Ιησούς του Ναυή 13:1-33

13  Ο δε Ιησούς ήταν γέρος, προχωρημένος στα χρόνια.+ Του είπε, λοιπόν, ο Ιεχωβά: «Εσύ γέρασες και είσαι προχωρημένος στα χρόνια, και είναι πολύ μεγάλο το μέρος αυτής της γης που απομένει να έρθει στην κατοχή σας.+  Αυτή είναι η γη που απομένει:+ όλες οι περιοχές των Φιλισταίων+ και όλων των Γεσουριτών+  (από τη διακλάδωση του Νείλου που είναι μπροστά στην Αίγυπτο και μέχρι το όριο της Ακκαρών στο βορρά,+ θεωρούνταν ότι ανήκε στους Χαναναίους)·+ πέντε άρχοντες του άξονα+ των Φιλισταίων—οι Γαζίτες+ και οι Αζώτιοι,+ οι Ασκαλωνίτες,+ οι Γιθίτες+ και οι Ακκαρωνίτες+—και οι Αβίμ.+  Προς το νότο όλη η γη των Χαναναίων· και η Μεαρά των Σιδωνίων,+ μέχρι την Αφέκ, μέχρι το σύνορο των Αμορραίων·  και η γη των Γεβαλιτών+ και όλος ο Λίβανος προς την ανατολή του ήλιου, από τη Βάαλ-γαδ+ στους πρόποδες του Όρους Αερμών μέχρι την είσοδο της Αιμάθ·+  όλοι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής, από τον Λίβανο+ ως τη Μισρεφώθ-μαΐμ,+ όλοι οι Σιδώνιοι·+ εγώ θα τους εκδιώξω μπροστά από τους γιους του Ισραήλ.+ Μόνο κάνε την να πέσει στον Ισραήλ ως κληρονομιά, ακριβώς όπως σε διέταξα.+  Και τώρα διαμοίρασε αυτή τη γη ως κληρονομιά στις εννιά φυλές και στη μισή φυλή του Μανασσή».+  Με την άλλη μισή φυλή πήραν οι Ρουβηνίτες και οι Γαδίτες την κληρονομιά τους, την οποία τους έδωσε ο Μωυσής στην πλευρά του Ιορδάνη που είναι προς τα ανατολικά, ακριβώς όπως τους είχε δώσει ο Μωυσής, ο υπηρέτης του Ιεχωβά,+  από την Αροήρ,+ που βρίσκεται στο χείλος της κοιλάδας του χειμάρρου Αρνών,+ και την πόλη που βρίσκεται στη μέση της κοιλάδας του χειμάρρου και όλο το υψίπεδο Μεδεβά+ μέχρι τη Διβών·+ 10  και όλες τις πόλεις του Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, ο οποίος βασίλευε στην Εσεβών, μέχρι το σύνορο των γιων του Αμμών·+ 11  και τη Γαλαάδ και την περιοχή των Γεσουριτών+ και των Μααχαθιτών και όλο το Όρος Αερμών+ και όλη τη Βασάν+ μέχρι τη Σαλχά·+ 12  όλη τη βασιλική επικράτεια του Ωγ+ στη Βασάν, ο οποίος βασίλευε στην Ασταρώθ και στην Εδρεΐ+—αυτός υπήρχε ακόμη από τους Ρεφαΐμ που απέμεναν+—και ο Μωυσής τούς πάταξε και τους εκδίωξε.+ 13  Και οι γιοι του Ισραήλ δεν εκδίωξαν+ τους Γεσουρίτες και τους Μααχαθίτες, αλλά ο Γεσούρ+ και ο Μααχάθ εξακολουθούν να κατοικούν ανάμεσα στον Ισραήλ μέχρι αυτή την ημέρα. 14  Μόνο στη φυλή των Λευιτών δεν έδωσε κληρονομιά.+ Οι προσφορές του Ιεχωβά, του Θεού του Ισραήλ, που γίνονται με φωτιά+ είναι η δική τους κληρονομιά,+ ακριβώς όπως τους υποσχέθηκε.