Εσθήρ 9:1-32

9  Και το δωδέκατο μήνα, δηλαδή το μήνα Αδάρ,+ στη δέκατη τρίτη ημέρα του, όταν ήρθε ο καιρός να εκτελεστεί ο λόγος του βασιλιά και ο νόμος του,+ την ημέρα την οποία περίμεναν οι εχθροί των Ιουδαίων για να κυριαρχήσουν εναντίον τους, έγινε το αντίστροφο, εφόσον οι Ιουδαίοι κυριάρχησαν εναντίον εκείνων που τους μισούσαν.+  Οι Ιουδαίοι συγκεντρώθηκαν+ στις πόλεις τους σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες του Βασιλιά Ασσουήρη+ για να απλώσουν χέρι πάνω σε εκείνους που ήθελαν να τους κάνουν κακό,+ και ούτε ένας άνθρωπος δεν κατάφερε να τους αντισταθεί, γιατί ο τρόμος+ τους είχε πέσει πάνω σε όλους τους λαούς.  Και όλοι οι άρχοντες+ των διοικητικών περιφερειών και οι σατράπες+ και οι κυβερνήτες και αυτοί που ασχολούνταν με τις υποθέσεις+ του βασιλιά βοηθούσαν τους Ιουδαίους, γιατί ο τρόμος+ του Μαροδοχαίου είχε πέσει πάνω τους.  Διότι ο Μαροδοχαίος ήταν σπουδαίος+ στην κατοικία του βασιλιά και η φήμη+ του κυκλοφορούσε σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες, επειδή αυτός ο άνθρωπος, ο Μαροδοχαίος, μεγαλυνόταν όλο και περισσότερο.+  Και οι Ιουδαίοι πάταξαν όλους τους εχθρούς τους σφάζοντάς τους με σπαθί+ και θανατώνοντας και εξολοθρεύοντάς τους, και σε εκείνους που τους μισούσαν έκαναν όπως ήθελαν.+  Και στα Σούσα,+ το κάστρο, οι Ιουδαίοι θανάτωσαν, και πεντακόσιοι άντρες εξολοθρεύτηκαν.  Επιπλέον, τον Φαρσανδαθά και τον Δαλφών και τον Ασπαθά  και τον Ποραθά και τον Αδαλία και τον Αριδαθά  και τον Φαρμαστά και τον Αρισαΐ και τον Αριδαΐ και τον Βαϊεζεθά, 10  τους δέκα γιους+ του Αμάν,+ του γιου του Αμμεδαθά, αυτού που έδειχνε εχθρότητα στους Ιουδαίους,+ τους θανάτωσαν· αλλά στα λάφυρα+ δεν άπλωσαν το χέρι τους. 11  Εκείνη την ημέρα φέρθηκε ενώπιον του βασιλιά ο αριθμός αυτών που θανατώθηκαν στα Σούσα, το κάστρο. 12  Και είπε ο βασιλιάς στην Εσθήρ τη βασίλισσα:+ «Στα Σούσα, το κάστρο,+ οι Ιουδαίοι έχουν θανατώσει, και πεντακόσιοι άντρες έχουν εξολοθρευτεί, καθώς και οι δέκα γιοι του Αμάν. Στις υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες+ του βασιλιά τι έχουν κάνει;+ Και τι είναι αυτό που αιτείς; Ας δοθεί σε εσένα.+ Και ποια είναι η περαιτέρω παράκλησή σου;+ Ας γίνει έτσι». 13  Είπε, λοιπόν, η Εσθήρ: «Αν φαίνεται καλό στο βασιλιά,+ ας επιτραπεί και αύριο στους Ιουδαίους που υπάρχουν στα Σούσα να ενεργήσουν σύμφωνα με το νόμο της σημερινής ημέρας·+ και ας κρεμαστούν οι δέκα γιοι του Αμάν πάνω στο ξύλο».+ 14  Και ο βασιλιάς είπε να γίνει έτσι.+ Τότε ανακοινώθηκε νόμος στα Σούσα, και κρεμάστηκαν οι δέκα γιοι του Αμάν. 15  Και οι Ιουδαίοι που υπήρχαν στα Σούσα συγκεντρώθηκαν και τη δέκατη τέταρτη+ ημέρα του μήνα Αδάρ και θανάτωσαν στα Σούσα τριακόσιους άντρες· αλλά στα λάφυρα δεν άπλωσαν το χέρι τους.+ 16  Όσο για τους υπόλοιπους Ιουδαίους που ήταν στις διοικητικές περιφέρειες+ του βασιλιά, αυτοί συγκεντρώθηκαν και αντιστάθηκαν υπέρ της ψυχής+ τους και εκδικήθηκαν+ τους εχθρούς τους και θανάτωσαν από εκείνους που τους μισούσαν εβδομήντα πέντε χιλιάδες· αλλά στα λάφυρα δεν άπλωσαν το χέρι τους, 17  τη δέκατη τρίτη ημέρα του μήνα Αδάρ· και αναπαύτηκαν τη δέκατη τέταρτη ημέρα του και την έκαναν ημέρα συμποσίου+ και χαράς.