Ιεζεκιήλ 46:1-24

46  «Αυτό είπε ο Υπέρτατος Κύριος Ιεχωβά: “Η πύλη της εσωτερικής αυλής που βλέπει ανατολικά+ θα πρέπει να παραμένει κλειστή+ τις έξι εργάσιμες ημέρες,+ και την ημέρα του σαββάτου θα πρέπει να ανοίγεται και την ημέρα της νέας σελήνης θα πρέπει να ανοίγεται.+  Και ο αρχηγός θα μπαίνει από τα προπύλαια της πύλης,+ από έξω, και θα στέκεται δίπλα στον παραστάτη της πύλης·+ και οι ιερείς θα προσφέρουν το ολοκαύτωμά του και τις θυσίες του συμμετοχής, και αυτός θα προσκυνάει στο κατώφλι της πύλης+ και θα βγαίνει έξω, αλλά η πύλη δεν θα πρέπει να κλείνεται μέχρι το βράδυ.  Και ο λαός του τόπου θα προσκυνάει στην είσοδο εκείνης της πύλης κατά τα σάββατα και κατά τη νέα σελήνη, ενώπιον του Ιεχωβά.+  »”Και το ολοκαύτωμα, που θα πρέπει να προσκομίζει ο αρχηγός για τον Ιεχωβά την ημέρα του σαββάτου, θα πρέπει να είναι έξι υγιή αρσενικά αρνιά και ένα υγιές κριάρι·+  και ως προσφορά σιτηρών ένα εφά για το κριάρι,+ και για τα αρσενικά αρνιά μια προσφορά σιτηρών όσο έχει τη δυνατότητα να δώσει,+ και όσον αφορά το λάδι, ένα ιν στο εφά.+  Και την ημέρα της νέας σελήνης+ θα πρέπει να υπάρχει ένας υγιής νεαρός ταύρος, γιος του κοπαδιού, και έξι αρσενικά αρνιά και ένα κριάρι· υγιή θα πρέπει να είναι.+  Και ένα εφά για το νεαρό ταύρο και ένα εφά για το κριάρι θα πρέπει να προσφέρει ως προσφορά σιτηρών, και για τα αρσενικά αρνιά ανάλογα με ό,τι έχει τη δυνατότητα να διαθέσει· και όσον αφορά το λάδι, ένα ιν στο εφά.+  »”Και όταν ο αρχηγός+ μπαίνει μέσα, από τα προπύλαια της πύλης θα πρέπει να μπαίνει και από αυτά θα πρέπει να βγαίνει.+  Και όταν μπαίνει ο λαός του τόπου ενώπιον του Ιεχωβά στις γιορταστικές περιόδους,+ αυτός που μπαίνει από τη βόρεια πύλη+ για να προσκυνήσει θα πρέπει να βγαίνει από τη νότια πύλη·+ και αυτός που μπαίνει από τη νότια πύλη θα πρέπει να βγαίνει από την πύλη που είναι προς το βορρά. Κανείς δεν θα πρέπει να γυρίζει από την πύλη από την οποία μπήκε, γιατί θα πρέπει να βγαίνει προχωρώντας κατευθείαν μπροστά του. 10  Και όσον αφορά τον αρχηγό στο μέσο τους, όταν μπαίνουν εκείνοι, θα πρέπει να μπαίνει και αυτός· και όταν βγαίνουν εκείνοι, θα πρέπει να βγαίνει και αυτός.+ 11  Και στις γιορτές+ και στις γιορταστικές περιόδους η προσφορά σιτηρών θα πρέπει να είναι ένα εφά για το νεαρό ταύρο και ένα εφά για το κριάρι, και για τα αρσενικά αρνιά όσο έχει τη δυνατότητα να δώσει· και όσον αφορά το λάδι, ένα ιν στο εφά.+ 12  »”Και σε περίπτωση που ο αρχηγός προμηθεύσει ως εθελοντική προσφορά ένα ολοκαύτωμα+ ή θυσίες συμμετοχής ως εθελοντική προσφορά στον Ιεχωβά, τότε θα του ανοίξουν την πύλη που βλέπει ανατολικά+ και εκείνος θα προμηθεύσει το ολοκαύτωμά του και τις θυσίες του συμμετοχής όπως ακριβώς κάνει την ημέρα του σαββάτου.