Ιησούς του Ναυή 17:1-18

17  Και βγήκε ο κλήρος+ για τη φυλή του Μανασσή,+ εφόσον εκείνος ήταν ο πρωτότοκος του Ιωσήφ,+ για τον Μαχίρ,+ τον πρωτότοκο του Μανασσή, τον πατέρα του Γαλαάδ,+ επειδή αυτός αποδείχτηκε άντρας πολεμιστής·+ και η Γαλαάδ+ και η Βασάν ήρθαν στην κατοχή του.  Και βγήκε ο κλήρος για τους γιους του Μανασσή που απέμεναν, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, για τους γιους του Αβί-έζερ+ και τους γιους του Χελέκ+ και τους γιους του Ασριήλ και τους γιους του Συχέμ+ και τους γιους του Χεφέρ και τους γιους του Σεμιδά.+ Αυτοί ήταν οι γιοι του Μανασσή, του γιου του Ιωσήφ, οι άρρενες σύμφωνα με τις οικογένειές τους.  Ο δε Σαλπαάδ,+ ο γιος του Χεφέρ, γιου του Γαλαάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασσή, δεν είχε γιους αλλά κόρες, και αυτά τα ονόματα είχαν οι κόρες του: Μααλά και Νωά, Ογλά, Μελχά και Θερσά.+  Έτσι λοιπόν, αυτές παρουσιάστηκαν μπροστά στον Ελεάζαρ+ τον ιερέα και στον Ιησού, το γιο του Ναυή, και στους αρχηγούς, λέγοντας: «Ο Ιεχωβά ήταν αυτός που διέταξε τον Μωυσή να μας δώσει κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς μας».+ Και εκείνος τους έδωσε, σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς του πατέρα τους.+  Και έπεσαν στον Μανασσή δέκα μερίδια εκτός από τη γη της Γαλαάδ και της Βασάν, οι οποίες βρίσκονταν στην άλλη πλευρά του Ιορδάνη·+  διότι οι κόρες του Μανασσή έλαβαν κληρονομιά ανάμεσα στους γιους του· και η γη της Γαλαάδ έγινε περιουσία των γιων του Μανασσή που απέμεναν.  Και το όριο του Μανασσή ήταν από τον Ασήρ ως τη Μιχμεθά,+ η οποία βρίσκεται μπροστά στη Συχέμ,+ και το όριο προχωρούσε δεξιά, προς τους κατοίκους της Εν-θαπφουά.  Η γη της Θαπφουά+ έγινε του Μανασσή, αλλά η Θαπφουά στο όριο του Μανασσή ανήκε στους γιους του Εφραΐμ.  Και το όριο κατέβαινε προς την κοιλάδα του χειμάρρου Κανάχ, νότια, προς την κοιλάδα του χειμάρρου των πόλεων+ εκείνων του Εφραΐμ που βρίσκονταν ανάμεσα στις πόλεις του Μανασσή· και το όριο του Μανασσή ήταν βόρεια της κοιλάδας του χειμάρρου, και το τέρμα του ήταν στη θάλασσα.+ 10  Από τα νότια ήταν του Εφραΐμ και από τα βόρεια του Μανασσή, και η θάλασσα ήταν το όριό του·+ και στο βορρά φτάνουν ως τον Ασήρ και στην ανατολή ως τον Ισσάχαρ. 11  Και έγιναν ιδιοκτησία του Μανασσή,+ μέσα στον Ισσάχαρ και στον Ασήρ, η Βαιθ-σεάν+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της και η Ιβλεάμ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της και οι κάτοικοι της Δωρ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της και οι κάτοικοι της Εν-δωρ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της και οι κάτοικοι της Θαανάχ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της και οι κάτοικοι της Μεγιδδώ+ και οι εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, τρία από τα υψώματα. 12  Και οι γιοι του Μανασσή δεν μπόρεσαν να πάρουν στην κατοχή τους αυτές τις πόλεις,+ αλλά οι Χαναναίοι επέμειναν να κατοικούν σε εκείνη τη γη.+ 13  Τελικά, όταν πια οι γιοι του Ισραήλ έγιναν ισχυροί,+ υπέβαλαν τους Χαναναίους σε καταναγκαστική εργασία+ και δεν τους εκδίωξαν τελείως.+ 14  Και οι γιοι του Ιωσήφ μίλησαν με τον Ιησού, λέγοντας: «Γιατί μου έδωσες ως κληρονομιά μόνο έναν κλήρο+ και ένα μερίδιο, ενώ είμαι πολυάριθμος λαός λόγω του ότι ο Ιεχωβά με έχει ευλογήσει μέχρι τώρα;»+ 15  Τότε ο Ιησούς τούς είπε: «Αν είσαι πολυάριθμος λαός, ανέβα στο δάσος και κόψε το για λογαριασμό σου, εκεί στη γη των Φερεζαίων+ και των Ρεφαΐμ,+ εφόσον η ορεινή περιοχή+ του Εφραΐμ έχει γίνει πολύ στενόχωρη για εσένα». 16  Κατόπιν οι γιοι του Ιωσήφ είπαν: «Η ορεινή περιοχή δεν μας αρκεί, και υπάρχουν πολεμικά άρματα+ με σιδερένια δρεπάνια ανάμεσα σε όλους τους Χαναναίους που κατοικούν στη γη της κοιλάδας, τόσο σε εκείνους που βρίσκονται στη Βαιθ-σεάν+ και στις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της όσο και σε εκείνους που βρίσκονται στην κοιλάδα της Ιεζραέλ».+ 17  Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς είπε το εξής στον οίκο του Ιωσήφ, στον Εφραΐμ και στον Μανασσή: «Λαός πολυάριθμος είσαι, και έχεις μεγάλη δύναμη.+ Δεν πρέπει να πάρεις μόνο έναν κλήρο,+ 18  αλλά η ορεινή περιοχή πρέπει να γίνει δική σου.+ Εφόσον είναι δάσος, κόψε το, και αυτό θα γίνει το τελικό όριο για εσένα. Διότι πρέπει να διώξεις τους Χαναναίους, παρότι έχουν πολεμικά άρματα με σιδερένια δρεπάνια και είναι ισχυροί».+

Υποσημειώσεις