Ιησούς του Ναυή 12:1-24

12  Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες εκείνης της γης, τους οποίους νίκησαν οι γιοι του Ισραήλ και των οποίων τη γη πήραν στην κατοχή τους, στην πλευρά του Ιορδάνη που είναι προς την ανατολή του ήλιου,+ από την κοιλάδα του χειμάρρου Αρνών+ ως το Όρος Αερμών+ και όλη την Αραβά+ προς την ανατολή:  ο Σηών,+ ο βασιλιάς των Αμορραίων, ο οποίος κατοικούσε στην Εσεβών,+ και η εξουσία του εκτεινόταν από την Αροήρ,+ που βρισκόταν στο χείλος της κοιλάδας του χειμάρρου Αρνών,+ και περιλάμβανε τη μέση της κοιλάδας του χειμάρρου και τη μισή Γαλαάδ μέχρι την κοιλάδα του χειμάρρου Ιαβόκ,+ το όριο των γιων του Αμμών,  και την Αραβά+ μέχρι τη θάλασσα της Χιννερέθ+ προς τα ανατολικά και μέχρι τη θάλασσα της Αραβά, την Αλμυρή Θάλασσα,+ προς τα ανατολικά στην κατεύθυνση της Βαιθ-ιεσιμώθ,+ και προς τα νότια κάτω από τις πλαγιές του Φασγά.+  Και την περιοχή του Ωγ,+ του βασιλιά της Βασάν, από τους Ρεφαΐμ+ που απέμεναν, ο οποίος κατοικούσε στην Ασταρώθ+ και στην Εδρεΐ,+  και ο οποίος κυβερνούσε στο Όρος Αερμών+ και στη Σαλχά και σε όλη τη Βασάν,+ μέχρι το όριο των Γεσουριτών+ και των Μααχαθιτών,+ και τη μισή Γαλαάδ, ως την περιοχή του Σηών,+ του βασιλιά της Εσεβών.+  Ο Μωυσής, ο υπηρέτης του Ιεχωβά, και οι γιοι του Ισραήλ ήταν αυτοί που τους νίκησαν,+ και μετά ο Μωυσής, ο υπηρέτης του Ιεχωβά, την έδωσε ως κτήση στους Ρουβηνίτες+ και στους Γαδίτες+ και στη μισή φυλή του Μανασσή.+  Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες εκείνης της γης, τους οποίους νίκησαν ο Ιησούς και οι γιοι του Ισραήλ στην πλευρά του Ιορδάνη που είναι προς τα δυτικά, από τη Βάαλ-γαδ+ στο λεκανοπέδιο του Λιβάνου+ και μέχρι το Όρος Αλάκ,+ που ανεβαίνει προς το Σηείρ,+ την οποία ο Ιησούς έδωσε μετά στις φυλές του Ισραήλ ως κτήση κατά τα μερίδιά τους,+  στην ορεινή περιοχή και στη Σεφηλά και στην Αραβά και πάνω στις πλαγιές και στην έρημο και στη Νεγκέμπ+—οι Χετταίοι, οι Αμορραίοι+ και οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Ευαίοι και οι Ιεβουσαίοι:+  Ο βασιλιάς της Ιεριχώς,+ ένας· ο βασιλιάς της Γαι,+ η οποία βρισκόταν δίπλα στη Βαιθήλ, ένας· 10  ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ,+ ένας· ο βασιλιάς της Χεβρών,+ ένας· 11  ο βασιλιάς της Ιαρμούθ,+ ένας· ο βασιλιάς της Λαχείς,+ ένας· 12  ο βασιλιάς της Εγλών,+ ένας· ο βασιλιάς της Γεζέρ,+ ένας· 13  ο βασιλιάς της Δεβίρ,+ ένας· ο βασιλιάς της Γεδέρ, ένας· 14  ο βασιλιάς της Ορμά, ένας· ο βασιλιάς της Αράδ, ένας· 15  ο βασιλιάς της Λιβνά,+ ένας· ο βασιλιάς της Οδολλάμ, ένας· 16  ο βασιλιάς της Μακκηδά,+ ένας· ο βασιλιάς της Βαιθήλ,+ ένας· 17  ο βασιλιάς της Θαπφουά, ένας· ο βασιλιάς της Χεφέρ,+ ένας· 18  ο βασιλιάς της Αφέκ, ένας· ο βασιλιάς της Λασσαρών, ένας· 19  ο βασιλιάς της Μαδών,+ ένας· ο βασιλιάς της Ασώρ,+ ένας· 20  ο βασιλιάς της Σιμρών-μερών, ένας· ο βασιλιάς της Αχσάφ,+ ένας· 21  ο βασιλιάς της Θαανάχ, ένας· ο βασιλιάς της Μεγιδδώ,+ ένας· 22  ο βασιλιάς της Κέδες, ένας· ο βασιλιάς της Ιοκνεάμ+ στον Κάρμηλο, ένας· 23  ο βασιλιάς της Δωρ στην οροσειρά της Δωρ,+ ένας· ο βασιλιάς της Γκογίμ στα Γάλγαλα, ένας· 24  ο βασιλιάς της Θερσά, ένας·όλοι οι βασιλιάδες ήταν τριάντα ένας.+

Υποσημειώσεις