Ιησούς του Ναυή 21:1-45

21  Κατόπιν οι κεφαλές των πατρικών οίκων των Λευιτών πλησίασαν τον Ελεάζαρ+ τον ιερέα και τον Ιησού,+ το γιο του Ναυή, και τις κεφαλές των πατρικών οίκων των φυλών των γιων του Ισραήλ  και τους μίλησαν στη Σηλώ,+ στη γη Χαναάν, λέγοντας: «Ο Ιεχωβά διέταξε μέσω του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις στις οποίες να κατοικούμε, μαζί με τα βοσκοτόπια τους για τα κατοικίδια ζώα μας».+  Έτσι λοιπόν, οι γιοι του Ισραήλ έδωσαν στους Λευίτες,+ σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, αυτές τις πόλεις με τα βοσκοτόπια τους από τη δική τους κληρονομιά.+  Έπειτα βγήκε ο κλήρος για τις οικογένειες των Κααθιτών,+ και δεκατρείς πόλεις από τη φυλή του Ιούδα+ και από τη φυλή των Συμεωνιτών+ και από τη φυλή του Βενιαμίν+ ήρθαν με κλήρο στην κατοχή των γιων του Ααρών του ιερέα, που ήταν από τους Λευίτες.  Και για τους γιους του Καάθ+ οι οποίοι απέμεναν βγήκαν με κλήρο δέκα πόλεις από τις οικογένειες της φυλής του Εφραΐμ+ και από τη φυλή του Δαν+ και από τη μισή φυλή του Μανασσή.+  Και για τους γιους του Γηρσών+ βγήκαν με κλήρο δεκατρείς πόλεις από τις οικογένειες της φυλής του Ισσάχαρ+ και από τη φυλή του Ασήρ+ και από τη φυλή του Νεφθαλί+ και από τη μισή φυλή του Μανασσή στη Βασάν.+  Για τους γιους του Μεραρί+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους βγήκαν δώδεκα πόλεις από τη φυλή του Ρουβήν+ και από τη φυλή του Γαδ+ και από τη φυλή του Ζαβουλών.+  Έτσι λοιπόν, οι γιοι του Ισραήλ έδωσαν στους Λευίτες αυτές τις πόλεις και τα βοσκοτόπια+ τους με κλήρο,+ ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά μέσω του Μωυσή.+  Από τη φυλή, λοιπόν, των γιων του Ιούδα και από τη φυλή των γιων του Συμεών έδωσαν αυτές τις πόλεις τις οποίες ανέφεραν ονομαστικά+ 10  και οι οποίες ήρθαν στην κατοχή των γιων του Ααρών από τις οικογένειες των Κααθιτών, των γιων του Λευί, επειδή ο πρώτος κλήρος έγινε δικός τους.+ 11  Έτσι λοιπόν, τους έδωσαν την Κιριάθ-αρβά+ (ο Αρβά ήταν ο πατέρας του Ανάκ),+ δηλαδή τη Χεβρών,+ στην ορεινή περιοχή του Ιούδα,+ καθώς και το βοσκότοπο ολόγυρά της· 12  και τον αγρό της πόλης και τους οικισμούς της τους έδωσαν στον Χάλεβ, το γιο του Ιεφοννή, ως ιδιοκτησία του.+ 13  Και στους γιους του Ααρών του ιερέα έδωσαν την πόλη καταφυγίου+ για τον ανθρωποκτόνο,+ συγκεκριμένα, τη Χεβρών,+ με το βοσκότοπό της, καθώς και τη Λιβνά+ με το βοσκότοπό της, 14  και την Ιαθίρ+ με το βοσκότοπό της, και την Εσθεμωά+ με το βοσκότοπό της, 15  και την Ωλών+ με το βοσκότοπό της, και τη Δεβίρ+ με το βοσκότοπό της, 16  και την Αείν+ με το βοσκότοπό της, και την Ιουτά+ με το βοσκότοπό της, τη Βαιθ-σεμές+ με το βοσκότοπό της· εννιά πόλεις από αυτές τις δύο φυλές. 17  Και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γαβαών+ με το βοσκότοπό της, τη Γααβά+ με το βοσκότοπό της, 18  την Αναθώθ+ με το βοσκότοπό της, και την Αλμών+ με το βοσκότοπό της· τέσσερις πόλεις. 19  Όλες οι πόλεις των γιων του Ααρών,+ των ιερέων, ήταν δεκατρείς πόλεις και τα βοσκοτόπια+ τους. 20  Και για τις οικογένειες των γιων του Καάθ, τους Λευίτες οι οποίοι απέμεναν από τους γιους του Καάθ, βγήκαν με τον κλήρο τους πόλεις από τη φυλή του Εφραΐμ.+ 21  Τους έδωσαν, λοιπόν, την πόλη καταφυγίου+ για τον ανθρωποκτόνο,+ συγκεκριμένα, τη Συχέμ,+ με το βοσκότοπό+ της στην ορεινή περιοχή του Εφραΐμ, και τη Γεζέρ+ με το βοσκότοπό της, 22  και την Κιβσαΐμ+ με το βοσκότοπό της, και τη Βαιθ-ορών+ με το βοσκότοπό της· τέσσερις πόλεις. 