+ 18  Οι δε Ιουδαίοι που υπήρχαν στα Σούσα συγκεντρώθηκαν τη δέκατη τρίτη+ ημέρα του και τη δέκατη τέταρτη ημέρα του, και αναπαύτηκαν τη δέκατη πέμπτη ημέρα του και την έκαναν ημέρα συμποσίου και χαράς.+ 19  Να γιατί οι Ιουδαίοι της επαρχίας, που κατοικούσαν στις πόλεις των απόκεντρων περιφερειών, έκαναν τη δέκατη τέταρτη ημέρα του μήνα Αδάρ+ ημέρα χαράς+ και συμποσίου και καλή ημέρα+ και έστελναν μερίδες+ ο ένας στον άλλον. 20  Και έγραψε ο Μαροδοχαίος+ αυτά τα πράγματα και έστειλε έγγραφα σε όλους τους Ιουδαίους που υπήρχαν σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες+ του Βασιλιά Ασσουήρη, τις κοντινές και τις μακρινές, 21  για να τους επιβάλει την υποχρέωση+ να τηρούν τακτικά τη δέκατη τέταρτη ημέρα του μήνα Αδάρ και τη δέκατη πέμπτη ημέρα του, κάθε χρόνο, 22  σύμφωνα με τις ημέρες κατά τις οποίες οι Ιουδαίοι είχαν αναπαυτεί από τους εχθρούς+ τους και το μήνα που μεταβλήθηκε για αυτούς από λύπη σε χαρά και από πένθος+ σε καλή ημέρα, να τις τηρούν ως ημέρες για συμπόσιο και χαρά και για να στέλνουν μερίδες ο ένας στον άλλον+ και δώρα στους φτωχούς.+ 23  Και οι Ιουδαίοι δέχτηκαν αυτό που είχαν αρχίσει να κάνουν και αυτό που τους είχε γράψει ο Μαροδοχαίος. 24  Διότι ο Αμάν,+ ο γιος του Αμμεδαθά+ του Αγαγίτη,+ αυτός που έδειχνε εχθρότητα+ σε όλους τους Ιουδαίους, είχε καταστρώσει σχέδιο εναντίον των Ιουδαίων για να τους εξολοθρεύσει+ και είχε βάλει κάποιον να του ρίξει Πουρ,+ δηλαδή Κλήρο,+ για να τους ταράξει και να τους εξολοθρεύσει. 25  Όταν, όμως, η Εσθήρ πήγε ενώπιον του βασιλιά, εκείνος είπε με το έγγραφο:+ «Το κακό σχέδιό+ του το οποίο σχεδίασε εναντίον των Ιουδαίων ας επιστρέψει πάνω στο δικό του κεφάλι»·+ και κρέμασαν αυτόν και τους γιους του πάνω στο ξύλο.+ 26  Να γιατί ονόμασαν αυτές τις ημέρες Πουρίμ, κατά το όνομα Πουρ.+ Να γιατί, σύμφωνα με όλα τα λόγια αυτής της επιστολής+ και με ό,τι είδαν σχετικά με αυτό και με ό,τι ήρθε πάνω τους, 27  επέβαλαν οι Ιουδαίοι και δέχτηκαν για τους εαυτούς τους και για τους απογόνους τους και για όλους όσους ενώνονταν μαζί τους,+ ώστε αυτό να μην παρέλθει, την υποχρέωση να τηρούν τακτικά αυτές τις δύο ημέρες σύμφωνα με εκείνο που γράφτηκε σχετικά με αυτές και σύμφωνα με τον προσδιορισμένο καιρό τους κάθε χρόνο. 28  Και αυτές τις ημέρες έπρεπε να τις θυμούνται και να τις τηρούν σε κάθε γενιά, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε διοικητική περιφέρεια και σε κάθε πόλη, και αυτές οι ημέρες των Πουρίμ δεν έπρεπε να παρέλθουν μεταξύ των Ιουδαίων ούτε να εκλείψει ο αναμνηστικός+ εορτασμός τους από τους απογόνους τους. 29  Και η Εσθήρ η βασίλισσα, η κόρη του Αβιχαίλ,+ και ο Μαροδοχαίος ο Ιουδαίος έγραψαν με κύρος για να επικυρώσουν αυτή τη δεύτερη επιστολή σχετικά με τα Πουρίμ. 30  Κατόπιν εκείνος έστειλε έγγραφα σε όλους τους Ιουδαίους των εκατόν είκοσι εφτά διοικητικών περιφερειών,+ την επικράτεια του Ασσουήρη,+ με λόγια ειρήνης και αλήθειας,+ 31  για να επικυρώσει αυτές τις ημέρες των Πουρίμ στους προσδιορισμένους καιρούς τους, όπως είχε επιβάλει σε αυτούς ο Μαροδοχαίος ο Ιουδαίος και η Εσθήρ η βασίλισσα,+ και όπως είχαν επιβάλει οι ίδιοι στην ψυχή τους και στους απογόνους τους,+ τα ζητήματα των νηστειών+ και της κραυγής τους για βοήθεια.+ 32  Και ο λόγος της Εσθήρ επικύρωσε αυτά τα ζητήματα των Πουρίμ,+ και γράφτηκε σε βιβλίο.

Υποσημειώσεις