Ιεζεκιήλ 48:1-35

48  «Και αυτά είναι τα ονόματα των φυλών. Από το βόρειο άκρο, στην πλευρά που είναι από το δρόμο της Εθλών+ προς την είσοδο της Αιμάθ,+ την Ασάρ-ενάν,+ το όριο της Δαμασκού προς τα βόρεια, στην πλευρά της Αιμάθ· και πρέπει να έχει ανατολικό σύνορο και δυτικό, ο Δαν+ ένα μερίδιο.  Και στο όριο του Δαν, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Ασήρ+ ένα.  Και στο όριο του Ασήρ, από το ανατολικό σύνορο μέχρι και το δυτικό σύνορο, ο Νεφθαλί+ ένα.  Και στο όριο του Νεφθαλί, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Μανασσής+ ένα.  Και στο όριο του Μανασσή, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Εφραΐμ+ ένα.  Και στο όριο του Εφραΐμ, από το ανατολικό σύνορο μέχρι και το δυτικό σύνορο, ο Ρουβήν+ ένα.  Και στο όριο του Ρουβήν, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Ιούδας+ ένα.  Και στο όριο του Ιούδα, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, η συνεισφορά την οποία θα πρέπει να συνεισφέρετε πρέπει να είναι είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις στο πλάτος,+ και το μήκος σύμφωνα με ένα από τα μερίδια, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο. Και το αγιαστήριο πρέπει να βρίσκεται στο μέσο της.+  »Όσον αφορά τη συνεισφορά την οποία θα πρέπει να συνεισφέρετε προς τον Ιεχωβά, το μήκος θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις και το πλάτος δέκα χιλιάδες. 10  Και ως προς αυτούς θα υπάρχει η άγια συνεισφορά για τους ιερείς,+ προς το βορρά είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις και προς τη δύση πλάτος δέκα χιλιάδων και προς την ανατολή πλάτος δέκα χιλιάδων και προς το νότο μήκος είκοσι πέντε χιλιάδων. Και το αγιαστήριο του Ιεχωβά πρέπει να είναι στο μέσο της.+ 11  Θα είναι για τους ιερείς, εκείνους που είναι αγιασμένοι ανάμεσα από τους γιους του Σαδώκ,+ που φρόντισαν για τις υποχρεώσεις απέναντί μου, που δεν περιπλανήθηκαν μακριά όταν περιπλανήθηκαν οι γιοι του Ισραήλ μακριά, όπως ακριβώς περιπλανήθηκαν μακριά οι Λευίτες.+ 12  Και αυτοί πρέπει να αποκτήσουν συνεισφορά από τη συνεισφορά της γης ως κάτι αγιότατο, στο όριο των Λευιτών.+ 13  »Και οι Λευίτες θα πρέπει να έχουν,+ ακριβώς δίπλα στην περιοχή των ιερέων, είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις στο μήκος, και στο πλάτος δέκα χιλιάδες· ολόκληρο το μήκος θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδες και το πλάτος δέκα χιλιάδες.+ 14  Και δεν θα πρέπει να πουλήσουν κανένα τμήμα της ούτε να κάνει κάποιος ανταλλαγή ούτε να κάνει το εκλεκτότερο τμήμα της γης να χαθεί από την κατοχή τους· διότι είναι κάτι άγιο για τον Ιεχωβά.+ 15  »Οι δε πέντε χιλιάδες πήχεις που απομένουν στο πλάτος, κατά μήκος των είκοσι πέντε χιλιάδων, είναι κάτι το βέβηλο για την πόλη,+ για κατοικία και για βοσκότοπο. Και η πόλη πρέπει να είναι στο μέσο του.+ 16  Και αυτές είναι οι διαστάσεις της πόλης: το βόρειο σύνορο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις, και το νότιο σύνορο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι, και το ανατολικό σύνορο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι, και το δυτικό σύνορο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι. 17  Και η πόλη πρέπει να έχει βοσκότοπο,+ προς το βορρά διακόσιους πενήντα πήχεις, και προς το νότο διακόσιους πενήντα, και προς την ανατολή διακόσιους πενήντα, και προς τη δύση διακόσιους πενήντα. 