+ 15  Κατόπιν ο Μωυσής έκανε ένα δώρο στη φυλή των γιων του Ρουβήν σύμφωνα με τις οικογένειές τους 16  και έγινε δική τους η περιοχή από την Αροήρ,+ που βρίσκεται στο χείλος της κοιλάδας του χειμάρρου Αρνών, και η πόλη που βρίσκεται στη μέση της κοιλάδας του χειμάρρου και όλο το υψίπεδο κοντά στη Μεδεβά·+ 17  η Εσεβών+ και όλες οι πόλεις+ της που βρίσκονται στο υψίπεδο, η Διβών+ και η Βαμώθ-βάαλ+ και η Βαιθ-βάαλ-μεών+ 18  και η Ιασσά+ και η Κεδημώθ+ και η Μεφαάθ+ 19  και η Κιριαθαΐμ+ και η Σιβμά+ και η Σερέθ-σαάρ στο βουνό της κοιλάδας 20  και η Βαιθ-φεγώρ και οι πλαγιές του Φασγά+ και η Βαιθ-ιεσιμώθ+ 21  και όλες οι πόλεις του υψίπεδου+ και όλη η βασιλική επικράτεια του Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, ο οποίος βασίλευε στην Εσεβών+ και τον οποίο πάταξε ο Μωυσής,+ μαζί με τους αρχηγούς του Μαδιάμ, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Χουρ και τον Ρεβά,+ τους ηγεμόνες του Σηών, που κατοικούσαν σε εκείνη τη γη. 22  Και ο Βαλαάμ, ο γιος του Βεώρ,+ ο μάντης,+ ήταν ένας τον οποίο οι γιοι του Ισραήλ σκότωσαν με σπαθί μαζί με αυτούς που θανάτωσαν. 23  Και όριο των γιων του Ρουβήν έγινε ο Ιορδάνης· και αυτή η περιοχή ήταν η κληρονομιά των γιων του Ρουβήν+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, με τις πόλεις και τους οικισμούς τους. 24  Επιπλέον, ο Μωυσής έκανε ένα δώρο στη φυλή του Γαδ, τους γιους του Γαδ σύμφωνα με τις οικογένειές τους,+ 25  και έγινε δική τους περιοχή η Ιαζήρ+ και όλες οι πόλεις της Γαλαάδ+ και η μισή γη των γιων του Αμμών+ μέχρι την Αροήρ,+ η οποία βρίσκεται μπροστά στη Ραββά·+ 26  και από την Εσεβών+ ως τη Ραμάθ-μισπέ και τη Βετονίμ και από τη Μαχαναΐμ+ ως το σύνορο της Δεβίρ·+ 27  και στην κοιλάδα η Βαιθ-χαράμ+ και η Βαιθ-νιμρά+ και η Σοκχώθ+ και η Σαφών, η υπόλοιπη βασιλική επικράτεια του Σηών, του βασιλιά της Εσεβών,+ με τον Ιορδάνη να είναι το σύνορο μέχρι την άκρη της θάλασσας της Χιννερέθ+ στην πλευρά του Ιορδάνη προς τα ανατολικά. 28  Αυτή ήταν η κληρονομιά των γιων του Γαδ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, με τις πόλεις και τους οικισμούς τους. 29  Επιπλέον, ο Μωυσής έκανε ένα δώρο στη μισή φυλή του Μανασσή, και αυτό έγινε το δώρο της μισής φυλής των γιων του Μανασσή σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ 30  Και έγινε δική τους η περιοχή από τη Μαχαναΐμ+ όλη η Βασάν, όλη η βασιλική επικράτεια του Ωγ, του βασιλιά της Βασάν,+ και όλα τα χωριά του Ιαείρ+ που αποτελούνται από σκηνές, τα οποία βρίσκονται στη Βασάν, εξήντα πόλεις. 31  Και η μισή Γαλαάδ και η Ασταρώθ+ και η Εδρεΐ,+ οι πόλεις της βασιλικής επικράτειας του Ωγ στη Βασάν, πήγαν στους γιους του Μαχίρ,+ του γιου του Μανασσή, στους μισούς γιους του Μαχίρ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 32  Αυτά τους έκανε ο Μωυσής να κληρονομήσουν, στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ, στην πλευρά του Ιορδάνη προς τα ανατολικά, κοντά στην Ιεριχώ.+ 33  Και στη φυλή των Λευιτών ο Μωυσής δεν έδωσε κληρονομιά.+ Ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ, είναι η κληρονομιά τους, ακριβώς όπως τους υποσχέθηκε.+

Υποσημειώσεις