Γένεση 36:1-43

36  Και αυτή είναι η ιστορία του Ησαύ, δηλαδή του Εδώμ.+  Ο Ησαύ πήρε τις συζύγους του από τις κόρες της Χαναάν:+ την Αδά,+ την κόρη του Αιλών του Χετταίου,+ και την Οολιβαμά,+ την κόρη του Ανά, την εγγονή του Σεβεγών του Ευαίου,  και τη Βασεμάθ,+ την κόρη του Ισμαήλ, την αδελφή του Νεβαϊώθ.+  Και η Αδά γέννησε στον Ησαύ τον Ελιφάς, και η Βασεμάθ γέννησε τον Ραγουήλ,  και η Οολιβαμά γέννησε τον Ιεούς και τον Ιαλάμ και τον Κορέ.+ Αυτοί είναι οι γιοι του Ησαύ που γεννήθηκαν σε αυτόν στη γη Χαναάν.  Έπειτα ο Ησαύ πήρε τις συζύγους του και τους γιους του και τις κόρες του και όλες τις ψυχές του σπιτιού του και το κοπάδι του και όλα τα άλλα ζώα του και όλα τα πλούτη του,+ τα οποία είχε συγκεντρώσει στη γη Χαναάν, και πήγε σε μια γη μακριά από τον Ιακώβ τον αδελφό του,+  επειδή τα αγαθά τους είχαν γίνει τόσο πολλά ώστε δεν μπορούσαν να κατοικούν μαζί και η γη των παροικήσεών τους δεν μπορούσε να τους συντηρεί λόγω των κοπαδιών τους.+  Και έτσι ο Ησαύ κατοίκησε στην ορεινή περιοχή του Σηείρ.+ Ο Ησαύ είναι ο Εδώμ.+  Και αυτή είναι η ιστορία του Ησαύ, του πατέρα του Εδώμ, στην ορεινή περιοχή του Σηείρ.+ 10  Αυτά είναι τα ονόματα των γιων του Ησαύ: Ελιφάς, ο γιος της Αδά, της συζύγου του Ησαύ· Ραγουήλ, ο γιος της Βασεμάθ, της συζύγου του Ησαύ.+ 11  Και οι γιοι του Ελιφάς ήταν ο Θεμάν,+ ο Ωμάρ, ο Ζεφώ και ο Γοθώμ και ο Κενέζ.+ 12  Και η Θιμνά+ έγινε παλλακίδα του Ελιφάς, του γιου του Ησαύ. Με τον καιρό αυτή γέννησε στον Ελιφάς τον Αμαλήκ.+ Αυτοί είναι οι γιοι της Αδά, της συζύγου του Ησαύ. 13  Αυτοί είναι οι γιοι του Ραγουήλ: ο Ναχάθ και ο Ζερά, ο Σαμμάχ και ο Μιζά.+ Αυτοί ήταν οι γιοι της Βασεμάθ,+ της συζύγου του Ησαύ. 14  Και αυτοί ήταν οι γιοι της Οολιβαμά, της κόρης του Ανά, της εγγονής του Σεβεγών, της συζύγου του Ησαύ, καθώς αυτή γέννησε στον Ησαύ τον Ιεούς και τον Ιαλάμ και τον Κορέ.+ 15  Αυτοί είναι οι σεΐχηδες+ των γιων του Ησαύ: οι γιοι του Ελιφάς, του πρωτοτόκου του Ησαύ: ο σεΐχης Θεμάν,+ ο σεΐχης Ωμάρ, ο σεΐχης Ζεφώ, ο σεΐχης Κενέζ, 16  ο σεΐχης Κορέ, ο σεΐχης Γοθώμ, ο σεΐχης Αμαλήκ. Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Ελιφάς+ στη γη του Εδώμ. Αυτοί είναι οι γιοι από την Αδά. 17  Αυτοί είναι οι γιοι του Ραγουήλ, του γιου του Ησαύ: ο σεΐχης Ναχάθ, ο σεΐχης Ζερά, ο σεΐχης Σαμμάχ, ο σεΐχης Μιζά. Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Ραγουήλ στη γη του Εδώμ.+ Αυτοί είναι οι γιοι από τη Βασεμάθ, τη σύζυγο του Ησαύ. 18  Τελικά, αυτοί είναι οι γιοι της Οολιβαμά, της συζύγου του Ησαύ: ο σεΐχης Ιεούς, ο σεΐχης Ιαλάμ, ο σεΐχης Κορέ. Αυτοί είναι οι σεΐχηδες της Οολιβαμά, της κόρης του Ανά, της συζύγου του Ησαύ. 19  Αυτοί είναι οι γιοι του Ησαύ και αυτοί είναι οι σεΐχηδές τους. Αυτός είναι ο Εδώμ.