Γένεση 10:1-32

10  Και αυτή είναι η ιστορία των γιων του Νώε,+ του Σημ, του Χαμ και του Ιάφεθ. Άρχισαν, λοιπόν, να γεννιούνται σε αυτούς γιοι μετά τον κατακλυσμό.+  Οι γιοι του Ιάφεθ ήταν ο Γόμερ+ και ο Μαγώγ+ και ο Μαδαΐ+ και ο Ιαυάν+ και ο Θουβάλ+ και ο Μεσέχ+ και ο Θιράς.+  Και οι γιοι του Γόμερ ήταν ο Ασκενάζ+ και ο Ριφάθ+ και ο Θογαρμά.+  Και οι γιοι του Ιαυάν ήταν ο Ελισά+ και ο Θαρσείς,+ ο Κιττίμ+ και ο Δοδανίμ.+  Από αυτούς εξαπλώθηκε ο νησιωτικός πληθυσμός των εθνών στις χώρες τους, ο καθένας σύμφωνα με τη γλώσσα του, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, κατά τα έθνη τους.  Και οι γιοι του Χαμ ήταν ο Χους+ και ο Μισραΐμ+ και ο Φουθ+ και ο Χαναάν.+  Και οι γιοι του Χους ήταν ο Σηβά+ και ο Αβιλά και ο Σαβθά και ο Ρααμά+ και ο Σαβθεκά. Και οι γιοι του Ρααμά ήταν ο Σεβά και ο Δαιδάν.+  Και ο Χους έγινε πατέρας του Νεβρώδ.+ Αυτός ήταν ο πρώτος που έγινε κραταιός στη γη.  Παρουσιάστηκε ως κραταιός κυνηγός εναντίον του Ιεχωβά. Να γιατί λέγεται: «Ακριβώς σαν τον Νεβρώδ—κραταιός κυνηγός εναντίον του Ιεχωβά».+ 10  Και αρχή του βασιλείου του έγινε η Βαβέλ+ και η Ερέχ+ και η Ακκάδ και η Καλνέ, στη γη Σεναάρ.+ 11  Από εκείνη τη γη πήγε στην Ασσυρία+ και άρχισε να χτίζει τη Νινευή+ και τη Ρεχωβώθ-Ιρ και τη Χαλάχ 12  και τη Ρεσέν ανάμεσα στη Νινευή και στη Χαλάχ· αυτή είναι η μεγάλη πόλη. 13  Και ο Μισραΐμ+ έγινε πατέρας του Λουδίμ+ και του Αναμίμ και του Λεαβίμ και του Ναφθουχίμ+ 14  και του Παθρουσίμ+ και του Χασλουχίμ+ (από τον οποίο προήλθαν οι Φιλισταίοι+) και του Καφθορίμ.+ 15  Και ο Χαναάν έγινε πατέρας του Σιδώνα,+ του πρωτοτόκου του, και του Χετ+ 16  και του Ιεβουσαίου+ και του Αμορραίου+ και του Γεργεσαίου 17  και του Ευαίου+ και του Αρκίτη και του Σινίτη 18  και του Αρβαδίτη+ και του Ζεμαρίτη και του Αιμαθίτη·+ και έπειτα διασκορπίστηκαν οι οικογένειες του Χαναναίου. 19  Το όριο, λοιπόν, του Χαναναίου ήταν από τη Σιδώνα ως τα Γέραρα,+ κοντά στη Γάζα,+ ως τα Σόδομα και τα Γόμορρα+ και την Αδμά+ και τη Ζεβωγίμ,+ κοντά στη Λασά. 20  Αυτοί ήταν οι γιοι του Χαμ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους, στις χώρες τους, κατά τα έθνη τους. 21  Και στον Σημ επίσης, τον προπάτορα όλων των γιων του Έβερ,+ τον αδελφό του Ιάφεθ του μεγαλύτερου, γεννήθηκαν παιδιά. 22  Οι γιοι του Σημ ήταν ο Ελάμ+ και ο Ασσούρ+ και ο Αρφαξάδ+ και ο Λουδ και ο Αράμ. 23  Και οι γιοι του Αράμ ήταν ο Ουζ και ο Ουλ και ο Γεθέρ και ο Μας.+ 24  Και ο Αρφαξάδ έγινε πατέρας του Σηλά+ και ο Σηλά έγινε πατέρας του Έβερ. 25  Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γιοι. Το όνομα του ενός ήταν Φάλεκ,+ επειδή στις ημέρες του διαιρέθηκε+ η γη· και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν.+ 26  Και ο Ιοκτάν έγινε πατέρας του Αλμωδάδ και του Σαλέφ και του Ασαρμαβέθ και του Ιαράχ+ 27  και του Χαδωράμ και του Ουζάλ και του Δικλά+ 28  και του Οβάλ και του Αβιμαήλ και του Σεβά+ 29  και του Οφείρ+ και του Αβιλά+ και του Ιωβάβ·+ όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Ιοκτάν. 30  Και ο τόπος της κατοίκησής τους εκτεινόταν από τη Μησά ως τη Σεφάρ, την ορεινή περιοχή της Ανατολής. 31  Αυτοί ήταν οι γιοι του Σημ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους, στις χώρες τους, σύμφωνα με τα έθνη τους.+ 32  Αυτές ήταν οι οικογένειες των γιων του Νώε σύμφωνα με την οικογενειακή τους καταγωγή, κατά τα έθνη τους, και από αυτές εξαπλώθηκαν τα έθνη στη γη μετά τον κατακλυσμό.+

Υποσημειώσεις