+ Και θα βγει έξω και θα κλείσουν την πύλη αφού εκείνος βγει.+ 13  »”Και ένα υγιές αρσενικό αρνί, που είναι στον πρώτο του χρόνο, θα πρέπει να προμηθεύεις ως προσφορά ολοκαυτώματος καθημερινά στον Ιεχωβά.+ Κάθε πρωί θα πρέπει να το προμηθεύεις. 14  Και ως προσφορά σιτηρών θα πρέπει να προμηθεύεις μαζί με αυτό, κάθε πρωί, το ένα έκτο του εφά, και όσον αφορά το λάδι, το ένα τρίτο του ιν για να ραντίζεις το λεπτό αλεύρι.+ Η προσφορά σιτηρών στον Ιεχωβά είναι νομοθέτημα που θα παραμένει στον αιώνα, μόνιμα. 15  Και θα προμηθεύουν το αρσενικό αρνί και την προσφορά σιτηρών και το λάδι κάθε πρωί, ως μόνιμη προσφορά ολοκαυτώματος”. 16  »Αυτό είπε ο Υπέρτατος Κύριος Ιεχωβά: “Σε περίπτωση που ο αρχηγός δώσει ένα δώρο στον καθένα από τους γιους του ως κληρονομιά του, περιουσία των γιων του θα γίνει αυτό. Είναι ιδιοκτησία τους μέσω κληρονομιάς. 17  Και σε περίπτωση που δώσει ένα δώρο από την κληρονομιά του σε κάποιον από τους υπηρέτες του, τότε αυτό πρέπει να γίνει δικό του μέχρι το έτος της ελευθερίας·+ και πρέπει να επιστρέψει στον αρχηγό. Μόνο η κληρονομιά του—αναφορικά με τους γιους του—θα συνεχίσει να ανήκει σε αυτούς. 18  Και ο αρχηγός δεν θα πρέπει να παίρνει από την κληρονομιά του λαού, αναγκάζοντας έτσι τους ανθρώπους να φύγουν από την ιδιοκτησία τους.+ Από τη δική του ιδιοκτησία θα πρέπει να δίνει στους γιους του κληρονομιά, ώστε ο λαός μου να μη σκορπίζεται ο καθένας μακριά από την ιδιοκτησία του”».+ 19  Και έπειτα με έφερε διαμέσου της εισόδου,+ η οποία βρισκόταν δίπλα στην πύλη, στις άγιες τραπεζαρίες των ιερέων, οι οποίες έβλεπαν προς το βορρά,+ και εκεί υπήρχε ένας χώρος και στις δύο πίσω πλευρές προς τα δυτικά. 20  Και στη συνέχεια μου είπε: «Αυτός είναι ο χώρος όπου οι ιερείς θα βράζουν την προσφορά για ενοχή+ και την προσφορά για αμαρτία,+ και όπου θα ψήνουν την προσφορά σιτηρών,+ ώστε να μη βγάζουν τίποτα έξω στην εξωτερική αυλή για να αγιάσουν το λαό».+ 21  Και με έβγαλε έξω στην εξωτερική αυλή και με έκανε να περάσω από τις τέσσερις γωνιακές κολόνες της αυλής, και υπήρχε αυλή στη μία γωνιακή κολόνα της αυλής, αυλή στην άλλη γωνιακή κολόνα της αυλής. 22  Στις τέσσερις γωνιακές κολόνες της αυλής υπήρχαν μικρές αυλές, σαράντα πήχεις στο μήκος και τριάντα στο πλάτος. Και οι τέσσερις, που ήταν κατασκευασμένες με γωνίες, είχαν τις ίδιες διαστάσεις. 23  Και υπήρχε μια σειρά από χτιστές πέτρες γύρω από αυτές, γύρω και από τις τέσσερις, και υπήρχαν μέρη όπου γινόταν το βράσιμο+ κατασκευασμένα κάτω από αυτές τις σειρές ολόγυρα. 24  Τότε μου είπε: «Αυτά είναι τα οικήματα εκείνων που κάνουν το βράσιμο, όπου οι διάκονοι του Οίκου βράζουν τη θυσία του λαού».+

Υποσημειώσεις