Αριθμοί 31:1-54

31  Κατόπιν ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:  «Πάρε εκδίκηση+ για τους γιους του Ισραήλ από τους Μαδιανίτες.+ Έπειτα θα συναχθείς στο λαό σου».+  Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής μίλησε στο λαό, λέγοντας: «Εξοπλίστε άντρες από ανάμεσά σας για το στράτευμα, ώστε να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Μαδιάμ για την εκτέλεση της εκδίκησης του Ιεχωβά πάνω στον Μαδιάμ.+  Χίλιους από κάθε φυλή, από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα στείλετε στο στράτευμα».  Από τις χιλιάδες,+ λοιπόν, του Ισραήλ ορίστηκαν χίλιοι ανά φυλή, δώδεκα χιλιάδες εξοπλισμένοι για το στράτευμα.+  Κατόπιν ο Μωυσής τούς έστειλε, χίλιους από κάθε φυλή, στο στράτευμα, αυτούς και τον Φινεές,+ το γιο του Ελεάζαρ του ιερέα, στο στράτευμα· και τα άγια σκεύη και οι σάλπιγγες+ για τα σαλπίσματα ήταν στο χέρι του.  Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή, και σκότωσαν κάθε αρσενικό.+  Και μαζί με τους άλλους που θανάτωσαν, σκότωσαν και τους βασιλιάδες του Μαδιάμ, συγκεκριμένα, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Χουρ και τον Ρεβά, τους πέντε βασιλιάδες του Μαδιάμ·+ και σκότωσαν τον Βαλαάμ,+ το γιο του Βεώρ, με σπαθί.  Αλλά τις γυναίκες του Μαδιάμ και τα μικρά τους, οι γιοι του Ισραήλ τούς πήραν αιχμάλωτους·+ και λεηλάτησαν όλα τα κατοικίδια ζώα τους και όλα τα ζωντανά τους και όλο το βιος τους. 10  Και έκαψαν με φωτιά+ όλες τις πόλεις τους, στις οποίες είχαν εγκατασταθεί, και όλους τους περιτειχισμένους καταυλισμούς τους. 11  Και άρχισαν να παίρνουν όλα τα λάφυρα+ και όλη τη λεία—ανθρώπους και κατοικίδια ζώα. 12  Και έφεραν στον Μωυσή και στον Ελεάζαρ τον ιερέα και στη σύναξη των γιων του Ισραήλ τους αιχμάλωτους και τη λεία και τα λάφυρα, στο στρατόπεδο, στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ,+ οι οποίες βρίσκονται δίπλα στον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ. 13  Τότε ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας και όλοι οι αρχηγοί της σύναξης βγήκαν να τους συναντήσουν έξω από το στρατόπεδο. 14  Και ο Μωυσής αγανάκτησε με τους διορισμένους άντρες των μάχιμων δυνάμεων,+ τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους, οι οποίοι έρχονταν από τη στρατιωτική αποστολή. 15  Ο Μωυσής, λοιπόν, τους είπε: «Αφήσατε να ζήσουν όλα τα θηλυκά;+ 16  Δείτε! Αυτές είναι που, ακολουθώντας το λόγο του Βαλαάμ, χρησιμοποιήθηκαν για να παρασυρθούν οι γιοι του Ισραήλ να διαπράξουν απιστία+ προς τον Ιεχωβά, στην περίπτωση του Φεγώρ,+ ώστε η μάστιγα ήρθε πάνω στη σύναξη του Ιεχωβά.+ 17  Και τώρα, σκοτώστε κάθε αρσενικό από τα μικρά και σκοτώστε κάθε γυναίκα που είχε σχέσεις με άντρα πλαγιάζοντας με αρσενικό.