Ιερεμίας 33:1-26

33  Και ο λόγος του Ιεχωβά ήρθε στον Ιερεμία δεύτερη φορά, ενώ ήταν ακόμη κλεισμένος στην Αυλή της Φρουράς,+ λέγοντας:  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός+ της γης, ο Ιεχωβά ο Οποίος την έπλασε+ για να τη στερεώσει+—Ιεχωβά είναι το όνομά του:+  “Κάλεσέ με και θα σου απαντήσω,+ και πρόθυμα θα σου πω μεγάλα και ακατανόητα πράγματα τα οποία δεν έχεις γνωρίσει”».+  «Διότι αυτό είπε ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ, για τα σπίτια αυτής της πόλης και για τις κατοικίες των βασιλιάδων του Ιούδα που γκρεμίζονται από τα πολιορκητικά προχώματα και από το σπαθί·+  και για εκείνους που έρχονται να πολεμήσουν τους Χαλδαίους και να γεμίσουν τον τόπο με τα πτώματα των ανθρώπων τους οποίους πάταξα μέσα στο θυμό μου και μέσα στην οργή μου,+ και των οποίων όλη η κακία ήταν η αιτία για την οποία έκρυψα το πρόσωπό μου από αυτή την πόλη:+  “Εγώ φέρνω σε αυτήν ανάρρωση και υγεία·+ και θα τους γιατρέψω και θα αποκαλύψω σε αυτούς αφθονία ειρήνης και αλήθειας.+  Και θα επαναφέρω τους αιχμάλωτους του Ιούδα και τους αιχμάλωτους του Ισραήλ,+ και θα τους οικοδομήσω όπως ήταν στην αρχή.+  Και θα τους εξαγνίσω από όλο το σφάλμα τους με το οποίο αμάρτησαν εναντίον μου,+ και θα συγχωρήσω όλα τα σφάλματά τους με τα οποία αμάρτησαν εναντίον μου και με τα οποία έγιναν παραβάτες εναντίον μου.+  Και αυτή θα γίνει για εμένα όνομα αγαλλίασης,+ αίνος και ωραιότητα προς όλα τα έθνη της γης που θα ακούσουν για όλη την αγαθότητα την οποία θα φέρω σε αυτούς.+ Και θα νιώσουν τρόμο+ και θα ταραχτούν+ από όλη την αγαθότητα και από όλη την ειρήνη την οποία θα φέρω σε αυτήν”».+ 10  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Σε αυτόν τον τόπο για τον οποίο θα λέτε ότι είναι έρημος χωρίς άνθρωπο και χωρίς κατοικίδιο ζώο, στις πόλεις του Ιούδα και στους δρόμους της Ιερουσαλήμ που έχουν ερημωθεί+ και είναι χωρίς άνθρωπο και χωρίς κάτοικο και χωρίς κατοικίδιο ζώο, πάλι θα ακουστεί+ 11  ο ήχος της αγαλλίασης και ο ήχος της χαράς,+ η φωνή του γαμπρού και η φωνή της νύφης, η φωνή εκείνων που λένε: «Εξυμνείτε τον Ιεχωβά των στρατευμάτων, διότι ο Ιεχωβά είναι αγαθός·+ διότι στον αιώνα παραμένει η στοργική του καλοσύνη!»”+ »“Θα φέρνουν ευχαριστήρια προσφορά στον οίκο του Ιεχωβά,+ γιατί θα επαναφέρω τους αιχμάλωτους αυτής της γης όπως ήταν στην αρχή”,+ είπε ο Ιεχωβά». 12  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων: “Σε αυτόν τον έρημο τόπο που είναι χωρίς άνθρωπο και κατοικίδιο ζώο+ και σε όλες τις πόλεις του θα υπάρξει πάλι ο βοσκότοπος των ποιμένων που βάζουν το ποίμνιο να ξαπλώσει”.+ 13  »“Στις πόλεις της ορεινής περιοχής, στις πόλεις του χαμηλού τόπου+ και στις πόλεις του νότου+ και στη γη του Βενιαμίν+ και στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ+ και στις πόλεις του Ιούδα+ θα περνούν πάλι ποίμνια κάτω από τα χέρια εκείνου που κάνει καταμέτρηση”,+ είπε ο Ιεχωβά». 14  «“Δείτε! Έρχονται ημέρες”,+ λέει ο Ιεχωβά, “κατά τις οποίες θα εκπληρώσω τον καλό λόγο που είπα+ για τον οίκο του Ισραήλ+ και για τον οίκο του Ιούδα. 15  Εκείνες τις ημέρες και εκείνον τον καιρό θα κάνω να βλαστήσει για τον Δαβίδ ένας δίκαιος βλαστός,+ και αυτός θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη στη χώρα.+ 16  Εκείνες τις ημέρες ο Ιούδας θα σωθεί+ και η Ιερουσαλήμ θα κατοικήσει με ασφάλεια.+ Και να πώς θα αποκληθεί αυτή: Ο Ιεχωβά Είναι η Δικαιοσύνη Μας”».+ 17  «Διότι αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Αναφορικά με τον Δαβίδ, δεν θα λείψει άνθρωπος ο οποίος να κάθεται στο θρόνο του οίκου του Ισραήλ.+ 18  Και αναφορικά με τους ιερείς, τους Λευίτες, δεν θα λείψει από μπροστά μου άνθρωπος ο οποίος να προσφέρει ολοκαύτωμα και να κάνει την προσφορά σιτηρών να βγάζει καπνό και να προσφέρει θυσία πάντοτε”».+ 19  Και ο λόγος του Ιεχωβά ήρθε και πάλι στον Ιερεμία, λέγοντας: 20  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Αν μπορούσατε να διαλύσετε τη διαθήκη που έχω κάνει για την ημέρα και τη διαθήκη που έχω κάνει για τη νύχτα, ώστε η ημέρα και η νύχτα να μην έρχονται στην ώρα τους,+ 21  τότε θα μπορούσε να διαλυθεί και η διαθήκη την οποία έχω κάνει με τον Δαβίδ τον υπηρέτη μου,+ ώστε να μην έχει γιο να βασιλεύει στο θρόνο του·+ το ίδιο και με τους Λευίτες, τους ιερείς, που είναι διάκονοί μου.+ 22  Όπως το στράτευμα των ουρανών δεν μπορεί να αριθμηθεί ούτε η άμμος της θάλασσας να μετρηθεί,+ έτσι θα πληθύνω το σπέρμα του Δαβίδ του υπηρέτη μου και τους Λευίτες που με διακονούν”».+ 23  Και ο λόγος του Ιεχωβά συνέχισε να έρχεται στον Ιερεμία, λέγοντας: 24  «Δεν είδες τι είπαν εκείνοι που ανήκουν σε αυτόν το λαό, λέγοντας: “Τις δύο οικογένειες τις οποίες εξέλεξε ο Ιεχωβά+ θα τις απορρίψει”; Και στο δικό μου λαό εξακολουθούν να συμπεριφέρονται χωρίς σεβασμό,+ ώστε να μην είναι πια έθνος ενώπιόν τους. 25  »Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Αν δεν αλήθευε το ότι όρισα τη διαθήκη μου για την ημέρα και για τη νύχτα,+ τα νομοθετήματα του ουρανού και της γης,+ 26  τότε θα απέρριπτα και το σπέρμα του Ιακώβ και του Δαβίδ του υπηρέτη μου,+ ώστε να μην πάρω από το σπέρμα του άρχοντες για το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Διότι θα συγκεντρώσω τους αιχμάλωτούς+ τους και θα τους σπλαχνιστώ”».+

Υποσημειώσεις