Ιησούς του Ναυή 16:1-10

16  Και βγήκε ο κλήρος+ για τους γιους του Ιωσήφ+ από τον Ιορδάνη+ κοντά στην Ιεριχώ ως τα νερά της Ιεριχώς προς τα ανατολικά, καθώς η έρημος ανεβαίνει από την Ιεριχώ στην ορεινή περιοχή της Βαιθήλ.+  Και εκτεινόταν από τη Βαιθήλ που ανήκει στη Λουζ+ και προχωρούσε προς το όριο των Αρχιτών+ στην Αταρώθ  και κατέβαινε δυτικά, προς το όριο των Ιαφλητιτών, μέχρι το όριο της Κάτω Βαιθ-ορών+ και της Γεζέρ,+ και το τέρμα του ήταν στη θάλασσα.+  Και οι γιοι του Ιωσήφ,+ ο Μανασσής και ο Εφραΐμ,+ πήραν στην κατοχή τους αυτή τη γη.+  Και το όριο των γιων του Εφραΐμ σύμφωνα με τις οικογένειές τους—το όριο της κληρονομιάς τους προς τα ανατολικά—ήταν η Αταρώθ-αδδάρ,+ μέχρι την Άνω Βαιθ-ορών·+  και το όριο εκτεινόταν ως τη θάλασσα. Η Μιχμεθά+ ήταν στο βορρά, και το όριο έστριβε ανατολικά, προς την Ταανάθ-σηλώ, και προχωρούσε ανατολικά, προς την Ιανώχ.  Και κατέβαινε από την Ιανώχ ως την Αταρώθ και τη Νααρά και έφτανε ως την Ιεριχώ+ και εκτεινόταν ως τον Ιορδάνη.  Από τη Θαπφουά+ το όριο προχωρούσε δυτικά, προς την κοιλάδα του χειμάρρου Κανάχ,+ και το τέρμα του ήταν στη θάλασσα.+ Αυτή είναι η κληρονομιά της φυλής των γιων του Εφραΐμ σύμφωνα με τις οικογένειές τους.  Και οι γιοι του Εφραΐμ είχαν πόλεις+ που παρεμβάλλονταν μέσα στην κληρονομιά των γιων του Μανασσή—όλες οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 10  Και δεν έδιωξαν τους Χαναναίους+ που κατοικούσαν στη Γεζέρ,+ και οι Χαναναίοι συνεχίζουν να κατοικούν ανάμεσα στον Εφραΐμ μέχρι αυτή την ημέρα+ και έχουν υποβληθεί σε δουλική καταναγκαστική εργασία.+

Υποσημειώσεις