Ιερεμίας 41:1-18

41  Τον έβδομο, λοιπόν, μήνα ο Ισμαήλ,+ ο γιος του Νεθανία, γιου του Ελισαμά,+ που ήταν από τους βασιλικούς απογόνους+ και από τους σημαίνοντες άντρες του βασιλιά, και δέκα άλλοι άντρες μαζί του+ πήγαν στον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, στη Μισπά.+ Και εκεί άρχισαν να τρώνε ψωμί μαζί του, στη Μισπά.+  Τότε ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και οι δέκα άντρες που ήταν μαζί του σηκώθηκαν και πάταξαν τον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, με σπαθί.+ Αυτός, λοιπόν, θανάτωσε εκείνον που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε διορίσει υπεύθυνο της χώρας.+  Και όλους τους Ιουδαίους που ήταν μαζί με αυτόν, δηλαδή με τον Γεδαλία στη Μισπά, και τους Χαλδαίους που βρέθηκαν εκεί, τους πολεμιστές, ο Ισμαήλ τούς πάταξε.  Και τη δεύτερη ημέρα μετά τη θανάτωση του Γεδαλία, και ενώ κανείς δεν ήξερε για αυτό,+  ήρθαν κάποιοι από τη Συχέμ,+ από τη Σηλώ+ και από τη Σαμάρεια,+ ογδόντα άντρες, με τις γενειάδες τους ξυρισμένες+ και τα ενδύματά τους σκισμένα και έχοντας κάνει τομές πάνω τους,+ και υπήρχε προσφορά σιτηρών και λιβάνι+ στο χέρι τους για να τα φέρουν στον οίκο του Ιεχωβά.  Και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, βγήκε από τη Μισπά για να τους συναντήσει, κλαίγοντας ενώ προχωρούσε.+ Και μόλις τους αντάμωσε τους είπε: «Ελάτε στον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ».  Αλλά μόλις μπήκαν στο μέσο της πόλης, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τους έσφαξε και τους έριξε μέσα στη στέρνα, αυτός και οι άντρες που ήταν μαζί του.+  Βρέθηκαν, όμως, ανάμεσά τους δέκα άντρες οι οποίοι αμέσως είπαν στον Ισμαήλ: «Μη μας θανατώσεις, γιατί έχουμε στην κατοχή μας κρυμμένους θησαυρούς στον αγρό, σιτάρι και κριθάρι και λάδι και μέλι».+ Έτσι λοιπόν, σταμάτησε και δεν τους θανάτωσε μεταξύ των αδελφών τους.  Και η στέρνα στην οποία έριξε ο Ισμαήλ+ όλα τα πτώματα των αντρών τους οποίους είχε πατάξει ήταν μια μεγάλη στέρνα, εκείνη που έφτιαξε ο Βασιλιάς Ασά λόγω του Βαασά, του βασιλιά του Ισραήλ.+ Αυτήν γέμισε ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, με τους θανατωμένους. 10  Τότε ο Ισμαήλ αιχμαλώτισε όλο το υπόλοιπο του λαού που ήταν στη Μισπά,+ τις κόρες του βασιλιά+ και όλο το λαό που απέμενε στη Μισπά,+ τον οποίο ο Νεβουζαραδάν, ο αρχηγός της σωματοφυλακής, είχε θέσει υπό την εποπτεία του Γεδαλία, γιου του Αχικάμ.+ Τους αιχμαλώτισε, λοιπόν, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και έφυγε για να περάσει απέναντι στους γιους του Αμμών.+ 11  Αργότερα ο Ιωανάν,+ ο γιος του Καρηά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατιωτικών δυνάμεων+ που ήταν μαζί του άκουσαν για όλο το κακό που είχε κάνει ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία. 12  Πήραν, λοιπόν, όλους τους άντρες και πήγαν να πολεμήσουν τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, και τον βρήκαν κοντά στα άφθονα νερά που ήταν στη Γαβαών.+ 13  Τότε, μόλις είδε όλος ο λαός που ήταν με τον Ισμαήλ τον Ιωανάν, το γιο του Καρηά, και όλους τους αρχηγούς των στρατιωτικών δυνάμεων που ήταν μαζί του, χάρηκε. 14  Και όλος ο λαός τον οποίο ο Ισμαήλ είχε πάρει αιχμάλωτο από τη Μισπά+ στράφηκε και επέστρεψε και πήγε προς τον Ιωανάν, το γιο του Καρηά. 15  Ο δε Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, ξέφυγε+ από τον Ιωανάν μαζί με οχτώ άντρες, για να πάει στους γιους του Αμμών. 16  Ο Ιωανάν,+ ο γιος του Καρηά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατιωτικών δυνάμεων που ήταν μαζί του πήραν τότε όλο το υπόλοιπο του λαού το οποίο επανέκτησαν από τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, από τη Μισπά, αφού αυτός πάταξε τον Γεδαλία,+ το γιο του Αχικάμ, ακμαίους άντρες, άντρες πολεμιστές, καθώς και τις συζύγους και τα μικρά παιδιά και τους αυλικούς, τους οποίους επανέκτησε από τη Γαβαών. 17  Πήγαν, λοιπόν, και έμειναν στο κατάλυμα του Χιμάμ, που ήταν δίπλα στη Βηθλεέμ,+ προκειμένου να προχωρήσουν και να πάνε στην Αίγυπτο,+ 18  εξαιτίας των Χαλδαίων·+ επειδή είχαν φοβηθεί εξαιτίας τους,+ καθότι ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, είχε πατάξει τον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ,+ τον οποίο ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε διορίσει υπεύθυνο της χώρας.+

Υποσημειώσεις