18  »Και ό,τι απομένει στο μήκος θα είναι όσο ακριβώς και η άγια συνεισφορά,+ δέκα χιλιάδες πήχεις προς την ανατολή και δέκα χιλιάδες πήχεις προς τη δύση· και πρέπει να είναι όσο ακριβώς η άγια συνεισφορά, και τα προϊόντα του πρέπει να προμηθεύουν ψωμί για αυτούς που υπηρετούν την πόλη.+ 19  Και αυτοί που υπηρετούν την πόλη, από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα το καλλιεργούν.+ 20  »Ολόκληρη η συνεισφορά είναι είκοσι πέντε χιλιάδες πήχεις επί είκοσι πέντε χιλιάδες. Ένα τετράγωνο τμήμα θα πρέπει να συνεισφέρετε ως άγια συνεισφορά, μαζί με την ιδιοκτησία της πόλης. 21  »Και ό,τι απομένει θα ανήκει στον αρχηγό,+ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά της άγιας συνεισφοράς και της ιδιοκτησίας της πόλης,+ κατά μήκος των είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων της συνεισφοράς ως το ανατολικό όριο· και προς τη δύση κατά μήκος των είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων ως το δυτικό όριο.+ Ακριβώς σαν τα μερίδια θα είναι το κομμάτι για τον αρχηγό. Και η άγια συνεισφορά και το αγιαστήριο του Οίκου πρέπει να είναι στο μέσο του. 22  »Και η ιδιοκτησία των Λευιτών και η ιδιοκτησία της πόλης θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε ό,τι ανήκει στον αρχηγό. Το κομμάτι ανάμεσα στο όριο του Ιούδα+ και στο όριο του Βενιαμίν θα πρέπει να ανήκει στον αρχηγό. 23  »Και όσον αφορά τις υπόλοιπες φυλές, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Βενιαμίν+ ένα μερίδιο. 24  Και δίπλα στο όριο του Βενιαμίν, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Συμεών+ ένα. 25  Και δίπλα στο όριο του Συμεών, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Ισσάχαρ+ ένα. 26  Και δίπλα στο όριο του Ισσάχαρ, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Ζαβουλών+ ένα. 27  Και δίπλα στο όριο του Ζαβουλών, από το ανατολικό σύνορο μέχρι το δυτικό σύνορο, ο Γαδ+ ένα. 28  Και δίπλα στο όριο του Γαδ, στο νότιο σύνορο, θα είναι τα νότια· και το όριο θα είναι από τη Θάμαρ+ ως τα νερά της Μεριβάθ-κάδης,+ ως την κοιλάδα του χειμάρρου,+ μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα.+ 29  »Αυτή θα είναι η γη που θα κάνετε να πέσει με κλήρο ως κληρονομιά στις φυλές του Ισραήλ+ και αυτά θα είναι τα μερίδιά τους»,+ λέει ο Υπέρτατος Κύριος Ιεχωβά. 30  «Και αυτές θα είναι οι έξοδοι της πόλης: Στο βόρειο σύνορο, τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις θα είναι η διάσταση.+ 31  »Και οι πύλες της πόλης θα είναι σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ—τρεις πύλες στο βορρά: η πύλη του Ρουβήν, μία· η πύλη του Ιούδα, μία· η πύλη του Λευί, μία. 32  »Και στο ανατολικό σύνορο θα υπάρχουν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις και τρεις πύλες: η πύλη του Ιωσήφ, μία· η πύλη του Βενιαμίν, μία· η πύλη του Δαν, μία. 33  »Και το νότιο σύνορο θα είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις στη διάσταση, με τρεις πύλες: η πύλη του Συμεών, μία· η πύλη του Ισσάχαρ, μία· η πύλη του Ζαβουλών, μία. 34  »Το δυτικό σύνορο θα είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις, και οι πύλες τρεις: η πύλη του Γαδ, μία· η πύλη του Ασήρ, μία· η πύλη του Νεφθαλί, μία. 35  »Γύρω γύρω θα υπάρχουν δεκαοχτώ χιλιάδες πήχεις· και το όνομα της πόλης από εκείνη την ημέρα και στο εξής θα είναι Ο Ιεχωβά Ο Ίδιος Είναι Εκεί».+

Υποσημειώσεις