+ 20  Αυτοί είναι οι γιοι του Σηείρ του Χορίτη, οι κάτοικοι εκείνης της γης:+ ο Λωτάν και ο Σωβάλ και ο Σεβεγών και ο Ανά+ 21  και ο Δησών και ο Εζέρ και ο Δησάν.+ Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Χορίτη, οι γιοι του Σηείρ, στη γη του Εδώμ. 22  Και οι γιοι του Λωτάν ήταν ο Χορί και ο Αιμάμ· και αδελφή του Λωτάν ήταν η Θιμνά.+ 23  Και αυτοί είναι οι γιοι του Σωβάλ: ο Αλβάν και ο Μαναχάθ και ο Εβάλ, ο Σεφώ και ο Ωνάμ. 24  Και αυτοί είναι οι γιοι του Σεβεγών: ο Αϊά και ο Ανά. Αυτός είναι ο Ανά που βρήκε τις θερμές πηγές στην έρημο ενώ έβοσκε τα γαϊδούρια για τον Σεβεγών τον πατέρα του.+ 25  Και αυτά είναι τα παιδιά του Ανά: ο Δησών και η Οολιβαμά, η κόρη του Ανά. 26  Και αυτοί είναι οι γιοι του Δησών: ο Αμαδάν και ο Εσβάν και ο Ιθράν και ο Χεράν.+ 27  Αυτοί είναι οι γιοι του Εζέρ: ο Βαλαάν και ο Ζααβάν και ο Ακάν. 28  Αυτοί είναι οι γιοι του Δησάν: ο Ουζ και ο Αράν.+ 29  Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Χορίτη: ο σεΐχης Λωτάν, ο σεΐχης Σωβάλ, ο σεΐχης Σεβεγών, ο σεΐχης Ανά, 30  ο σεΐχης Δησών, ο σεΐχης Εζέρ, ο σεΐχης Δησάν.+ Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Χορίτη σύμφωνα με τους σεΐχηδές τους στη γη Σηείρ. 31  Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλεψαν στη γη του Εδώμ+ προτού βασιλέψει βασιλιάς στους γιους του Ισραήλ.+ 32  Και βασίλεψε στον Εδώμ ο Βελά, ο γιος του Βεώρ·+ και το όνομα της πόλης του ήταν Διναβά. 33  Όταν πέθανε ο Βελά, βασίλεψε αντί για αυτόν ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά από τη Βοσόρρα.+ 34  Όταν πέθανε ο Ιωβάβ, βασίλεψε αντί για αυτόν ο Χουσάμ από τη γη των Θεμανιτών.+ 35  Όταν πέθανε ο Χουσάμ, βασίλεψε αντί για αυτόν ο Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, ο οποίος νίκησε τους Μαδιανίτες+ στην περιοχή του Μωάβ·+ και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ.+ 36  Όταν πέθανε ο Αδάδ, βασίλεψε αντί για αυτόν ο Σαμλά από τη Μασρεκά.+ 37  Όταν πέθανε ο Σαμλά, βασίλεψε αντί για αυτόν ο Σιαούλ από τη Ρεχωβώθ που είναι κοντά στον Ποταμό.+ 38  Όταν πέθανε ο Σιαούλ, βασίλεψε αντί για αυτόν ο Βάαλ-χανάν, ο γιος του Αχβώρ.+ 39  Όταν πέθανε ο Βάαλ-χανάν, ο γιος του Αχβώρ, βασίλεψε αντί για αυτόν ο Αδάρ· και το όνομα της πόλης του ήταν Παού και το όνομα της συζύγου του ήταν Μεεταβεήλ, κόρη της Ματρέδ, της κόρης του Μεζαάβ.+ 40  Αυτά είναι, λοιπόν, τα ονόματα των σεΐχηδων του Ησαύ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τους τόπους τους, κατά τα ονόματά τους: ο σεΐχης Θιμνά, ο σεΐχης Αλβά, ο σεΐχης Ιεθέθ,+ 41  ο σεΐχης Οολιβαμά, ο σεΐχης Ηλά, ο σεΐχης Φινών,+ 42  ο σεΐχης Κενέζ, ο σεΐχης Θεμάν, ο σεΐχης Μιβσάρ,+ 43  ο σεΐχης Μαγδιήλ, ο σεΐχης Ιράμ. Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Εδώμ+ σύμφωνα με τις κατοικίες τους στη γη της ιδιοκτησίας τους.+ Αυτός είναι ο Ησαύ, ο πατέρας του Εδώμ.+

Υποσημειώσεις