριξαν στην είσοδο της πύλης της πόλης και ύψωσαν πάνω του έναν μεγάλο σωρό από πέτρες, που παραμένει μέχρι αυτή την ημέρα. 30  Τότε ήταν που ο Ιησούς έχτισε ένα θυσιαστήριο+ για τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ, στο Όρος Εβάλ,+ 31  ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Μωυσής, ο υπηρέτης του Ιεχωβά, τους γιους του Ισραήλ, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του νόμου+ του Μωυσή: «Θυσιαστήριο από ολόκληρες πέτρες, στις οποίες δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα σιδερένιο εργαλείο»·+ και πρόσφεραν πάνω σε αυτό ολοκαυτώματα στον Ιεχωβά και θυσίαζαν θυσίες συμμετοχής.+ 32  Κατόπιν έγραψε εκεί, πάνω στις πέτρες, ένα αντίγραφο+ του νόμου του Μωυσή, τον οποίο είχε γράψει εκείνος μπροστά στους γιους του Ισραήλ.+ 33  Και όλος ο Ισραήλ και οι πρεσβύτεροί+ τους και οι επόπτες και οι κριτές τους στέκονταν από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά της Κιβωτού μπροστά στους ιερείς,+ τους Λευίτες, οι οποίοι μετέφεραν την κιβωτό της διαθήκης του Ιεχωβά,+ ο πάροικος καθώς και ο αυτόχθων,+ οι μισοί μπροστά στο Όρος Γαριζίν+ και οι άλλοι μισοί μπροστά στο Όρος Εβάλ+ (ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Μωυσής, ο υπηρέτης του Ιεχωβά)+ για να ευλογήσουν+ το λαό του Ισραήλ πρώτα. 34  Και έπειτα διάβασε μεγαλόφωνα όλα τα λόγια του νόμου,+ την ευλογία+ και την κατάρα,+ σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου. 35  Δεν υπήρξε λέξη από όλα όσα είχε διατάξει ο Μωυσής την οποία να μη διάβασε μεγαλόφωνα ο Ιησούς μπροστά σε όλη την εκκλησία του Ισραήλ,+ μαζί με τις γυναίκες+ και τα μικρά παιδιά+ και τους πάροικους+ που περπατούσαν ανάμεσά τους.

Υποσημειώσεις