+ 18  Και από τις γυναίκες αφήστε να ζήσουν όλα τα μικρά, τα οποία δεν έχουν γνωρίσει το κρεβάτι αρσενικού.+ 19  Εσείς, όμως, στρατοπεδεύστε έξω από το στρατόπεδο εφτά ημέρες. Όσοι σκοτώσατε κάποια ψυχή+ και όσοι αγγίξατε κάποιον σκοτωμένο+ πρέπει να καθαριστείτε+ την τρίτη ημέρα και την έβδομη ημέρα, εσείς και οι αιχμάλωτοί σας. 20  Και κάθε ένδυμα και κάθε δερμάτινο αντικείμενο και καθετί που είναι φτιαγμένο από τρίχες κατσικιού και κάθε ξύλινο αντικείμενο πρέπει να το καθαρίσετε από την αμαρτία».+ 21  Κατόπιν ο Ελεάζαρ ο ιερέας είπε στους άντρες του στρατεύματος που είχαν πάει στη μάχη: «Αυτή είναι η διάταξη από το νόμο που πρόσταξε ο Ιεχωβά τον Μωυσή: 22  “Αλλά το χρυσάφι και το ασήμι, το χαλκό, το σίδερο, τον κασσίτερο και το μόλυβδο, 23  καθετί που υφίσταται επεξεργασία με φωτιά,+ πρέπει να το περάσετε μέσα από τη φωτιά, και θα είναι καθαρό. Πρέπει, όμως, να καθαριστεί με το νερό που είναι για καθαρισμό.+ Και καθετί που δεν υφίσταται επεξεργασία με φωτιά πρέπει να το περάσετε μέσα από το νερό.+ 24  Και πρέπει να πλύνετε τα ενδύματά σας την έβδομη ημέρα και θα είστε καθαροί· έπειτα μπορείτε να μπείτε στο στρατόπεδο”».+ 25  Και ο Ιεχωβά είπε στον Μωυσή: 26  «Απαρίθμησε τα λάφυρα, τόσο τους αιχμάλωτους ανθρώπους όσο και τα αιχμάλωτα κατοικίδια ζώα, εσύ και ο Ελεάζαρ ο ιερέας και οι κεφαλές των πατρικών οίκων της σύναξης. 27  Και πρέπει να μοιράσεις τα λάφυρα στα δύο, ανάμεσα σε εκείνους που πήραν μέρος στη μάχη, οι οποίοι βγήκαν για την αποστολή, και σε όλη την υπόλοιπη σύναξη.+ 28  Και ως φόρο+ για τον Ιεχωβά πρέπει να πάρεις από τους άντρες τους πολεμιστές, οι οποίοι βγήκαν για την αποστολή, μία ψυχή ανά πεντακόσιες, από τους ανθρώπους και από τα βόδια και από τα γαϊδούρια και από το ποίμνιο. 29  Από το δικό τους μισό πρέπει να τον πάρετε και θα τον δώσεις στον Ελεάζαρ τον ιερέα ως συνεισφορά για τον Ιεχωβά.+ 30  Και από το μισό των γιων του Ισραήλ πρέπει να πάρεις ένα ανά πενήντα, από τους ανθρώπους, από τα βόδια, από τα γαϊδούρια και από το ποίμνιο, από κάθε είδους κατοικίδιο ζώο, και θα τα δώσεις στους Λευίτες,+ αυτούς που τηρούν τις υποχρεώσεις τις σχετικές με τη σκηνή του Ιεχωβά».+ 31  Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ ο ιερέας άρχισαν να κάνουν ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή. 32  Και τα λάφυρα, η υπόλοιπη λεία που είχε λεηλατήσει ο λαός της αποστολής, έφταναν τα εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ζώα από το ποίμνιο 33  και τα εβδομήντα δύο χιλιάδες βόδια 34  και τα εξήντα μία χιλιάδες γαϊδούρια. 35  Όσο για ανθρώπινες ψυχές,+ από τις γυναίκες που δεν είχαν γνωρίσει το κρεβάτι αρσενικού,+ όλες οι ψυχές ήταν τριάντα δύο χιλιάδες. 