Γένεση 46:1-34

46  Και έτσι ο Ισραήλ και όλοι οι δικοί του αναχώρησαν και πήγαν στη Βηρ-σαβεέ,+ και εκείνος θυσίασε θυσίες στον Θεό του πατέρα του, του Ισαάκ.+  Τότε ο Θεός μίλησε στον Ισραήλ σε οράματα της νύχτας και είπε:+ «Ιακώβ, Ιακώβ!» Και εκείνος απάντησε: «Ορίστε!»+  Και είπε: «Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός,+ ο Θεός του πατέρα σου.+ Μη φοβηθείς να κατεβείς στην Αίγυπτο, γιατί θα σε καταστήσω εκεί μεγάλο έθνος.+  Εγώ θα κατεβώ μαζί σου στην Αίγυπτο, και βεβαίως εγώ πάλι θα σε ανεβάσω·+ και ο Ιωσήφ θα βάλει το χέρι του πάνω στα μάτια σου».+  Έπειτα ο Ιακώβ σηκώθηκε από τη Βηρ-σαβεέ, και οι γιοι του Ισραήλ συνέχισαν να μεταφέρουν τον Ιακώβ τον πατέρα τους και τα μικρά τους και τις συζύγους τους στις άμαξες που είχε στείλει ο Φαραώ για να τον μεταφέρουν.+  Επιπρόσθετα, πήραν μαζί τα κοπάδια τους και τα αγαθά τους, τα οποία είχαν συγκεντρώσει στη γη Χαναάν.+ Τελικά ήρθαν στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ και όλοι οι απόγονοί του μαζί του.  Έφερε μαζί του τους γιους του και τους γιους των γιων του, τις κόρες του και τις κόρες των γιων του, ναι, όλους τους απογόνους του τους έφερε μαζί του στην Αίγυπτο.+  Αυτά είναι, λοιπόν, τα ονόματα των γιων του Ισραήλ που ήρθαν στην Αίγυπτο:+ ο Ιακώβ και οι γιοι του· πρωτότοκος του Ιακώβ ήταν ο Ρουβήν.+  Και οι γιοι του Ρουβήν ήταν ο Ανώχ και ο Φαλλού και ο Εσρών και ο Χαρμί.+ 10  Και οι γιοι του Συμεών+ ήταν ο Ιεμουήλ και ο Ιαμίν και ο Οχάδ και ο Ιαχίν+ και ο Ζωάρ και ο Σιαούλ,+ ο γιος μιας Χαναναίας. 11  Και οι γιοι του Λευί+ ήταν ο Γηρσών,+ ο Καάθ+ και ο Μεραρί.+ 12  Και οι γιοι του Ιούδα+ ήταν ο Ηρ+ και ο Αυνάν+ και ο Σηλά+ και ο Φαρές+ και ο Ζερά.+ Ωστόσο, ο Ηρ και ο Αυνάν πέθαναν στη γη Χαναάν.+ Και οι γιοι του Φαρές ήταν ο Εσρών+ και ο Αμούλ.+ 13  Και οι γιοι του Ισσάχαρ+ ήταν ο Θωλά+ και ο Φουά+ και ο Ιόβ και ο Σιμρών.+ 14  Και οι γιοι του Ζαβουλών+ ήταν ο Σερέδ και ο Αιλών και ο Ιαλεήλ.+ 15  Αυτοί είναι οι γιοι της Λείας,+ τους οποίους γέννησε στον Ιακώβ στην Παδάν-αράμ, μαζί με την κόρη του τη Δείνα.+ Όλες οι ψυχές των γιων του και των θυγατέρων του ήταν τριάντα τρεις. 16  Και οι γιοι του Γαδ+ ήταν ο Σιφών και ο Αγγί, ο Σουνί και ο Εσβών, ο Ηρί και ο Αροδί και ο Αρηλί.+ 17  Και οι γιοι του Ασήρ+ ήταν ο Ιμνά και ο Ισβά και ο Ισβί και ο Βεριά,+ και υπήρχε η Σερά η αδελφή τους. Και οι γιοι του Βεριά ήταν ο Χέβερ και ο Μαλχιήλ.