Γένεση 11:1-32

11  Όλη η γη, λοιπόν, συνέχιζε να είναι μιας γλώσσας και ενός λεξιλογίου.  Και καθώς ταξίδευαν προς τα ανατολικά, ανακάλυψαν τελικά ένα λεκανοπέδιο στη γη Σεναάρ+ και κατοίκησαν εκεί.  Και άρχισαν να λένε ο ένας στον άλλον: «Εμπρός! Ας φτιάξουμε πλίθους και ας τους ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι λοιπόν, ο πλίθος τούς χρησίμευσε ως πέτρα, ενώ η άσφαλτος τους χρησίμευσε ως κονίαμα.+  Είπαν λοιπόν: «Εμπρός! Ας χτίσουμε μια πόλη, καθώς και έναν πύργο με την κορυφή του στους ουρανούς,+ και ας κάνουμε ξακουστό όνομα για τον εαυτό μας,+ μη τυχόν και διασκορπιστούμε σε όλη την επιφάνεια της γης».+  Και κατέβηκε ο Ιεχωβά να δει την πόλη και τον πύργο που είχαν χτίσει οι γιοι των ανθρώπων.+  Έπειτα από αυτό, ο Ιεχωβά είπε: «Ορίστε! Ο λαός είναι ένας και η γλώσσα μία για όλους τους,+ και να τι αρχίζουν να κάνουν. Τώρα λοιπόν, τίποτα από όσα μπορεί να έχουν στο νου τους να κάνουν δεν θα τους είναι ακατόρθωτο.+  Εμπρός! Ας κατεβούμε+ και ας συγχύσουμε+ εκεί τη γλώσσα τους ώστε να μην καταλαβαίνουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου».+  Ο Ιεχωβά, λοιπόν, τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη την επιφάνεια της γης+ και αυτοί σταδιακά έπαψαν να χτίζουν την πόλη.+  Γι’ αυτό, το όνομά της κλήθηκε Βαβέλ·+ επειδή εκεί ο Ιεχωβά είχε συγχύσει τη γλώσσα όλης της γης, και ο Ιεχωβά τούς είχε διασκορπίσει+ από εκεί σε όλη την επιφάνεια της γης. 10  Αυτή είναι η ιστορία του Σημ.+ Ο Σημ ήταν εκατό χρονών όταν έγινε πατέρας του Αρφαξάδ,+ δύο χρόνια μετά τον κατακλυσμό. 11  Και αφού έγινε πατέρας του Αρφαξάδ, ο Σημ έζησε άλλα πεντακόσια χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων.+ 12  Και ο Αρφαξάδ έζησε τριάντα πέντε χρόνια και έγινε πατέρας του Σηλά.+ 13  Και αφού έγινε πατέρας του Σηλά, ο Αρφαξάδ έζησε άλλα τετρακόσια τρία χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 14  Και ο Σηλά έζησε τριάντα χρόνια και έγινε πατέρας του Έβερ.+ 15  Και αφού έγινε πατέρας του Έβερ, ο Σηλά έζησε άλλα τετρακόσια τρία χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 16  Και ο Έβερ έζησε τριάντα τέσσερα χρόνια και έγινε πατέρας του Φάλεκ.+ 17  Και αφού έγινε πατέρας του Φάλεκ, ο Έβερ έζησε άλλα τετρακόσια τριάντα χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 18  Και ο Φάλεκ έζησε τριάντα χρόνια και έγινε πατέρας του Ραγαύ.+ 19  Και αφού έγινε πατέρας του Ραγαύ, ο Φάλεκ έζησε άλλα διακόσια εννιά χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 20  Και ο Ραγαύ έζησε τριάντα δύο χρόνια και έγινε πατέρας του Σερούχ.+ 21  Και αφού έγινε πατέρας του Σερούχ, ο Ραγαύ έζησε άλλα διακόσια εφτά χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 22  Και ο Σερούχ έζησε τριάντα χρόνια και έγινε πατέρας του Ναχώρ.+ 23  Και αφού έγινε πατέρας του Ναχώρ, ο Σερούχ έζησε άλλα διακόσια χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 24  Και ο Ναχώρ έζησε είκοσι εννιά χρόνια και έγινε πατέρας του Θάρα.+ 25  Και αφού έγινε πατέρας του Θάρα, ο Ναχώρ έζησε άλλα εκατόν δεκαεννιά χρόνια. Στο μεταξύ, έγινε πατέρας γιων και θυγατέρων. 26  Και ο Θάρα έζησε εβδομήντα χρόνια, μετά τα οποία έγινε πατέρας του Άβραμ,+ του Ναχώρ+ και του Αρράν. 27  Και αυτή είναι η ιστορία του Θάρα. Ο Θάρα έγινε πατέρας του Άβραμ, του Ναχώρ και του Αρράν· και ο Αρράν έγινε πατέρας του Λωτ.+ 28  Αργότερα ο Αρράν πέθανε ενώ ήταν μαζί με τον Θάρα, τον πατέρα του, στη γη της γέννησής του, στην Ουρ+ των Χαλδαίων.+ 29  Και ο Άβραμ και ο Ναχώρ πήραν συζύγους για τον εαυτό τους. Το όνομα της συζύγου του Άβραμ ήταν Σαραΐ+ και το όνομα της συζύγου του Ναχώρ ήταν Μελχά,+ κόρη του Αρράν, του πατέρα της Μελχά και πατέρα της Ιεσχά. 30  Η δε Σαραΐ ήταν στείρα·+ δεν είχε παιδί. 31  Έπειτα ο Θάρα πήρε τον Άβραμ, το γιο του, και τον Λωτ, το γιο του Αρράν, τον εγγονό του,+ και τη Σαραΐ,+ τη νύφη του, τη σύζυγο του Άβραμ, του γιου του, και αυτοί βγήκαν μαζί του από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάνε στη γη Χαναάν.+ Με τον καιρό έφτασαν στη Χαρράν+ και κατοίκησαν εκεί. 32  Και οι ημέρες του Θάρα έφτασαν τα διακόσια πέντε χρόνια. Τότε ο Θάρα πέθανε στη Χαρράν.

Υποσημειώσεις