Αριθμοί 36:1-13

36  Και οι κεφαλές των πατρικών οίκων της οικογένειας των γιων του Γαλαάδ, γιου του Μαχίρ,+ γιου του Μανασσή, από τις οικογένειες των γιων του Ιωσήφ, πλησίασαν και μίλησαν μπροστά στον Μωυσή και στους αρχηγούς, τις κεφαλές των πατρικών οίκων των γιων του Ισραήλ,  και είπαν: «Ο Ιεχωβά διέταξε τον κύριό μου να δώσει με κλήρο+ αυτή τη γη ως κληρονομιά στους γιους του Ισραήλ· και ο κύριός μου διατάχθηκε από τον Ιεχωβά να δώσει την κληρονομιά τού Σαλπαάδ του αδελφού μας στις κόρες του.+  Αν τις πάρουν για συζύγους κάποιοι από τους γιους των άλλων φυλών των γιων του Ισραήλ, τότε η κληρονομιά των γυναικών θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά των πατέρων μας και θα προστεθεί στην κληρονομιά της φυλής στην οποία θα ανήκουν πια, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί από τον κλήρο της δικής μας κληρονομιάς.+  Και αν γίνει το Ιωβηλαίο+ για τους γιους του Ισραήλ, τότε η κληρονομιά των γυναικών θα προστεθεί στην κληρονομιά της φυλής στην οποία θα ανήκουν πια, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί η κληρονομιά τους από την κληρονομιά της φυλής των πατέρων μας».  Τότε ο Μωυσής διέταξε τους γιους του Ισραήλ, σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, λέγοντας: «Η φυλή των γιων του Ιωσήφ μιλάει σωστά.  Αυτόν το λόγο διέταξε ο Ιεχωβά για τις κόρες του Σαλπαάδ,+ λέγοντας: “Μπορούν να γίνουν σύζυγοι οποιουδήποτε φανεί καλό στα μάτια τους να γίνουν. Μόνο που πρέπει να γίνουν σύζυγοι αντρών από την οικογένεια της φυλής των πατέρων τους.+  Και καμιά κληρονομιά των γιων του Ισραήλ δεν πρέπει να μεταβιβάζεται από φυλή σε φυλή, επειδή οι γιοι του Ισραήλ πρέπει να προσκολλώνται ο καθένας στην κληρονομιά της φυλής των προπατόρων του.  Και κάθε κόρη που αποκτάει κληρονομιά, ανάμεσα από τις φυλές των γιων του Ισραήλ, πρέπει να γίνεται σύζυγος κάποιου από την οικογένεια της φυλής του πατέρα της,+ για να αποκτάει ο καθένας από τους γιους του Ισραήλ την κληρονομιά των προπατόρων του.  Και καμιά κληρονομιά δεν πρέπει να μεταβιβάζεται από τη μία φυλή στην άλλη φυλή, επειδή οι φυλές των γιων του Ισραήλ πρέπει να προσκολλώνται η καθεμιά στη δική της κληρονομιά”». 10  Ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή, έτσι έκαναν οι κόρες του Σαλπαάδ.+ 11  Η Μααλά, λοιπόν, η Θερσά και η Ογλά και η Μελχά και η Νωά, οι κόρες του Σαλπαάδ,+ έγιναν σύζυγοι των γιων που είχαν οι αδελφοί του πατέρα τους. 12  Έγιναν σύζυγοι αντρών από τις οικογένειες των γιων του Μανασσή, του γιου του Ιωσήφ, ώστε να παραμείνει η κληρονομιά τους στη φυλή της οικογένειας του πατέρα τους. 13  Αυτές είναι οι εντολές+ και οι δικαστικές αποφάσεις που διέταξε ο Ιεχωβά μέσω του Μωυσή στους γιους του Ισραήλ στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ, δίπλα στον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ.+

Υποσημειώσεις