Ιερεμίας 25:1-38

25  Ο λόγος που ήρθε στον Ιερεμία, σχετικά με όλο το λαό του Ιούδα, το τέταρτο έτος του Ιωακείμ,+ γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, δηλαδή το πρώτο έτος του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας·  τον οποίο είπε ο Ιερεμίας ο προφήτης σχετικά με όλο το λαό του Ιούδα και σχετικά με όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, λέγοντας:  «Από το δέκατο τρίτο έτος του Ιωσία,+ γιου του Αμών, βασιλιά του Ιούδα, μέχρι και αυτή την ημέρα, αυτά τα είκοσι τρία έτη ο λόγος του Ιεχωβά ερχόταν σε εμένα και εγώ σας μιλούσα συνεχώς, εγειρόμενος νωρίς και μιλώντας, αλλά εσείς δεν ακούσατε.+  Και ο Ιεχωβά έστελνε σε εσάς όλους τους υπηρέτες του τους προφήτες, εγειρόμενος νωρίς και στέλνοντάς τους, αλλά εσείς δεν ακούσατε+ ούτε κλίνατε το αφτί σας για να ακούσετε,+  καθώς αυτοί έλεγαν: “Επιστρέψτε, παρακαλώ, ο καθένας από την κακή οδό του και από την κακία των ενεργειών σας,+ και συνεχίστε να κατοικείτε πάνω στη γη την οποία ο Ιεχωβά έδωσε σε εσάς και στους προπάτορές σας πριν από πολύ καιρό και για πολύ καιρό ακόμη.+  Και μη βαδίζετε ακολουθώντας άλλους θεούς για να τους υπηρετείτε και να τους προσκυνάτε, ώστε να μη με προσβάλλετε με το έργο των χεριών σας και προξενήσω συμφορά σε εσάς”.+  »“Εσείς, όμως, δεν με ακούσατε”, λέει ο Ιεχωβά, “και με προσβάλλατε με το έργο των χεριών σας, προς συμφορά σας”.+  »Γι’ αυτό, να τι είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων: “«Επειδή δεν υπακούσατε στα λόγια μου,  εγώ θα στείλω και θα πάρω όλες τις οικογένειες του βορρά»,+ λέει ο Ιεχωβά, «στέλνοντας μάλιστα μήνυμα στον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, τον υπηρέτη μου,+ και θα τους φέρω εναντίον αυτής της γης+ και εναντίον των κατοίκων της και εναντίον όλων αυτών των εθνών που είναι ολόγυρα·+ και θα τους αφιερώσω στην καταστροφή και θα τους κάνω αντικείμενο κατάπληξης και κάτι που προκαλεί σφύριγμα+ και τόπους ερημωμένους στον αιώνα.+ 10  Και θα εξαλείψω από αυτούς τον ήχο της αγαλλίασης και τον ήχο της χαράς,+ τη φωνή του γαμπρού και τη φωνή της νύφης,+ τον ήχο του χειρόμυλου+ και το φως του λυχναριού.+ 11  Και όλη αυτή η γη θα γίνει ερημωμένος τόπος, αντικείμενο κατάπληξης, και αυτά τα έθνη θα υπηρετήσουν το βασιλιά της Βαβυλώνας εβδομήντα χρόνια»”.+ 12  »“Και όταν συμπληρωθούν εβδομήντα χρόνια,+ θα ζητήσω λογαριασμό από το βασιλιά της Βαβυλώνας και από εκείνο το έθνος”,+ λέει ο Ιεχωβά, “για το σφάλμα τους, από τη γη των Χαλδαίων,+ και θα την κάνω να είναι ερημότοπος στον αιώνα.+ 13  Και θα φέρω πάνω σε εκείνη τη γη όλα τα λόγια μου τα οποία είπα εναντίον της, όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, τα οποία προφήτευσε ο Ιερεμίας εναντίον όλων των εθνών.+ 14  Διότι και αυτοί, πολλά έθνη και μεγάλοι βασιλιάδες,+ τους έχουν εκμεταλλευτεί ως υπηρέτες·+ και θα ανταποδώσω σε αυτούς σύμφωνα με τις ενέργειές τους και σύμφωνα με το έργο των χεριών τους”».+ 15  Διότι αυτό μου είπε ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ: «Πάρε από το χέρι μου αυτό το ποτήρι με το κρασί της οργής και ανάγκασε όλα τα έθνη στα οποία σε στέλνω να το πιουν.+ 16  Και θα πιουν και θα παραπαίουν και θα φέρονται σαν να έχουν τρελαθεί εξαιτίας του σπαθιού που στέλνω ανάμεσά τους».