Ιερεμίας 43:1-13

43  Και μόλις ο Ιερεμίας έπαψε να λέει σε όλο το λαό όλα τα λόγια του Ιεχωβά του Θεού τους, με τα οποία τον είχε στείλει σε αυτούς ο Ιεχωβά ο Θεός τους, ναι, όλα αυτά τα λόγια,+  ο Αζαρίας, ο γιος του Ωσαΐα,+ και ο Ιωανάν,+ ο γιος του Καρηά, και όλοι οι αυθάδεις άντρες+ είπαν στον Ιερεμία: «Ψεύδη είναι αυτά που λες.+ Δεν σε έστειλε ο Ιεχωβά ο Θεός μας, λέγοντας: “Μην πάτε στην Αίγυπτο για να κατοικήσετε εκεί ως πάροικοι”.+  Αλλά ο Βαρούχ,+ ο γιος του Νηρία, σε ξεσηκώνει εναντίον μας με σκοπό να μας δώσεις στο χέρι των Χαλδαίων, για να μας θανατώσουν ή να μας οδηγήσουν σε εξορία στη Βαβυλώνα».+  Και ο Ιωανάν, ο γιος του Καρηά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατιωτικών δυνάμεων και όλος ο λαός δεν υπάκουσαν στη φωνή του Ιεχωβά,+ ώστε να εξακολουθήσουν να κατοικούν στη γη του Ιούδα.+  Έτσι λοιπόν, ο Ιωανάν, ο γιος του Καρηά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατιωτικών δυνάμεων πήραν όλο το υπόλοιπο του Ιούδα που είχε επιστρέψει από όλα τα έθνη όπου είχε διασπαρθεί, για να κατοικήσει κάποιο διάστημα στη γη του Ιούδα,+  τους ακμαίους άντρες και τις συζύγους και τα μικρά παιδιά και τις κόρες του βασιλιά+ και κάθε ψυχή την οποία ο Νεβουζαραδάν,+ ο αρχηγός της σωματοφυλακής, είχε αφήσει με τον Γεδαλία,+ το γιο του Αχικάμ,+ γιου του Σαφάν,+ καθώς και τον Ιερεμία τον προφήτη και τον Βαρούχ,+ το γιο του Νηρία.  Και τελικά πήγαν στη γη της Αιγύπτου,+ γιατί δεν υπάκουσαν στη φωνή του Ιεχωβά· και έφτασαν στην Ταχπανές.+  Τότε ήρθε ο λόγος του Ιεχωβά στον Ιερεμία στην Ταχπανές, λέγοντας:  «Να πάρεις στο χέρι σου μεγάλες πέτρες και να τις κρύψεις μέσα στο κονίαμα, στο πλίθινο προαύλιο που βρίσκεται στην είσοδο της κατοικίας του Φαραώ στην Ταχπανές, μπροστά στα μάτια των Ιουδαίων αντρών.+ 10  Και να τους πεις: “Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, ο Θεός του Ισραήλ: «Εγώ θα στείλω και θα πάρω τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας,+ τον υπηρέτη μου,+ και θα βάλω το θρόνο του ακριβώς πάνω σε αυτές τις πέτρες τις οποίες έκρυψα, και αυτός θα εκτείνει τη μεγαλοπρεπή σκηνή του πάνω τους. 11  Και θα έρθει και θα πατάξει τη γη της Αιγύπτου.+ Όποιος προορίζεται για θανατηφόρα πληγή θα είναι για θανατηφόρα πληγή, και όποιος προορίζεται για αιχμαλωσία θα είναι για αιχμαλωσία, και όποιος προορίζεται για το σπαθί θα είναι για το σπαθί.+ 12  Και θα βάλω φωτιά στους οίκους των θεών της Αιγύπτου·+ και αυτός θα τους κάψει και θα τους πάρει αιχμάλωτους και θα τυλιχτεί με τη γη της Αιγύπτου, ακριβώς όπως τυλίγεται ο ποιμένας με το ένδυμά του,+ και θα αναχωρήσει από εκεί με ειρήνη. 13  Και θα συντρίψει τις στήλες της Βαιθ-σεμές, η οποία είναι στη γη της Αιγύπτου· και τους οίκους των θεών της Αιγύπτου θα τους κάψει με φωτιά»”».

Υποσημειώσεις