Ιησούς του Ναυή 18:1-28

18  Κατόπιν όλη η σύναξη των γιων του Ισραήλ συγκεντρώθηκε στη Σηλώ,+ και εγκατέστησαν τη σκηνή της συνάντησης εκεί,+ καθώς η γη ήταν τώρα καθυποταγμένη μπροστά τους.+  Έμεναν, όμως, ακόμη ανάμεσα στους γιους του Ισραήλ εκείνοι στους οποίους δεν είχε δοθεί μερίδιο κληρονομιάς, συγκεκριμένα, εφτά φυλές.  Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς είπε στους γιους του Ισραήλ: «Πόσο καιρό ακόμη θα αμελείτε να πάτε και να πάρετε στην κατοχή σας τη γη+ που σας έδωσε ο Ιεχωβά, ο Θεός των προπατόρων σας;+  Παρουσιάστε τρεις άντρες από κάθε φυλή για να τους στείλω, ώστε να σηκωθούν και να περιηγηθούν αυτή τη γη και να τη χαρτογραφήσουν σύμφωνα με την κληρονομιά τους, και ας έρθουν σε εμένα.+  Και θα τη διαμοιράσουν μεταξύ τους σε εφτά μερίδια.+ Ο Ιούδας θα εξακολουθήσει να στέκεται στην περιοχή του στα νότια+ και ο οίκος του Ιωσήφ θα εξακολουθήσει να στέκεται στη δική του περιοχή στα βόρεια.+  Και εσείς θα χαρτογραφήσετε τη γη κατά εφτά μερίδια και θα τα φέρετε εδώ σε εμένα, και εγώ θα ρίξω κλήρο+ εδώ για εσάς ενώπιον του Ιεχωβά του Θεού μας.  Διότι οι Λευίτες δεν έχουν μερίδιο ανάμεσά σας,+ επειδή η ιεροσύνη του Ιεχωβά είναι η κληρονομιά+ τους· και ο Γαδ και ο Ρουβήν+ και η μισή φυλή του Μανασσή+ πήραν την κληρονομιά τους στην πλευρά του Ιορδάνη που είναι προς τα ανατολικά, την οποία τους έδωσε ο Μωυσής, ο υπηρέτης του Ιεχωβά».+  Έτσι λοιπόν, οι άντρες σηκώθηκαν να πάνε και ο Ιησούς διέταξε+ εκείνους που θα χαρτογραφούσαν τη γη, λέγοντας: «Πηγαίνετε και περιηγηθείτε αυτή τη γη και χαρτογραφήστε την και επιστρέψτε σε εμένα, και εδώ θα τραβήξω κλήρο+ για εσάς ενώπιον του Ιεχωβά στη Σηλώ».+  Τότε οι άντρες πήγαν και διέσχισαν τη γη και τη χαρτογράφησαν+ σύμφωνα με τις πόλεις κατά εφτά μερίδια, σε ένα βιβλίο. Έπειτα ήρθαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στη Σηλώ, 10  και ο Ιησούς τράβηξε κλήρο για αυτούς στη Σηλώ ενώπιον του Ιεχωβά.+ Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς διαμοίρασε εκεί τη γη στους γιους του Ισραήλ κατά τα μερίδιά τους.+ 11  Κατόπιν βγήκε ο κλήρος+ της φυλής των γιων του Βενιαμίν+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, και η περιοχή του κλήρου τους εκτεινόταν ανάμεσα στους γιους του Ιούδα+ και στους γιους του Ιωσήφ.+ 12  Και το όριό τους ήταν στη βόρεια γωνία από τον Ιορδάνη, και το όριο ανέβαινε προς την πλαγιά της Ιεριχώς+ στα βόρεια και ανέβαινε προς το βουνό, δυτικά, και το τέρμα του ήταν στην έρημο της Βαιθ-αβέν.+ 13  Και το όριο προχωρούσε από εκεί προς τη Λουζ,+ στη νότια πλαγιά της Λουζ, δηλαδή της Βαιθήλ·+ και το όριο κατέβαινε προς την Αταρώθ-αδδάρ+ πάνω στο βουνό που βρίσκεται νότια της Κάτω Βαιθ-ορών.+ 14  Και χαράχτηκε το όριο και έστριβε στη δυτική πλευρά προς τα νότια, από το βουνό που βλέπει τη Βαιθ-ορών προς τα νότια· και το τέρμα του ήταν η Κιριάθ-βάαλ, δηλαδή η Κιριάθ-ιαρίμ,+ μια πόλη των γιων του Ιούδα. Αυτή είναι η δυτική πλευρά. 15  Και η πλευρά προς τα νότια ήταν από την άκρη της Κιριάθ-ιαρίμ, και το όριο εκτεινόταν δυτικά και εκτεινόταν ως την πηγή των νερών της Νεφθωά.+ 16  Και το όριο κατέβαινε προς την άκρη του βουνού που βλέπει την κοιλάδα του γιου του Εννόμ,+ το οποίο βρίσκεται στην κοιλάδα των Ρεφαΐμ+ προς τα βόρεια, και κατέβαινε προς την κοιλάδα του Εννόμ, προς την πλαγιά του Ιεβουσαίου+ στα νότια, και κατέβαινε προς την Εν-ρογήλ.+ 17  Και χαράχτηκε προς τα βόρεια και εκτεινόταν ως την Εν-σεμές και εκτεινόταν ως τη Γαλιλώθ, που είναι μπροστά στον ανήφορο του Αδουμμίμ·+ και κατέβαινε προς την πέτρα+ του Βοάν,+ του γιου του Ρουβήν. 18  Και προχωρούσε προς τη βόρεια πλαγιά μπροστά στην Αραβά και κατέβαινε προς την Αραβά. 19  Και το όριο προχωρούσε προς τη βόρεια πλαγιά της Βαιθ-ογλά,+ και το τέρμα του (το σύνορο) ήταν στο βόρειο κόλπο της Αλμυρής Θάλασσας+ στη νότια άκρη του Ιορδάνη. Αυτό ήταν το νότιο όριο. 20  Και ο Ιορδάνης χρησίμευε ως όριό του στην ανατολική πλευρά. Αυτή ήταν η κληρονομιά των γιων του Βενιαμίν σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τα όριά της ολόγυρα. 21  Και οι πόλεις της φυλής των γιων του Βενιαμίν σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν η Ιεριχώ+ και η Βαιθ-ογλά και η Εμέκ-κεσίς 22  και η Βαιθ-αραβά+ και η Σεμαραΐμ και η Βαιθήλ+ 23  και η Αβίμ και η Φαρά και η Οφρά+ 24  και η Κεφάρ-αμμωνί και η Οφνί και η Γααβά·+ δώδεκα πόλεις και οι οικισμοί τους. 25  Η Γαβαών+ και η Ραμά και η Βηρώθ 26  και η Μισπέ+ και η Κεφιρά+ και η Μωσά 27  και η Ρεκέμ και η Ιορφαήλ και η Θαραλά 28  και η Ζηλάχ,+ η Χα-έλεφ και η Ιεβουσί, δηλαδή η Ιερουσαλήμ,+ η Γαβαά+ και η Κιριάθ· δεκατέσσερις πόλεις και οι οικισμοί τους. Αυτή ήταν η κληρονομιά των γιων του Βενιαμίν σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+

Υποσημειώσεις