Ιερεμίας 11:1-23

11  Ο λόγος που ήρθε στον Ιερεμία από τον Ιεχωβά, λέγοντας:  «Ακούστε τα λόγια αυτής της διαθήκης! »Και να τα πεις+ στους άντρες του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ,  και να τους πεις: “Αυτό είπε ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ: «Καταραμένος είναι ο άνθρωπος που δεν ακούει τα λόγια αυτής της διαθήκης,+  την οποία διέταξα στους προπάτορές σας την ημέρα που τους έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου,+ από το σιδηρουργικό καμίνι,+ λέγοντας: “Να υπακούτε στη φωνή μου και να κάνετε τα πράγματα σύμφωνα με όλα όσα σας διατάζω·+ και θα γίνετε λαός μου και εγώ θα γίνω Θεός σας,+  ώστε να εκπληρώσω τον όρκο που ορκίστηκα στους προπάτορές σας,+ να τους δώσω τη γη όπου ρέει το γάλα και το μέλι,+ όπως συμβαίνει αυτή την ημέρα”»”». Και απάντησα και είπα: «Αμήν, Ιεχωβά».  Και ο Ιεχωβά μού είπε: «Εξάγγειλε όλα αυτά τα λόγια στις πόλεις του Ιούδα και στους δρόμους της Ιερουσαλήμ,+ λέγοντας: “Ακούστε τα λόγια αυτής της διαθήκης, και να τα εκτελείτε.+  Διότι νουθέτησα ρητά τους προπάτορές σας την ημέρα που τους ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου+ και μέχρι αυτή την ημέρα, εγειρόμενος νωρίς και νουθετώντας, λέγοντας: «Να υπακούτε στη φωνή μου».+  Αλλά εκείνοι δεν άκουσαν ούτε έκλιναν το αφτί τους,+ αλλά εξακολούθησαν να περπατούν ο καθένας σύμφωνα με το πείσμα της κακής του καρδιάς·+ γι’ αυτό, έφερα πάνω τους όλα τα λόγια αυτής της διαθήκης την οποία τους διέταξα να εκτελούν, αλλά δεν την εκτέλεσαν”».  Επιπλέον, ο Ιεχωβά μού είπε: «Συνωμοσία βρέθηκε ανάμεσα στους άντρες του Ιούδα και ανάμεσα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ.+ 10  Επέστρεψαν στα σφάλματα των προπατόρων τους,+ των πρώτων, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπακούσουν στα λόγια μου αλλά βάδισαν ακολουθώντας άλλους θεούς για να τους υπηρετήσουν.+ Ο οίκος του Ισραήλ και ο οίκος του Ιούδα παραβίασαν τη διαθήκη μου την οποία σύναψα με τους προπάτορές τους.+ 11  Γι’ αυτό, να τι είπε ο Ιεχωβά: “Εγώ φέρνω πάνω τους συμφορά+ από την οποία δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν·+ και θα με καλέσουν σε βοήθεια, αλλά δεν θα τους ακούσω.+ 12  Και οι πόλεις του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα πάνε και θα καλέσουν σε βοήθεια τους θεούς στους οποίους υψώνουν καπνό θυσίας,+ αλλά εκείνοι δεν πρόκειται να φέρουν σωτηρία σε αυτούς τον καιρό της συμφοράς τους.+ 13  Διότι οι θεοί σου έγιναν τόσο πολλοί όσες είναι οι πόλεις σου, Ιούδα·+ και τοποθετήσατε για το επαίσχυντο πράγμα+ τόσο πολλά θυσιαστήρια όσοι είναι οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ, θυσιαστήρια για να υψώνετε καπνό θυσίας στον Βάαλ”.+ 14  »Εσύ, όμως, μην προσεύχεσαι για χάρη αυτού του λαού και μην υψώνεις για χάρη τους ικετευτική κραυγή ούτε προσευχή,+ γιατί δεν θα ακούω όταν θα φωνάζουν προς εμένα για τη συμφορά τους.+ 15  »Τι δουλειά έχει η αγαπημένη μου στον οίκο μου,+ ώστε πολλοί από αυτούς να κάνουν αυτό το πράγμα,+ την κακή επινόηση;+ Και μήπως με άγιο κρέας θα το κάνουν αυτό να φύγει από εσένα,+ όταν έρθει η συμφορά σου; Μήπως θα αγάλλεσαι εκείνον τον καιρό;+ 16  “Θαλερό ελαιόδεντρο, ωραίο ως προς τους καρπούς και τη μορφή”, κάλεσε ο Ιεχωβά το όνομά σου.+ Με ήχο μεγάλου βρυχηθμού αυτός άναψε φωτιά εναντίον της, και έκοψαν τα κλαδιά του.+ 17  »Και ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, ο Φυτευτής σου,+ ανήγγειλε εναντίον σου συμφορά εξαιτίας των κακών πραγμάτων του οίκου του Ισραήλ+ και του οίκου του Ιούδα, τα οποία διέπραξαν αυτοί για να με προσβάλουν με το να υψώνουν καπνό θυσίας στον Βάαλ».+ 18  Και ο ίδιος ο Ιεχωβά με πληροφόρησε για να ξέρω. Εκείνον τον καιρό με έκανες να δω τις ενέργειές τους.+ 19  Και ήμουν σαν αρσενικό αρνί, αγαπημένο, που φέρνεται σε σφαγή,+ και δεν ήξερα ότι επινοούσαν σχέδια εναντίον μου:+ «Ας καταστρέψουμε το δέντρο μαζί με την τροφή του, και ας τον εκκόψουμε από τη γη των ζωντανών,+ ώστε να μην έρχεται πια σε ενθύμηση το όνομά του». 20  Ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, όμως, κρίνει με δικαιοσύνη·+ εξετάζει τα νεφρά και την καρδιά.+ Ας δω την εκδίκησή σου πάνω τους, γιατί σε εσένα αποκάλυψα τη δικαστική μου υπόθεση.+ 21  Επομένως, να τι είπε ο Ιεχωβά εναντίον των αντρών της Αναθώθ+ που ζητούν την ψυχή σου λέγοντας: «Δεν πρέπει να προφητεύεις στο όνομα του Ιεχωβά,+ για να μην πεθάνεις από τα χέρια μας»· 22  επομένως, να τι είπε ο Ιεχωβά των στρατευμάτων: «Εγώ στρέφω την προσοχή μου πάνω τους. Οι νεαροί θα πεθάνουν από σπαθί.+ Οι γιοι τους και οι κόρες τους θα πεθάνουν από την πείνα.+ 23  Ούτε καν υπόλοιπο δεν θα υπάρξει για αυτούς, επειδή θα φέρω συμφορά πάνω στους άντρες της Αναθώθ,+ το έτος κατά το οποίο η προσοχή θα στραφεί πάνω τους».+

Υποσημειώσεις