23  Και από τη φυλή του Δαν, την Ελθεκέ με το βοσκότοπό της, τη Γιββεθών+ με το βοσκότοπό της, 24  την Αιαλών+ με το βοσκότοπό της, τη Γαθ-ριμμών+ με το βοσκότοπό της· τέσσερις πόλεις. 25  Και από τη μισή φυλή του Μανασσή, τη Θαανάχ+ με το βοσκότοπό της, και τη Γαθ-ριμμών με το βοσκότοπό της· δύο πόλεις. 26  Όλες οι πόλεις, μαζί με τα βοσκοτόπια τους, που είχαν οι οικογένειες των γιων του Καάθ οι οποίοι απέμεναν, ήταν δέκα. 27  Και για τους γιους του Γηρσών,+ από τις οικογένειες των Λευιτών, βγήκε από τη μισή φυλή του Μανασσή+ η πόλη καταφυγίου για τον ανθρωποκτόνο, συγκεκριμένα, η Γκολάν+ της Βασάν, και ο βοσκότοπός της, και η Βεεσθερά+ και ο βοσκότοπός της· δύο πόλεις. 28  Και από τη φυλή του Ισσάχαρ,+ η Κισιών+ και ο βοσκότοπός της, η Δαβεράθ+ και ο βοσκότοπός της, 29  η Ιαρμούθ+ και ο βοσκότοπός της, η Εν-γαννίμ+ και ο βοσκότοπός της· τέσσερις πόλεις. 30  Και από τη φυλή του Ασήρ,+ η Μισάλ+ και ο βοσκότοπός της, η Αβδών+ και ο βοσκότοπός της, 31  η Χελκάθ+ και ο βοσκότοπός της, και η Ρεώβ+ και ο βοσκότοπός της· τέσσερις πόλεις. 32  Και από τη φυλή του Νεφθαλί,+ η πόλη καταφυγίου+ για τον ανθρωποκτόνο,+ συγκεκριμένα, η Κέδες+ της Γαλιλαίας, και ο βοσκότοπός της, και η Αιμμώθ-δωρ+ και ο βοσκότοπός της, και η Καρθάν και ο βοσκότοπός της· τρεις πόλεις. 33  Όλες οι πόλεις των Γηρσωνιτών σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν δεκατρείς πόλεις και τα βοσκοτόπια τους. 34  Και οι οικογένειες των γιων του Μεραρί,+ των Λευιτών οι οποίοι απέμεναν, είχαν από τη φυλή του Ζαβουλών+ την Ιοκνεάμ+ με το βοσκότοπό της, την Καρθά με το βοσκότοπό της, 35  τη Διμνά+ με το βοσκότοπό της, τη Νααλάλ+ με το βοσκότοπό της· τέσσερις πόλεις. 36  Και από τη φυλή του Ρουβήν,+ τη Βοσόρ+ με το βοσκότοπό της, και την Ιασσά+ με το βοσκότοπό της, 37  την Κεδημώθ+ με το βοσκότοπό της, και τη Μεφαάθ+ με το βοσκότοπό της· τέσσερις πόλεις. 38  Και από τη φυλή του Γαδ,+ την πόλη καταφυγίου για τον ανθρωποκτόνο, συγκεκριμένα, τη Ραμώθ της Γαλαάδ,+ με το βοσκότοπό της, και τη Μαχαναΐμ+ με το βοσκότοπό της, 39  την Εσεβών+ με το βοσκότοπό της, την Ιαζήρ+ με το βοσκότοπό της· όλες οι πόλεις ήταν τέσσερις. 40  Όλες οι πόλεις που ήρθαν στην κατοχή των γιων του Μεραρί+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, αυτών οι οποίοι απέμεναν από τις οικογένειες των Λευιτών, ήταν, ως ο κλήρος για αυτούς, δώδεκα πόλεις. 41  Όλες οι πόλεις των Λευιτών μέσα στην ιδιοκτησία των γιων του Ισραήλ ήταν σαράντα οχτώ πόλεις+ μαζί με τα βοσκοτόπια+ τους. 42  Αυτές οι πόλεις ήταν η καθεμιά μια πόλη μαζί με το βοσκότοπό της ολόγυρά της—έτσι ήταν με όλες αυτές τις πόλεις.+ 43  Έτσι λοιπόν, ο Ιεχωβά έδωσε στον Ισραήλ όλη τη γη που είχε ορκιστεί να δώσει στους προπάτορές τους,+ και εκείνοι την πήραν στην κατοχή+ τους και κατοίκησαν σε αυτήν. 44  Επιπλέον, ο Ιεχωβά τούς έδωσε ανάπαυση+ ολόγυρα, σύμφωνα με όλα όσα είχε ορκιστεί+ στους προπάτορές τους, και ούτε ένας από όλους τους εχθρούς τους δεν στάθηκε μπροστά τους.+ Όλους τους εχθρούς τους ο Ιεχωβά τούς έδωσε στο χέρι τους.+ 45  Ούτε μια υπόσχεση δεν απέτυχε από όλες τις καλές υποσχέσεις που είχε δώσει ο Ιεχωβά στον οίκο του Ισραήλ· όλες βγήκαν αληθινές.+

Υποσημειώσεις