Ιησούς του Ναυή 19:1-51

19  Κατόπιν βγήκε ο δεύτερος κλήρος+ για τον Συμεών, για τη φυλή των γιων του Συμεών+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Και η κληρονομιά τους ήταν μέσα στην κληρονομιά των γιων του Ιούδα.+  Και πήραν στην κληρονομιά τους τη Βηρ-σαβεέ+ με τη Σαβεέ, και τη Μωλαδά+  και την Ασάρ-σουάλ+ και τη Βαλά και την Εζέμ+  και την Ελθωλάδ+ και τη Βεθούλ και την Ορμά  και τη Σικλάγ+ και τη Βαιθ-μαρκαβώθ και την Ασάρ-σουσά+  και τη Βαιθ-λεβαώθ+ και τη Σαρουέν· δεκατρείς πόλεις και τους οικισμούς τους.  Την Αείν,+ τη Ριμμών+ και την Εθέρ και την Ασάν·+ τέσσερις πόλεις και τους οικισμούς τους,  καθώς και όλους τους οικισμούς που ήταν ολόγυρα σε αυτές τις πόλεις μέχρι τη Βααλάθ-βηρ,+ τη Ραμά+ του νότου. Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής των γιων του Συμεών σύμφωνα με τις οικογένειές τους.  Η κληρονομιά των γιων του Συμεών ήταν από το κομμάτι των γιων του Ιούδα, επειδή το μερίδιο των γιων του Ιούδα αποδείχτηκε πολύ μεγάλο για αυτούς.+ Έτσι λοιπόν, οι γιοι του Συμεών απέκτησαν ιδιοκτησία μέσα στην κληρονομιά εκείνων.+ 10  Ύστερα βγήκε ο τρίτος κλήρος+ για τους γιους του Ζαβουλών+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, και το όριο της κληρονομιάς τους ήταν μέχρι τη Σαρίδ. 11  Και το όριό τους ανέβαινε δυτικά και προς τη Μαρεάλ και έφτανε ως τη Δαβασέθ και έφτανε ως την κοιλάδα του χειμάρρου που βρίσκεται μπροστά στην Ιοκνεάμ.+ 12  Και από τη Σαρίδ γύριζε πίσω, ανατολικά, προς την ανατολή του ήλιου, προς το σύνορο της Κισλώθ-θαβώρ, και εκτεινόταν ως τη Δαβεράθ+ και ανέβαινε προς την Ιαφιά. 13  Και από εκεί προχωρούσε ανατολικά, προς τα εκεί που ανατέλλει ο ήλιος, προς τη Γαθ-χεφέρ,+ προς την Εθ-καζίν, και εκτεινόταν ως τη Ριμμών και χαράχτηκε μέχρι τη Νεά. 14  Και το όριο έστριβε βόρεια από αυτήν προς την Ανναθών και τα σημεία τερματισμού του ήταν στην κοιλάδα Ιεφθά-ελ 15  και στην Καττάθ και στη Νααλάλ και στη Σιμρών+ και στην Ιδαλά και στη Βηθλεέμ·+ δώδεκα πόλεις και οι οικισμοί τους. 16  Αυτή ήταν η κληρονομιά+ των γιων του Ζαβουλών σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ Αυτές ήταν οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 17  Ο τέταρτος κλήρος βγήκε για τον Ισσάχαρ,+ για τους γιους του Ισσάχαρ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 18  Και το όριό τους ήταν ως την Ιεζραέλ+ και την Κεζουλώθ και τη Σουνάμ+ 19  και την Αφεραΐμ και τη Σαιών και την Αναχαράθ 20  και τη Ραββίθ και την Κισιών και την Αβές 21  και τη Ρεμέθ και την Εν-γαννίμ+ και την Εν-αδδά και τη Βαιθ-φασής. 22  Και το όριο έφτανε ως το Θαβώρ+ και τη Σαχασειμά και τη Βαιθ-σεμές, και τα σημεία τερματισμού του ορίου τους ήταν στον Ιορδάνη· δεκαέξι πόλεις και οι οικισμοί τους. 23  Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής των γιων του Ισσάχαρ σύμφωνα με τις οικογένειές τους,+ οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 24  Κατόπιν βγήκε ο πέμπτος κλήρος+ για τη φυλή των γιων του Ασήρ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 25  Και το όριό τους ήταν η Χελκάθ+ και η Αλί και η Βετέν και η Αχσάφ+ 26  και η Αλαμέλλεχ και η Αμάδ και η Μισάλ.+ Και προς τα δυτικά έφτανε ως τον Κάρμηλο+ και ως τον Σιχώρ-λιβνάθ 27  και γύριζε πίσω, προς την ανατολή του ήλιου, προς τη Βαιθ-δαγών, και έφτανε ως τον Ζαβουλών+ και την κοιλάδα Ιεφθά-ελ προς τα βόρεια, προς τη Βαιθ-εμέκ και τη Νεϊήλ, και εκτεινόταν ως την Καβούλ στα αριστερά 28  και ως την Εβρών και τη Ρεώβ και την Αιμμών και την Κανάχ μέχρι την πολυπληθή Σιδώνα.