+ 18  Αυτοί είναι οι γιοι της Ζελφά,+ την οποία ο Λάβαν έδωσε στην κόρη του τη Λεία. Αυτούς γέννησε με τον καιρό στον Ιακώβ· δεκαέξι ψυχές. 19  Οι γιοι της Ραχήλ,+ της συζύγου του Ιακώβ, ήταν ο Ιωσήφ+ και ο Βενιαμίν.+ 20  Και γεννήθηκαν στον Ιωσήφ στη γη της Αιγύπτου ο Μανασσής+ και ο Εφραΐμ,+ τους οποίους γέννησε σε αυτόν η Ασενέθ,+ η κόρη του Ποτιφερά, του ιερέα της Ων. 21  Και οι γιοι του Βενιαμίν ήταν ο Βελά+ και ο Βεχέρ+ και ο Ασβήλ, ο Γηρά+ και ο Νεεμάν,+ ο Εχί και ο Ρος, ο Μουππίμ+ και ο Ουππίμ+ και ο Αρέδ. 22  Αυτοί είναι οι γιοι της Ραχήλ, οι οποίοι γεννήθηκαν στον Ιακώβ. Όλες οι ψυχές ήταν δεκατέσσερις. 23  Και οι γιοι του Δαν+ ήταν ο Ουσίμ.+ 24  Και οι γιοι του Νεφθαλί+ ήταν ο Ιασιήλ και ο Γουνί+ και ο Ιεσέρ και ο Σιλέμ.+ 25  Αυτοί είναι οι γιοι της Βαλλά,+ την οποία ο Λάβαν έδωσε στην κόρη του τη Ραχήλ. Αυτούς γέννησε με τον καιρό στον Ιακώβ· όλες οι ψυχές ήταν εφτά. 26  Όλες οι ψυχές που ήρθαν στον Ιακώβ στην Αίγυπτο ήταν εκείνοι που βγήκαν από τον άνω μηρό του,+ εκτός από τις συζύγους των γιων του Ιακώβ. Όλες οι ψυχές ήταν εξήντα έξι. 27  Και οι γιοι του Ιωσήφ που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Αίγυπτο ήταν δύο ψυχές. Όλες οι ψυχές του οίκου του Ιακώβ που ήρθαν στην Αίγυπτο ήταν εβδομήντα.+ 28  Και έστειλε τον Ιούδα+ μπροστά από τον ίδιο στον Ιωσήφ για πληροφορίες σχετικά με τη Γεσέν, προτού πάει αυτός. Έπειτα ήρθαν στη γη Γεσέν.+ 29  Τότε ο Ιωσήφ έβαλε να του ετοιμάσουν το άρμα του και ανέβηκε για να συναντήσει τον Ισραήλ τον πατέρα του στη Γεσέν.+ Όταν εμφανίστηκε σε αυτόν, έπεσε αμέσως στο λαιμό του και ξέσπασε σε κλάματα πάνω στο λαιμό του ξανά και ξανά.+ 30  Τελικά ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Τώρα ας πεθάνω,+ αφού είδα το πρόσωπό σου, εφόσον είσαι ακόμη ζωντανός». 31  Κατόπιν ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του και στο σπιτικό του πατέρα του: «Ας ανεβώ να ενημερώσω τον Φαραώ και να του πω:+ “Οι αδελφοί μου και το σπιτικό του πατέρα μου που ήταν στη γη Χαναάν ήρθαν εδώ σε εμένα.+ 32  Και οι άνθρωποι είναι ποιμένες,+ επειδή έγιναν κτηνοτρόφοι·+ και τα ποίμνιά τους και τα βόδια τους και όλα όσα έχουν τα έφεραν εδώ”.+ 33  Και όταν ο Φαραώ σάς καλέσει και πει: “Με τι ασχολείστε;” 34  εσείς θα πείτε: “Οι υπηρέτες σου είμαστε κτηνοτρόφοι από τη νεότητά μας μέχρι τώρα, και εμείς και οι προπάτορές μας”,+ ώστε να κατοικήσετε στη γη Γεσέν,+ επειδή κάθε βοσκός προβάτων είναι απεχθής για την Αίγυπτο».+

Υποσημειώσεις