Ιερεμίας 28:1-17

28  Και εκείνο το έτος, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία,+ του βασιλιά του Ιούδα, το τέταρτο έτος, τον πέμπτο μήνα, ο Ανανίας,+ ο γιος του Αζούρ, ο προφήτης που ήταν από τη Γαβαών,+ μου είπε στον οίκο του Ιεχωβά μπροστά στα μάτια των ιερέων και όλου του λαού:  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, ο Θεός του Ισραήλ: “Θα σπάσω το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας.+  Μέσα σε δύο πλήρη έτη θα επαναφέρω σε αυτόν τον τόπο όλα τα σκεύη του οίκου του Ιεχωβά τα οποία πήρε ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας,+ από αυτόν τον τόπο για να τα φέρει στη Βαβυλώνα”».  «“Και τον Ιεχονία,+ το γιο του Ιωακείμ,+ το βασιλιά του Ιούδα, και όλους τους εξορίστους του Ιούδα, οι οποίοι πήγαν στη Βαβυλώνα,+ θα τους επαναφέρω σε αυτόν τον τόπο”, λέει ο Ιεχωβά, “γιατί θα σπάσω το ζυγό+ του βασιλιά της Βαβυλώνας”».  Και ο Ιερεμίας ο προφήτης είπε στον Ανανία τον προφήτη μπροστά στα μάτια των ιερέων και μπροστά στα μάτια όλου του λαού που στεκόταν στον οίκο του Ιεχωβά·+  ναι, ο Ιερεμίας ο προφήτης είπε: «Αμήν!+ Έτσι ας κάνει ο Ιεχωβά! Ας επιβεβαιώσει ο Ιεχωβά τα λόγια σου τα οποία προφήτευσες με το να επαναφέρει τα σκεύη του οίκου του Ιεχωβά και όλους τους εξορίστους, από τη Βαβυλώνα σε αυτόν τον τόπο!+  Ωστόσο, άκουσε, παρακαλώ, αυτόν το λόγο που λέω σε εσένα και σε όλο το λαό.+  Σε ό,τι αφορά τους προφήτες που υπήρξαν πριν από εμένα και πριν από εσένα από παλιά,+ αυτοί προφήτευαν σχετικά με πολλές χώρες και σχετικά με μεγάλα βασίλεια, για πολέμους και συμφορές και επιδημίες.+  Σε ό,τι αφορά τον προφήτη που προφητεύει για ειρήνη,+ όταν βγει αληθινός ο λόγος του προφήτη, τότε θα γνωρίσουν τον προφήτη τον οποίο έστειλε αληθινά ο Ιεχωβά».+ 10  Τότε ο Ανανίας ο προφήτης πήρε το ζυγό από τον τράχηλο του Ιερεμία του προφήτη και τον έσπασε.+ 11  Και ο Ανανίας+ είπε μπροστά στα μάτια όλου του λαού: «Αυτό είπε ο Ιεχωβά:+ “Έτσι θα σπάσω το ζυγό του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, μέσα σε δύο πλήρη έτη, από τον τράχηλο όλων των εθνών”».+ Και ο Ιερεμίας ο προφήτης έφυγε.+ 12  Τότε ήρθε ο λόγος του Ιεχωβά στον Ιερεμία,+ αφού ο Ανανίας ο προφήτης έσπασε το ζυγό από τον τράχηλο του Ιερεμία του προφήτη, λέγοντας: 13  «Πήγαινε και πες στον Ανανία: “Αυτό είπε ο Ιεχωβά: «Έσπασες ζυγούς+ από ξύλο, αλλά αντί για αυτούς θα αναγκαστείς να φτιάξεις ζυγούς από σίδερο».+ 14  Διότι αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, ο Θεός του Ισραήλ: «Θα βάλω ζυγό από σίδερο στον τράχηλο όλων αυτών των εθνών, για να υπηρετήσουν τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας·+ και θα τον υπηρετήσουν.+ Ακόμη και τα θηρία του αγρού θα του δώσω»”».+ 15  Και ο Ιερεμίας ο προφήτης είπε στον Ανανία+ τον προφήτη: «Άκου, παρακαλώ, Ανανία! Δεν σε έστειλε ο Ιεχωβά, αλλά εσύ έκανες αυτόν το λαό να εμπιστευτεί σε ψεύδος.+ 16  Να τι είπε, λοιπόν, ο Ιεχωβά: “Εγώ σε διώχνω από την επιφάνεια της γης. Αυτόν το χρόνο εσύ θα πεθάνεις,+ γιατί αυτά που είπες ήταν ανταρσία εναντίον του Ιεχωβά”».+ 17  Έτσι λοιπόν, ο Ανανίας ο προφήτης πέθανε εκείνον το χρόνο, τον έβδομο μήνα.+

Υποσημειώσεις