+ 29  Και το όριο γύριζε πίσω, προς τη Ραμά, και μέχρι την οχυρωμένη πόλη της Τύρου.+ Και το όριο γύριζε πίσω, προς την Οσά, και τα σημεία τερματισμού του ήταν στη θάλασσα, στην περιοχή της Αχζίβ+ 30  και της Ουμμά και της Αφέκ+ και της Ρεώβ·+ είκοσι δύο πόλεις και οι οικισμοί τους. 31  Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής των γιων του Ασήρ σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ Αυτές ήταν οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 32  Ο έκτος κλήρος+ βγήκε για τους γιους του Νεφθαλί,+ για τους γιους του Νεφθαλί σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 33  Και το όριό τους ήταν από την Έλεφ, από το μεγάλο δέντρο στη Σαανανίμ,+ και περιλάμβανε την Αδαμί-νεκέβ και την Ιαβνήλ μέχρι τη Λακκούμ· και τα σημεία τερματισμού του ήταν στον Ιορδάνη. 34  Και το όριο γύριζε πίσω, δυτικά, προς την Αζνώθ-θαβώρ, και εκτεινόταν από εκεί ως τη Χουκκώκ και έφτανε ως τον Ζαβουλών+ στα νότια, και έφτανε ως τον Ασήρ+ στα δυτικά, και ως τον Ιούδα+ κοντά στον Ιορδάνη προς την ανατολή του ήλιου. 35  Και οι οχυρωμένες πόλεις ήταν η Σηδδίμ, η Ζερ και η Αιμμάθ,+ η Ρακκάθ και η Χιννερέθ+ 36  και η Αδαμά και η Ραμά και η Ασώρ+ 37  και η Κέδες+ και η Εδρεΐ και η Εν-ασώρ 38  και η Γιρών και η Μιγδάλ-ελ, η Ωρέμ και η Βαιθ-ανάθ και η Βαιθ-σεμές·+ δεκαεννιά πόλεις και οι οικισμοί τους. 39  Αυτή ήταν η κληρονομιά+ της φυλής των γιων του Νεφθαλί σύμφωνα με τις οικογένειές τους,+ οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 40  Ο έβδομος κλήρος+ βγήκε για τη φυλή των γιων του Δαν+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 41  Και το σύνορο της κληρονομιάς τους ήταν η Ζορά+ και η Εσθαόλ και η Ιρ-σεμές 42  και η Σααλαββίν+ και η Αιαλών+ και η Ιεθλά 43  και η Αιλών και η Θιμνάχ+ και η Ακκαρών+ 44  και η Ελθεκέχ και η Γιββεθών+ και η Βααλάθ+ 45  και η Ιούδ και η Βενέ-βεράκ και η Γαθ-ριμμών+ 46  και η Με-ιαρκών και η Ρακκών, με το σύνορο μπροστά στην Ιόππη.+ 47  Και η περιοχή των γιων του Δαν ήταν πολύ στενόχωρη+ για αυτούς. Και οι γιοι του Δαν ανέβηκαν και πολέμησαν εναντίον της Λεσέμ+ και την κατέλαβαν και την πάταξαν με την κόψη του σπαθιού. Κατόπιν την πήραν στην κατοχή τους και κατοικούσαν σε αυτήν, και ονόμασαν τη Λεσέμ Δαν, σύμφωνα με το όνομα του Δαν του προπάτορά τους.+ 48  Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής των γιων του Δαν σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Αυτές ήταν οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 49  Έτσι λοιπόν, ολοκλήρωσαν το μοίρασμα της γης για ιδιοκτησία σύμφωνα με τις περιοχές της. Κατόπιν οι γιοι του Ισραήλ έδωσαν κληρονομιά στον Ιησού, το γιο του Ναυή, ανάμεσά τους. 50  Σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, του έδωσαν την πόλη που ζήτησε,+ συγκεκριμένα, τη Θιμνάθ-σεράχ,+ στην ορεινή περιοχή του Εφραΐμ· και αυτός άρχισε να οικοδομεί την πόλη και να κατοικεί σε αυτήν. 51  Αυτές ήταν οι κληρονομιές που ο Ελεάζαρ ο ιερέας και ο Ιησούς, ο γιος του Ναυή, και οι κεφαλές των πατρικών οίκων των φυλών των γιων του Ισραήλ μοίρασαν+ ως ιδιοκτησία με κλήρο στη Σηλώ+ ενώπιον του Ιεχωβά, στην είσοδο της σκηνής της συνάντησης.+ Έτσι λοιπόν, ολοκλήρωσαν το διαμερισμό της γης.

Υποσημειώσεις