+ 17  Και πήρα το ποτήρι από το χέρι του Ιεχωβά και ανάγκασα όλα τα έθνη να πιουν, στα οποία με είχε στείλει ο Ιεχωβά:+ 18  την Ιερουσαλήμ και τις πόλεις του Ιούδα και τους βασιλιάδες της και τους άρχοντές της, για να τους κάνω ερημωμένο τόπο, αντικείμενο κατάπληξης,+ κάτι που να προκαλεί σφύριγμα, καθώς και κατάρα, όπως συμβαίνει αυτή την ημέρα·+ 19  τον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και τους υπηρέτες του και τους άρχοντές του και όλο το λαό του·+ 20  και όλη τη μεικτή ομάδα και όλους τους βασιλιάδες της γης του Ουζ+ και όλους τους βασιλιάδες της γης των Φιλισταίων+ και την Ασκαλών+ και τη Γάζα+ και την Ακκαρών+ και το υπόλοιπο της Αζώτου·+ 21  τον Εδώμ+ και τον Μωάβ+ και τους γιους του Αμμών·+ 22  και όλους τους βασιλιάδες της Τύρου+ και όλους τους βασιλιάδες της Σιδώνας+ και τους βασιλιάδες του νησιού που βρίσκεται στην περιοχή της θάλασσας· 23  και τη Δαιδάν+ και τη Θεμά+ και τη Βουζ και όλους εκείνους που έχουν τα μαλλιά κομμένα στους κροτάφους·+ 24  και όλους τους βασιλιάδες των Αράβων+ και όλους τους βασιλιάδες της μεικτής ομάδας που κατοικεί στην έρημο· 25  και όλους τους βασιλιάδες της Ζιμβρί και όλους τους βασιλιάδες του Ελάμ+ και όλους τους βασιλιάδες των Μήδων·+ 26  και όλους τους βασιλιάδες του βορρά τους κοντινούς και τους μακρινούς, τον έναν μετά τον άλλον, και όλα τα άλλα βασίλεια της γης που είναι στην επιφάνεια της γης· και ο ίδιος ο βασιλιάς της Σησάχ+ θα πιει έπειτα από αυτούς. 27  «Και να τους πεις: “Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, ο Θεός του Ισραήλ: «Πιείτε και μεθύστε και κάντε εμετό και πέστε κάτω ώστε να μην μπορείτε να σηκωθείτε+ εξαιτίας του σπαθιού που στέλνω ανάμεσά σας»”.+ 28  Και σε περίπτωση που αρνηθούν να πάρουν το ποτήρι από το χέρι σου για να πιουν, τότε να τους πεις: “Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων: «Εξάπαντος θα πιείτε.+ 29  Διότι στην πόλη πάνω στην οποία καλείται το όνομά μου αρχίζω να φέρνω συμφορά,+ και είναι δυνατόν να διαφύγετε εσείς την τιμωρία;»”+ »“Δεν θα διαφύγετε την τιμωρία, γιατί εγώ καλώ σπαθί εναντίον όλων των κατοίκων της γης”, λέει ο Ιεχωβά των στρατευμάτων. 30  »Και εσύ θα προφητεύσεις σε αυτούς όλα αυτά τα λόγια, και πρέπει να τους πεις: “Από τα ύψη ο Ιεχωβά θα βρυχηθεί,+ και από την άγια κατοικία του θα εκπέμψει τη φωνή του.+ Εξάπαντος θα βρυχηθεί πάνω στον τόπο όπου κατοικεί. Φωνή θα βγάλει εναντίον όλων των κατοίκων της γης σαν τη φωνή των πατητών στο πατητήρι”.+ 31  »“Θόρυβος θα φτάσει ως το πιο μακρινό μέρος της γης, γιατί ο Ιεχωβά έχει αντιδικία με τα έθνη.+ Ο ίδιος προσωπικά θα θέσει τον εαυτό του σε κρίση με κάθε σάρκα.+ Τους δε πονηρούς θα τους δώσει στο σπαθί”,+ λέει ο Ιεχωβά. 32  »Αυτό είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων: “Δείτε! Συμφορά θα προχωρεί από έθνος σε έθνος,+ και μεγάλη θύελλα θα σηκωθεί από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της γης.+ 33  Και εκείνοι που θα θανατωθούν από τον Ιεχωβά θα βρίσκονται εκείνη την ημέρα από τη μία άκρη της γης ως την άλλη άκρη της γης.+ Δεν θα γίνει θρήνος για αυτούς ούτε θα συναχθούν ούτε θα θαφτούν.+ Κοπριά στην επιφάνεια της γης θα γίνουν”.+ 34  »Θρηνήστε γοερά, ποιμένες, και κραυγάστε!+ Και κυλιστείτε κάτω,+ μεγαλοπρεπείς του ποιμνίου,+ επειδή συμπληρώθηκαν οι ημέρες για τη σφαγή και για το διασκορπισμό σας,+ και θα πέσετε σαν επιθυμητό σκεύος!+ 35  Και έλειψε από τους ποιμένες ο τόπος καταφυγής, και από τους μεγαλοπρεπείς του ποιμνίου το μέσο διαφυγής.+ 36  Ακούστε! Η κραυγή των ποιμένων και ο γοερός θρήνος των μεγαλοπρεπών του ποιμνίου, γιατί ο Ιεχωβά λεηλατεί τη βοσκή τους. 37  Και οι ειρηνικοί τόποι κατοίκησης έμειναν χωρίς ζωή εξαιτίας του φλογερού θυμού του Ιεχωβά.+ 38  Άφησε την κρυψώνα του σαν χαιτοφόρο νεαρό λιοντάρι,+ γιατί η γη τους έγινε αντικείμενο κατάπληξης εξαιτίας του σπαθιού της κακομεταχείρισης και εξαιτίας του φλογερού θυμού του».+

Υποσημειώσεις