Δανιήλ 3:1-30

3  Ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς έφτιαξε μια χρυσή εικόνα,+ που το ύψος της ήταν εξήντα πήχεις και το πλάτος της ήταν έξι πήχεις. Την έστησε στην πεδιάδα Δουρά, στη διοικητική περιφέρεια της Βαβυλώνας.+  Και ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ ως βασιλιάς έστειλε να συνάξουν τους σατράπες, τους υπάρχους+ και τους κυβερνήτες, τους συμβούλους, τους θησαυροφύλακες, τους κριτές, τους νομοφύλακες+ και όλους τους διαχειριστές των διοικητικών περιφερειών για να έρθουν στην εγκαινίαση+ της εικόνας την οποία είχε στήσει ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς.  Τότε οι σατράπες,+ οι ύπαρχοι και οι κυβερνήτες, οι σύμβουλοι, οι θησαυροφύλακες, οι κριτές, οι νομοφύλακες και όλοι οι διαχειριστές των διοικητικών περιφερειών άρχισαν να συνάγονται για την εγκαινίαση της εικόνας την οποία είχε στήσει ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς, και στέκονταν μπροστά στην εικόνα που είχε στήσει ο Ναβουχοδονόσορ.  Και ο διαλαλητής+ φώναζε δυνατά: «Σε εσάς αναγγέλλεται, λαοί, εθνότητες και γλώσσες,+  ότι την ώρα που θα ακούσετε τον ήχο του κέρατος, της φλογέρας, του ψαλτηρίου, της τριγωνικής άρπας, του εγχόρδου, της γκάιντας και κάθε είδους μουσικού οργάνου,+ θα πέσετε και θα λατρέψετε τη χρυσή εικόνα που έστησε ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς.  Και οποιοσδήποτε δεν πέσει και δεν λατρέψει+ θα ριχτεί την ίδια στιγμή+ στο καιόμενο πύρινο καμίνι».+  Γι’ αυτόν το λόγο, την ίδια ώρα που όλοι οι λαοί άκουσαν τον ήχο του κέρατος, της φλογέρας, του ψαλτηρίου, της τριγωνικής άρπας, του εγχόρδου και κάθε είδους μουσικού οργάνου, όλοι οι λαοί,+ οι εθνότητες και οι γλώσσες έπεσαν και λάτρεψαν τη χρυσή εικόνα την οποία είχε στήσει ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς.  Γι’ αυτό λοιπόν, την ίδια εκείνη ώρα κάποιοι Χαλδαίοι πλησίασαν και κατηγόρησαν τους Ιουδαίους.+  Αποκρίθηκαν και είπαν στον Ναβουχοδονόσορα το βασιλιά: «Βασιλιά, είθε να ζεις στους αιώνες.+ 10  Εσύ ο ίδιος, βασιλιά, εξέδωσες την εντολή ότι κάθε άνθρωπος που θα ακούσει τον ήχο του κέρατος, της φλογέρας, του ψαλτηρίου, της τριγωνικής άρπας, του εγχόρδου και της γκάιντας και κάθε είδους μουσικού οργάνου+ πρέπει να πέσει και να λατρέψει τη χρυσή εικόνα· 11  και ότι οποιοσδήποτε δεν πέσει και δεν λατρέψει πρέπει να ριχτεί στο καιόμενο πύρινο καμίνι.+ 12  Υπάρχουν κάποιοι Ιουδαίοι στους οποίους έχεις αναθέσει τη διαχείριση της διοικητικής περιφέρειας της Βαβυλώνας,+ ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ· αυτοί οι ακμαίοι άντρες δεν έδειξαν σεβασμό για εσένα, βασιλιά, δεν υπηρετούν τους θεούς σου και δεν λατρεύουν τη χρυσή εικόνα που έστησες».+ 13  Τότε ο Ναβουχοδονόσορ, οργισμένος και εξαγριωμένος,+ είπε να φέρουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγώ.+ Έφεραν, λοιπόν, αυτούς τους ακμαίους άντρες μπροστά στο βασιλιά. 14  Ο Ναβουχοδονόσορ αποκρίθηκε και τους είπε: «Είναι αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, ότι εσείς δεν υπηρετείτε τους θεούς+ μου και δεν λατρεύετε τη χρυσή εικόνα που έστησα;+ 15  Τώρα, αν είστε έτοιμοι ώστε, όταν ακούσετε τον ήχο του κέρατος, της φλογέρας, του ψαλτηρίου, της τριγωνικής άρπας, του εγχόρδου και της γκάιντας και κάθε είδους μουσικού οργάνου,+ να πέσετε και να λατρέψετε την εικόνα που έχω φτιάξει, καλώς. Αλλά αν δεν λατρέψετε, την ίδια εκείνη στιγμή θα ριχτείτε στο καιόμενο πύρινο καμίνι. Και ποιος είναι εκείνος ο θεός που μπορεί να σας σώσει από τα χέρια μου;»+ 16  Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ απάντησαν και είπαν στο βασιλιά: «Ναβουχοδονόσορ, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου αποκριθούμε λέξη σε αυτό.