36  Και το μισό που αποτελούσε το μερίδιο εκείνων που βγήκαν για την αποστολή έφτανε σε αριθμό τα τριακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες πεντακόσια ζώα από το ποίμνιο. 37  Και ο φόρος+ για τον Ιεχωβά από το ποίμνιο έφτανε τα εξακόσια εβδομήντα πέντε. 38  Και από τα βόδια υπήρχαν τριάντα έξι χιλιάδες, και ο φόρος από αυτά για τον Ιεχωβά ήταν εβδομήντα δύο. 39  Και τα γαϊδούρια ήταν τριάντα χιλιάδες πεντακόσια, και ο φόρος από αυτά για τον Ιεχωβά ήταν εξήντα ένα. 40  Και οι ανθρώπινες ψυχές ήταν δεκαέξι χιλιάδες, και ο φόρος από αυτές για τον Ιεχωβά ήταν τριάντα δύο ψυχές. 41  Κατόπιν ο Μωυσής έδωσε το φόρο ως συνεισφορά για τον Ιεχωβά στον Ελεάζαρ τον ιερέα,+ ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή.+ 42  Και από το μισό που ανήκε στους γιους του Ισραήλ, το οποίο ο Μωυσής ξεχώρισε από εκείνο που ανήκε στους άντρες που διεξήγαγαν τον πόλεμο: 43  Το μισό που ανήκε στη σύναξη έφτανε, από το ποίμνιο, τα τριακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες πεντακόσια ζώα 44  και, από τα βόδια, τα τριάντα έξι χιλιάδες· 45  και τα γαϊδούρια έφταναν τα τριάντα χιλιάδες πεντακόσια, 46  και οι ανθρώπινες ψυχές, τις δεκαέξι χιλιάδες. 47  Κατόπιν ο Μωυσής πήρε από το μισό που ανήκε στους γιους του Ισραήλ το ένα που έπρεπε να παρθεί ανά πενήντα, από τους ανθρώπους και από τα κατοικίδια ζώα, και τα έδωσε στους Λευίτες,+ αυτούς που τηρούν τις υποχρεώσεις+ τις σχετικές με τη σκηνή του Ιεχωβά, ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή. 48  Και οι διορισμένοι άντρες που ήταν από τις χιλιάδες του στρατεύματος,+ οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι,+ πλησίασαν τον Μωυσή 49  και είπαν στον Μωυσή: «Οι υπηρέτες σου απαρίθμησαν τους άντρες τους πολεμιστές, τους οποίους έχουμε υπό τις διαταγές μας, και ούτε ένας από εμάς δεν αναφέρεται ότι λείπει.+ 50  Ας φέρουμε, λοιπόν, ο καθένας ως προσφορά για τον Ιεχωβά ό,τι βρήκε:+ χρυσά αντικείμενα, αλυσιδάκια για τους αστραγάλους και βραχιόλια, σφραγιδοφόρα δαχτυλίδια,+ σκουλαρίκια και γυναικεία στολίδια,+ για να κάνουμε εξιλέωση για τις ψυχές μας ενώπιον του Ιεχωβά». 51  Ο Μωυσής, λοιπόν, και ο Ελεάζαρ ο ιερέας δέχτηκαν το χρυσάφι από αυτούς,+ όλα τα κοσμήματα. 52  Και όλο το χρυσάφι της συνεισφοράς την οποία συνεισέφεραν στον Ιεχωβά έφτανε τους δεκαέξι χιλιάδες εφτακόσιους πενήντα σίκλους, από τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους. 53  Οι άντρες του στρατεύματος είχαν πάρει λάφυρα ο καθένας για τον εαυτό του.+ 54  Ο Μωυσής, λοιπόν, και ο Ελεάζαρ ο ιερέας δέχτηκαν το χρυσάφι από τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και το έφεραν στη σκηνή της συνάντησης ως ενθύμημα+ για τους γιους του Ισραήλ ενώπιον του Ιεχωβά.

Υποσημειώσεις