Γένεση 1:1-31

1  Στην αρχή+ ο Θεός+ δημιούργησε+ τους ουρανούς και τη γη.+  Η δε γη ήταν άμορφη και έρημη και υπήρχε σκοτάδι πάνω στην επιφάνεια των υδάτινων βαθών·+ και η ενεργός δύναμη του Θεού περιφερόταν+ πάνω από την επιφάνεια των νερών.+  Και είπε ο Θεός:+ «Ας γίνει φως». Και έγινε φως.+  Έπειτα από αυτό, ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό, και ο Θεός έκανε να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι.+  Και ο Θεός ονόμασε το φως Ημέρα,+ ενώ το σκοτάδι το ονόμασε Νύχτα.+ Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, πρώτη ημέρα.  Και είπε ο Θεός: «Ας γίνει ένα εκπέτασμα+ ανάμεσα στα νερά και ας υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα στα νερά και στα νερά».+  Τότε ο Θεός άρχισε να κάνει το εκπέτασμα και να διαχωρίζει τα νερά που έπρεπε να είναι κάτω από το εκπέτασμα από τα νερά που έπρεπε να είναι πάνω από το εκπέτασμα.+ Και έγινε έτσι.  Και ο Θεός ονόμασε το εκπέτασμα Ουρανό.+ Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, δεύτερη ημέρα.  Και είπε ο Θεός: «Ας συγκεντρωθούν τα νερά που βρίσκονται κάτω από τους ουρανούς σε ένα μέρος και ας εμφανιστεί η ξηρά».+ Και έγινε έτσι. 10  Και την ξηρά ο Θεός την ονόμασε Γη,+ ενώ τη συγκέντρωση των νερών την ονόμασε Θάλασσες.+ Και ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό.+ 11  Και είπε ο Θεός: «Ας κάνει η γη να φυτρώσει χορτάρι, βλάστηση που κάνει σπόρο,+ καρποφόρα δέντρα που αποδίδουν καρπό κατά τα είδη τους,+ ο σπόρος του οποίου είναι μέσα του,+ πάνω στη γη». Και έγινε έτσι. 12  Και η γη άρχισε να βγάζει χορτάρι, βλάστηση που κάνει σπόρο κατά το είδος της+ και δέντρα που αποδίδουν καρπό, ο σπόρος του οποίου είναι μέσα του κατά το είδος του.+ Τότε ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. 13  Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, τρίτη ημέρα. 14  Και είπε ο Θεός: «Ας γίνουν φωτοδότες στο εκπέτασμα των ουρανών για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα·+ και αυτοί θα χρησιμεύουν ως σημεία και για εποχές και για ημέρες και έτη.+ 15  Και αυτοί θα χρησιμεύουν ως φωτοδότες στο εκπέτασμα των ουρανών για να φωτίζουν τη γη».+ Και έγινε έτσι. 16  Και άρχισε ο Θεός να κάνει τους δύο μεγάλους φωτοδότες, το μεγαλύτερο φωτοδότη για να εξουσιάζει την ημέρα και το μικρότερο φωτοδότη για να εξουσιάζει τη νύχτα, καθώς και τα άστρα.+ 17  Ο Θεός, λοιπόν, τους έβαλε στο εκπέτασμα των ουρανών για να φωτίζουν τη γη+ 18  και για να εξουσιάζουν στη διάρκεια της ημέρας και στη διάρκεια της νύχτας και για να διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι.+ Τότε ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό.+ 19  Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, τέταρτη ημέρα. 20  Και είπε ο Θεός: «Ας βγάλουν τα νερά πλήθος ζωντανών ψυχών+ και ας πετούν πετούμενα πλάσματα πάνω από τη γη κατά πρόσωπο του εκπετάσματος των ουρανών».+ 21  Και άρχισε ο Θεός να δημιουργεί τα μεγάλα θαλάσσια τέρατα+ και κάθε ζωντανή ψυχή που κινείται,+ τα οποία έβγαλαν τα νερά, κατά τα είδη τους, και κάθε φτερωτό πετούμενο πλάσμα κατά το είδος του.+ Και ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. 22  Τότε ο Θεός τα ευλόγησε, λέγοντας: «Να είστε καρποφόρα και να πληθυνθείτε και να γεμίσετε τα νερά στις θαλάσσιες λεκάνες,+ και τα πετούμενα πλάσματα ας πληθυνθούν στη γη». 23  Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, πέμπτη ημέρα. 24  Και είπε ο Θεός: «Ας βγάλει η γη+ ζωντανές ψυχές κατά τα είδη τους, κατοικίδια+ ζώα και κινούμενα+ ζώα και θηρία+ της γης κατά το είδος τους». Και έγινε έτσι. 25  Και άρχισε ο Θεός να κάνει τα θηρία της γης κατά το είδος τους και τα κατοικίδια ζώα κατά το είδος τους και κάθε κινούμενο ζώο της γης κατά το είδος του.+ Και ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. 26  Και είπε ο Θεός: «Ας κάνουμε+ άνθρωπο κατά την εικόνα μας,+ σύμφωνα με την ομοίωσή μας,+ και ας έχουν σε υποταγή τα ψάρια της θάλασσας και τα πετούμενα πλάσματα των ουρανών και τα κατοικίδια ζώα και όλη τη γη και κάθε κινούμενο ζώο που κινείται πάνω στη γη».+ 27  Και άρχισε ο Θεός να δημιουργεί τον άνθρωπο κατά την εικόνα του· κατά την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε·+ αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε.+ 28  Επιπλέον, τους ευλόγησε+ ο Θεός και τους είπε ο Θεός: «Να είστε καρποφόροι+ και να πληθυνθείτε και να γεμίσετε τη γη και να την καθυποτάξετε+ και να έχετε σε υποταγή+ τα ψάρια της θάλασσας και τα πετούμενα πλάσματα των ουρανών και κάθε ζωντανό πλάσμα που κινείται πάνω στη γη». 29  Και είπε ο Θεός: «Δείτε! Σας έδωσα όλη τη βλάστηση που κάνει σπόρο, η οποία είναι στην επιφάνεια ολόκληρης της γης, και κάθε δέντρο με καρπό δέντρου ο οποίος κάνει σπόρο.+ Σε εσάς ας χρησιμεύει ως τροφή.+ 30  Και σε κάθε θηρίο της γης και σε κάθε πετούμενο πλάσμα των ουρανών και σε καθετί που κινείται πάνω στη γη, στο οποίο υπάρχει ζωή ως ψυχή, [έδωσα] όλη τη χλωρή βλάστηση για τροφή».+ Και έγινε έτσι. 31  Έπειτα από αυτό, ο Θεός είδε καθετί που είχε κάνει, και ήταν πολύ καλό.+ Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, έκτη ημέρα.

Υποσημειώσεις