Δευτερονόμιο 34:1-12

34  Κατόπιν ο Μωυσής ανέβηκε από τις έρημες πεδιάδες του Μωάβ στο Όρος Νεβώ,+ στην κορυφή του Φασγά,+ που βλέπει προς την Ιεριχώ.+ Και ο Ιεχωβά τού έδειξε όλο τον τόπο, από τη Γαλαάδ μέχρι τη Δαν,+  και όλο τον Νεφθαλί και τη γη του Εφραΐμ και του Μανασσή και όλη τη γη του Ιούδα, ως τη δυτική θάλασσα,+  και τη Νεγκέμπ+ και την Περιφέρεια,+ το λεκανοπέδιο της Ιεριχώς, της πόλης των φοινίκων,+ μέχρι τη Σηγώρ.+  Και ο Ιεχωβά τού είπε: «Αυτή είναι η γη για την οποία ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, λέγοντας: “Στο σπέρμα σου θα τη δώσω”.+ Σε έκανα να τη δεις με τα μάτια σου, επειδή δεν θα περάσεις εκεί απέναντι».+  Έπειτα από αυτό, ο Μωυσής, ο υπηρέτης του Ιεχωβά,+ πέθανε εκεί, στη γη του Μωάβ, σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά.+  Και εκείνος τον έθαψε στην κοιλάδα της γης του Μωάβ, μπροστά από τη Βαιθ-φεγώρ·+ και κανείς δεν γνωρίζει τον τάφο του μέχρι αυτή την ημέρα.+  Και ο Μωυσής ήταν εκατόν είκοσι χρονών όταν πέθανε.+ Τα μάτια του δεν είχαν θαμπώσει+ και το σφρίγος του δεν είχε χαθεί.+  Και οι γιοι του Ισραήλ έκλαψαν για τον Μωυσή στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ τριάντα ημέρες.+ Τελικά, συμπληρώθηκαν οι ημέρες του κλάματος και η περίοδος του πένθους για τον Μωυσή.  Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναυή, ήταν γεμάτος πνεύμα σοφίας,+ γιατί ο Μωυσής είχε θέσει το χέρι του πάνω του·+ και οι γιοι του Ισραήλ τον άκουγαν και έκαναν ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή.+ 10  Αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν εγέρθηκε προφήτης στον Ισραήλ σαν τον Μωυσή,+ τον οποίο ο Ιεχωβά γνώριζε πρόσωπο με πρόσωπο,+ 11  όσον αφορά όλα τα σημεία και τα θαύματα που ο Ιεχωβά τον έστειλε να κάνει στη γη της Αιγύπτου, στον Φαραώ και σε όλους τους υπηρέτες του και σε όλη τη γη του,+ 12  και όσον αφορά όλο το ισχυρό χέρι και όλα τα μεγάλα και φοβερά έργα που εκτέλεσε ο Μωυσής μπροστά στα μάτια όλου του Ισραήλ.+

Υποσημειώσεις