+ 17  Αν πρόκειται να γίνει έτσι, ο Θεός μας, τον οποίο εμείς υπηρετούμε, είναι ικανός να μας σώσει. Από το καιόμενο πύρινο καμίνι και από το χέρι σου, βασιλιά, θα μας σώσει.+ 18  Αλλά αν όχι, ας γίνει γνωστό σε εσένα, βασιλιά, ότι εμείς δεν υπηρετούμε τους θεούς σου και δεν θα λατρέψουμε τη χρυσή εικόνα που έστησες».+ 19  Και τότε ο Ναβουχοδονόσορ εξοργίστηκε, και η έκφραση του προσώπου του άλλαξε προς τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγώ. Αποκρίθηκε και είπε να θερμάνουν το καμίνι εφτά φορές περισσότερο από όσο το θέρμαιναν συνήθως. 20  Και σε κάποιους άντρες ακμαίους και σφριγηλούς+ που ήταν στη στρατιωτική του δύναμη είπε να δέσουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγώ, προκειμένου να τους ρίξουν στο καιόμενο πύρινο καμίνι.+ 21  Και τότε έδεσαν αυτούς τους ακμαίους άντρες, με τους μανδύες τους, τα ενδύματά τους και τα καλύμματα του κεφαλιού τους και τα άλλα ρούχα τους, και τους έριξαν στο καιόμενο πύρινο καμίνι. 22  Επειδή δε ο λόγος του βασιλιά ήταν σκληρός και το καμίνι θερμάνθηκε υπερβολικά, αυτούς τους ακμαίους άντρες, οι οποίοι σήκωσαν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγώ, τους θανάτωσε η πύρινη φλόγα. 23  Αλλά οι άλλοι τρεις ακμαίοι άντρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ, έπεσαν δεμένοι μέσα στο καιόμενο πύρινο καμίνι.+ 24  Τότε ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς φοβήθηκε και σηκώθηκε βιαστικά. Αποκρίθηκε και είπε στους ανώτερους βασιλικούς αξιωματούχους του: «Δεν ήταν τρεις οι ακμαίοι άντρες που ρίξαμε δεμένους μέσα στη φωτιά;»+ Αυτοί αποκρίθηκαν και είπαν στο βασιλιά: «Ναι, βασιλιά». 25  Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: «Δείτε! Εγώ βλέπω τέσσερις ακμαίους άντρες να περπατούν ελεύθεροι μέσα στη φωτιά, και δεν έχουν πάθει τίποτα, και η εμφάνιση του τέταρτου μοιάζει με γιο των θεών».+ 26  Και τότε ο Ναβουχοδονόσορ πλησίασε στην πόρτα του καιόμενου πύρινου καμινιού.+ Αποκρίθηκε και είπε: «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, υπηρέτες του Υψίστου Θεού,+ βγείτε και ελάτε εδώ!» Τότε ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ βγήκαν μέσα από τη φωτιά. 27  Και οι σατράπες, οι ύπαρχοι και οι κυβερνήτες και οι ανώτεροι αξιωματούχοι+ του βασιλιά που ήταν συναγμένοι είδαν αυτούς τους ακμαίους άντρες, ότι η φωτιά δεν είχε κυριεύσει τα σώματά τους+ και δεν είχε καεί τρίχα από το κεφάλι+ τους, και μάλιστα οι μανδύες τους δεν είχαν αλλοιωθεί ούτε είχε πάει πάνω τους η μυρωδιά της φωτιάς. 28  Ο Ναβουχοδονόσορ αποκρίθηκε και είπε: «Ευλογημένος να είναι ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγώ,+ ο οποίος έστειλε τον άγγελό+ του και έσωσε τους υπηρέτες του που εμπιστεύτηκαν σε αυτόν+ και που άλλαξαν το λόγο του βασιλιά και παρέδωσαν τα σώματά τους, επειδή δεν υπηρέτησαν+ και δεν λάτρεψαν+ κανέναν θεό εκτός από τον Θεό τους.+ 29  Και από εμένα δίνεται διαταγή+ ότι όποιος λαός, εθνότητα ή γλώσσα πει οτιδήποτε κακό εναντίον του Θεού του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγώ πρέπει να διαμελιστεί,+ και το σπίτι του να μετατραπεί σε δημόσιο αποχωρητήριο·+ επειδή δεν υπάρχει άλλος θεός που να είναι ικανός να απελευθερώνει όπως αυτός».+ 30  Τότε ο ίδιος ο βασιλιάς έκανε να ευημερήσει ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ στη διοικητική περιφέρεια της Βαβυλώνας.+

Υποσημειώσεις