Ιερεμίας 35:1-19

35  Ο λόγος που ήρθε στον Ιερεμία από τον Ιεχωβά στις ημέρες του Ιωακείμ,+ γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας:  «Να πας στον οίκο των Ρηχαβιτών+ και να τους μιλήσεις και να τους φέρεις στον οίκο του Ιεχωβά, σε μία από τις τραπεζαρίες· και να τους δώσεις να πιουν κρασί».  Έτσι λοιπόν, πήρα τον Ιααζανία, το γιο του Ιερεμία, γιου του Χαβασινία, και τους αδελφούς του και όλους τους γιους του και όλο τον οίκο των Ρηχαβιτών,  και τους έφερα στον οίκο του Ιεχωβά, στην τραπεζαρία+ των γιων του Ανάν, γιου του Ιγδαλία, ανθρώπου του αληθινού Θεού, η οποία βρισκόταν δίπλα από την τραπεζαρία των αρχόντων που ήταν πάνω από την τραπεζαρία του Μαασία, γιου του Σαλλούμ+ του θυρωρού.  Κατόπιν έβαλα μπροστά στους γιους του οίκου των Ρηχαβιτών ποτήρια γεμάτα κρασί και κύπελλα και τους είπα: «Πιείτε κρασί».  Αυτοί, όμως, είπαν: «Δεν θα πιούμε κρασί, επειδή ο Ιωναδάβ, ο γιος του Ρηχάβ,+ ο προπάτοράς μας, ήταν εκείνος που μας έδωσε εντολή, λέγοντας: “Δεν πρέπει να πιείτε κρασί, ούτε εσείς ούτε οι γιοι σας, στον αιώνα.+  Και σπίτι δεν πρέπει να χτίσετε και σπόρο δεν πρέπει να σπείρετε· και ούτε να φυτέψετε ούτε να αποκτήσετε αμπέλι. Αλλά σε σκηνές θα πρέπει να κατοικείτε όλες τις ημέρες σας, για να εξακολουθήσετε να ζείτε πολλές ημέρες πάνω στην επιφάνεια της γης όπου κατοικείτε ως πάροικοι”.+  Έτσι λοιπόν, εξακολουθούμε να υπακούμε στη φωνή του Ιωναδάβ, γιου του Ρηχάβ, του προπάτορά μας, στο καθετί που μας διέταξε+ και όλες τις ημέρες μας δεν πίνουμε κρασί, εμείς, οι γυναίκες μας, οι γιοι μας και οι κόρες μας,+  και δεν χτίζουμε σπίτια για να κατοικούμε, ώστε να μην αποκτήσουμε δικό μας αμπέλι ή αγρό ή σπόρο. 10  Και εξακολουθούμε να κατοικούμε σε σκηνές και να υπακούμε και να ενεργούμε σύμφωνα με όλα όσα μας διέταξε ο Ιωναδάβ+ ο προπάτοράς μας.+ 11  Αλλά όταν ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ανέβηκε εναντίον της χώρας,+ είπαμε: “Ελάτε να μπούμε στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας της στρατιωτικής δύναμης των Χαλδαίων και εξαιτίας της στρατιωτικής δύναμης των Συρίων, και ας κατοικήσουμε στην Ιερουσαλήμ”».+ 12  Και στη συνέχεια ο λόγος του Ιεχωβά ήρθε στον Ιερεμία, λέγοντας: 13  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, ο Θεός του Ισραήλ: “Πήγαινε και πες στους άντρες του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ: «Δεν λαβαίνατε συνεχώς την προτροπή να υπακούτε στα λόγια μου;»+ λέει ο Ιεχωβά. 14  «Τα λόγια του Ιωναδάβ, γιου του Ρηχάβ,+ με τα οποία διέταξε τους γιους του να μην πίνουν κρασί, εφαρμόστηκαν, και αυτοί δεν ήπιαν μέχρι σήμερα, επειδή υπάκουσαν στην εντολή του προπάτορά τους.+ Και εγώ σας μίλησα εγειρόμενος νωρίς και μιλώντας,+ αλλά δεν με υπακούσατε.+ 15  Και εξακολούθησα να στέλνω σε εσάς όλους τους υπηρέτες μου τους προφήτες,+ εγειρόμενος νωρίς και στέλνοντάς τους, λέγοντας: “Επιστρέψτε, παρακαλώ, ο καθένας από την κακή οδό του,+ και κάντε τις ενέργειές σας καλές,+ και μη βαδίζετε ακολουθώντας άλλους θεούς για να τους υπηρετείτε.+ Και εξακολουθήστε να κατοικείτε στη γη την οποία έδωσα σε εσάς και στους προπάτορές σας”.+ Εσείς, όμως, δεν κλίνατε το αφτί σας ούτε με ακούσατε.+ 16  Αλλά οι γιοι του Ιωναδάβ, γιου του Ρηχάβ,+ εφάρμοσαν την εντολή του προπάτορά τους την οποία τους διέταξε·+ αυτός, όμως, ο λαός δεν με άκουσε»”».+ 17  «Γι’ αυτό, να τι είπε ο Ιεχωβά, ο Θεός των στρατευμάτων, ο Θεός του Ισραήλ: “Εγώ φέρνω πάνω στον Ιούδα και πάνω σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ όλη τη συμφορά την οποία ανήγγειλα εναντίον τους,+ επειδή τους μίλησα αλλά δεν άκουσαν, και φώναζα προς αυτούς αλλά δεν απαντούσαν”».+ 18  Και στον οίκο των Ρηχαβιτών ο Ιερεμίας είπε: «Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, ο Θεός του Ισραήλ: “Επειδή υπακούσατε στην εντολή του Ιωναδάβ+ του προπάτορά σας και συνεχίζετε να τηρείτε όλες τις εντολές του και να ενεργείτε σύμφωνα με όλα όσα σας διέταξε,+ 19  γι’ αυτό, να τι είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, ο Θεός του Ισραήλ: «Δεν θα λείψει από τον Ιωναδάβ, το γιο του Ρηχάβ, άνθρωπος ο οποίος να στέκεται+ ενώπιόν μου πάντοτε»”».+

Υποσημειώσεις